Retten til vern som flyktning

med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett

Flyktninger has satt sitt preg på nyhetsbildet i det tyvende århundre som et globalt fenomen. Fortsatt er det langt frem før problemets årsaker kan elimineres. I mellomtiden er internasjonalt samarbeid om forvaltningen av flyktningers rettigheter nødvendig. Les mer
Vår pris
950,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Vår pris: 950,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Flyktninger has satt sitt preg på nyhetsbildet i det tyvende århundre som et globalt fenomen. Fortsatt er det langt frem før problemets årsaker kan elimineres. I mellomtiden er internasjonalt samarbeid om forvaltningen av flyktningers rettigheter nødvendig. FNs flyktningekonvensjon ble vedtatt for dette formålet. Etter hvert har det oppstått faglig uenighet om fortolkningen, særlig med hensyn til hvem som egentlig har vern som flyktning og dermed er berettiget til asyl. Med denne boken legger Dr. juris Terje Einarsen frem et omfattende arbeid om temaet. Gjennom sitt grundige forskningsarbeid gir forfatteren svar på omstridte og praktisk viktig spørsmål om flyktningers rettsstilling. Boken omhandler: definisjonen av flyktning etter folkeretten, retten til asyl ifølge menneskerettighetene, bakgrunnen for flyktningekonvensjonen av 1951, status for flyktninger fra krig og krigsliknende situasjoner, bevisvurderingen i asylsaker, flyktningers rettigheter og plikter, opphør av flyktningestatus, behovet for en internasjonal asyldomstol Retten til vern som flyktning henvender seg til et norsk og nordisk publikum
forvaltningsorganer i stat og kommune, advokater, nemnder og domstoler, frivillige organisasjoner, studenter og andre forskere, men også til politikere, journalister og andre samfunnsengasjerte mennesker med interesse for emnet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cicero publ.
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 727
ISBN: 9788299556606
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger