Impulser

portrett av en samler

; Sonja, dronning, gemalinne til Harald V, konge av Norge ; Sonja, dronning, gemalinne til Harald V, konge av Norge (Omtalt)H.M. Dronning Sonja har vært en pasjonert kunstelsker siden tenårene, og har i løpet av et langt liv med kunsten bygget opp en personlig samling med vesentlig norsk samtidskunst som spenner fra Jakob Weidemann via Ørnulf Opdahl til Olav Christopher Jenssen. Les mer
Vår pris: 399,-
(Innbundet)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om bokaH.M. Dronning Sonja har vært en pasjonert kunstelsker siden tenårene, og har i løpet av et langt liv med kunsten bygget opp en personlig samling med vesentlig norsk samtidskunst som spenner fra Jakob Weidemann via Ørnulf Opdahl til Olav Christopher Jenssen.
Svært personlig

Boken er ført i pennen av kunsthistorikeren Hans-Jakob Brun, som til daglig er direktør ved Astrup Fearnley Museet for moderne kunst. Teksten baserer seg på samtaler Brun har ført med Dronningen. Dialogen har pågått over flere år, men de siste måneder er samtalene blitt mer systematiske. Dronningens kunstsamling har et svært personlig preg, også i den forstand at det knytter seg en liten historie til mange av bildene så vel som til Dronningens anskaffelse av dem. Det har vært viktig at dette personlige forholdet til bildene - ansikt til ansikt så å si - også skulle komme til uttrykk i presentasjonen av samlingen i boken. Mange av de sentrale arbeidene har Dronningen derfor knyttet en billedkommentar til.

Samlingens egenart

I boken har forfatteren flettet Dronningens egne beretninger og anekdoter inn i sin fremstilling av samlingens egenart og tilblivelseshistorie, som jo også er historien om Dronning Sonjas tilblivelse som samler. Det begynte på pikeværelset i tenårene, og fortsatte med kunsthistoriske studier ved Universitetet i Oslo. Det er langt fra slutt ennå, men det er et påfallende trekk ved samlingen at den har tatt tiden på pulsen, og har fanget opp sentrale strømninger i norsk etterkrigsmaleri fra 1960-tallet til i dag. Det er den nye kunsten som hele tiden har fascinert Dronningen sterkest."...et bilde bør ha mer å by på enn et gjenkjennelig motiv"

Allerede som student ivret hun etter å komme ut av den nasjonalromantiske gullalderen, for i stedet å kunne kaste seg over samtidens malerkunst. Eller for å si det med hennes egne ord: "Jeg har alltid funnet det mer pirrende å utforske nye bilder. Det krever mer av deg. Et bilde bør ha mer å by på enn et gjenkjennelig motiv. Det må ha en hemmelighet. Selvfølgelig er jeg glad i bilder som er godt malt, men hvis jeg skal velge, vil jeg nesten alltid foretrekke et nytt bilde. Jeg har aldri vært særlig tilbakeskuende i min omgang med kunst."

Norge og verden

Denne nysgjerrige holdningen har brakt Dronningen i kontakt med nye generasjoner av norske kunstnere, og samlingen har ett av sine tyngdepunkter i den gruppen av norske malere som i løpet av 80 og 90-tallet søkte seg ut til Berlin, London og New York, navn som Anne-Katrine Dolven, Olav Christopher Jenssen, Sverre Wyller og Bjørn-Sigurd Tufta. Denne kontakten har i neste omgang bidratt til å åpne øynene for det som rører seg på den internasjonale kunstscenen gjennom besøk på bl.a. Documenta, de store kunstmønstringene i Kassel i Tyskland.Andy Warhol og Henry Moore

Boken byr også på anekdotiske glimt fra personlige møter med internasjonale størrelser innen samtidskunsten som Andy Warhol, Robert Rauschenberg og Henry Moore - men også med Dronning Margrethe, som deler Dronning Sonjas sterke interesse for kunst og landskap. Flere av disse møtene har Dronningen selv foreviget med sitt medbrakte kamera, og i boken ledsages teksten av hennes egne fotografier fra møtet med kunstnerne. Fra Dronningens side har det vært uttrykt ønske om at boken i sum skal fungere som en formidling av de mange gleder møtet med den nye norske kunsten har gitt henne.

Kunsten å være kvinne

Et annet tyngdepunkt i samlingen er kvinners kunst - eller bilder som tematiserer kunsten å være - kvinne i en mannsdominert struktur. Samlingen inneholder flere eksempler på at norske malere har maktet å fremstille livet som kvinne på en slik måte at det har skapt en høy grad av identifikasjon. Boken er designet som en moderne praktbok, med høy kvalitet i gjengivelsen av det visuelle materialet som inkluderer mer enn 100 kunstverk fra Dronning Sonjas samling, samt utvalgte interiørbilder som viser maleriene i sitt hjemmemiljø på Skaugum. Samtlige trykket i farger.

Fakta