Å vokse opp med funksjonshemming

de første årene

; Hege Lundeby

Boka handler om funksjonshemmete barn i føreskolealder som vokser opp etter "normaliseringen". Forfatterne ønsker å beskrive sentrale aspekter ved livssituasjonen til disse barna. Foreldre og barnehage, som er de to hjørnesteinene i disse barnas liv, vies bred plass. Les mer
Vår pris
543,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 543,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Boka handler om funksjonshemmete barn i føreskolealder som vokser opp etter "normaliseringen". Forfatterne ønsker å beskrive sentrale aspekter ved livssituasjonen til disse barna. Foreldre og barnehage, som er de to hjørnesteinene i disse barnas liv, vies bred plass. Boka beskriver hvordan virkeligheten ser ut der dagens politiske idealer treffer bakken. Den vil være nyttig for alle som arbeider for eller er opptatt av funksjonshemmete barns livssituasjon, og spesielt for yrkesgrupper og studenter innen fagområdene vernepleie, barnevern, førskole- og spesialpedagogikk. Jan Tøssebro er dr.polit i sosiologi og professor i sosialt arbeid. Hege Lundeby er sosiolog. Begge forfatterne arbeider ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 273
ISBN: 9788205280953
Utgave: 1. utg.
Format: 15 x 22 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1. Introduksjon
Å vokse opp etter normaliseringa

Funksjonshemming i før skolealder - en politisk-historisk skisse

Om boka


Kapittel 2. Det funksjonshemmete barnet -forskningens profil og utfordringer
Utfordringa

Forståelsen av funksjonshemming- "The social model of disability"

Forståelsen av barn - den nye barndomsforskningen

Nærmere om kritikken av forskningen om funksjonshemmete barn

Forskningens profil - et forsøk på å nyansere

Avslutning


Kapittel 3. Kort om datagrunnlaget
Målgrupper og metodiske valg

Rekruttering av barn

Litt om personene som deltar

Presentasjon av data


Kapittel 4. Diagnosen; passord, stigma eller lettelse
Diagnosens aspekter og ansikter

Forholdet til hjelpeapparatet: Diagnosen som "passord"

Foreldres sosiale relasjoner.Diagnose som stigma og /eller bidrag til forståelse

Diagnosen - og foreldres reaksjoner

Avslutning


Kapittel 5. Barnehagen
Barnehageplass: Fortrinn, kø, pikt?

I et miljø av jamnaldrende - vanlig barnehage eller spesialbarnehage?

Integrering og inkludering - en begrepsavklaring

Sosial deltakelse i barnehagen

Spesialpedagogikk, habilitering, behandling

- og barnet trives i barnehagen


Kapittel 6. Familien og det funksjonshemmete barnet: Foreldreroller og barneomsorg
Familien som sjølsagt oppvekstarena

Barnets plass i familien

Å være foreldre.Omsorgens ulike aspekter

De positive erfaringene

Det daglige merarbeidet

"Terapeuten".Foreldre som barnas trenere

"Administratoren".Foreldres kontakt med hjelpeapparatet

"Normaliseringsagenten"


Kapittel 7. En vanlig - og uvanlig - familie: Familiemønster, foreldretilpasning og søskenrelasjoner
Familiemønsteret - en helt vanlig familie

Foreldres yrkesroller - tilpasning mellom hjem og arbeid

Fritid og sosiale relasjoner

Å være søsken til et funksjonshemmet barn

Avslutning


Kapittel 8. Foreldrene og hjelpeapparatet
Tilfredsheten med hjelpeapparatet

Det første møtet.Kommunikasjon i "diagnoseprosessen"

Det andre møtet: Trygdeetaten

Det andre møtet: Kommunen og praktisk hjelp

Veier i systemet

"Den offentlige familie"

Avslutning


Kapittel 9. Sluttord - der normaliseringa treffer bakken
Barnehagen og sosial inkludering

Møtet med velferdsordningene


Litteratur

Vedlegg

Datagrunnlaget, statistiske mål, tabellvedlegg mm

Vedleggstabell