Mening i tekst

teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring

Ingolv Austad (Redaktør)

Dette er en innføring i lesing og skriving både teoretisk, fagdidaktisk og praktisk-pedagogisk. Boka henvender seg først og fremst til studenter på alle studier der en arbeider med lesing og skriving, i grunnutdanning så vel som i videreutdanning. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Dette er en innføring i lesing og skriving både teoretisk, fagdidaktisk og praktisk-pedagogisk. Boka henvender seg først og fremst til studenter på alle studier der en arbeider med lesing og skriving, i grunnutdanning så vel som i videreutdanning. Boka er også aktuell for lærere, spesialpedagoger og andre med behov og interesse for generell faglitteratur om lesing og skriving. Den gir økt innsikt og forståelse og bidrar til en konstruktiv og saklig debatt om grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Boka kom første gang ut i 1991 og har siden hatt en betydelig posisjon i lærerutdanninga. Nå, et stykke inn i et nytt årtusen, er den blitt revidert og oppdatert med hensyn til den nyeste forskningen og de nyeste klasseromserfaringene. Denne utgaven består av 11 artikler fra landets fremste fagfolk på området.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord


Ingolv Austad
Innledning


Del 1: Teorier, prinsipper og metoder for lese- og skriveopplæring
Avkodingsstrategier og leseutvikling

Lesing som forståelse

Staving. Utvikling, strategier og undervisning

Skriving i sosiokulturelt perspektiv

Leseopplæring for elever fra språklige minoriteter

En oversikt over metoder og prinsipper for grunnleggende leseopplæring

ABC-boka, ei bok for leseopplæring og leseoppseding

Nytt årtusen - ny leseopplæring?


Del 2: Praktiske eksempler og ideer til bruk i klasserommet
Skriftspråkstimulering i førskolealder

Praktisk arbeid med norskfaget på småskoletrinnet

Å lese for å lære: Hvordan utvikle gode strategier for leseforståelse og læring?

Forfattere