Kunnskapsmakt

Siri Meyer (Redaktør) ; Sissel Myklebust (Redaktør)

Hva slags maktspill inngår kunnskapen i? Hvem er aktørene og hvordan skal vi forstå spillet? Er det mulig å kritisere makten? At kunnskap er makt er det ingen som stiller seg tvilende til. Likevel er det ikke så enkelt å lokalisere den makt som er knyttet til kunnskap. Les mer
Vår pris
430,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 430,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Hva slags maktspill inngår kunnskapen i? Hvem er aktørene og hvordan skal vi forstå spillet? Er det mulig å kritisere makten? At kunnskap er makt er det ingen som stiller seg tvilende til. Likevel er det ikke så enkelt å lokalisere den makt som er knyttet til kunnskap. Hva slags maktspill inngår kunnskapen i? Hvem er aktørene og hvordan skal vi forstå spillet? Er det mulig å kritisere makten? Med utgangspunkt i ulike typer forskning, f.eks. genteknologi, miljøforskning, geografi, samfunnsvitenskap, oppdragsforskning osv., søker forfatterne i boken Kunnskapsmakt kritisk å undersøke og spørsmålsstille kunnskapens og vitenskapens makt. Boken inngår i Makt- og demokratiutredningen

Fakta

Innholdsfortegnelse
FORSKEREN. Et beskjedent vitne?

POTESTAS
Kommentar til teksten


SPRÅKLIGE MAKTRELASJONER MELLOM SAMFUNNSVITENSKAP OG STAT
To tekster om levekår

Identifisering av maktrelasjoner i de to tekstene

Språklige endringer


KJØNN OG KUNNSKAPSMAKT: DET MANNLIGE BLIKKET
Om å se verden

Den kulturelle betydningen av å se

Det kontekstløse objekt og det kontekstløse subjekt

Kartleggingen av verden

Det mannlige blikk: øyets lyst :

Det kvinnelige blikk: synliggjøring av det subjektive

Avslutning


SCIENCE WARS OG DE TO KULTØ
Den såkalte debatten

Konstruerte posisjoner

Anti-Science

Motangrep

Culture Wars

De to kulturer

The one culture?

Vitenskapens sosiale status


FORSKNINGSRÅD OG KUNNSKAPSMAKT
Utvikling av samfunn - utskilling av natur

Et mektig skript

som forårsakes av den tekniske utvikling">

Å planlegge for det nasjonale

Legitime og relevante brukere

Miljøforskningen plasseres på siden av utviklingen

Å forme motstand

En fornuftig og vitenskapsbasert miljøpolitikk


GENETISK KUNNSKAPSMAKT
Eugenikk og sosial ingeniørkunst

Psykiatrien: naturvitenskap om sjelsliv

Det biologisk definerte mennesket

Vitenskapeliggjøring av politikken

Genetisk veiledning: frivillighet under medisinsk overvåkning

Ny medisinsk genetikk

Bare legen og kvinnen

Genetisk kunnskapsmonopol

Politisk veiledning

Fosterdiagnostikk og bakdørseugenikk

Det liberale dilemmaet

Mot en demokratisk genpolitikk?

Forbrukergenetikk: gentester over disk

Genetisk essensialisme

Retten til ikke å vite

Avslutning


MOT EN KUNNSKAPSBASERT KAPITALISME?
Innledning: Kunnskap - en legitim maktfaktor?

Vitenskapeliggjøring som maktmiddel

Vitenskapelig ledelse

Effektiv trivsel

Ledelsesvitenskapens fokus

Storforetaket som problem

Studier av storforetaket

Storforetaket som en kompleks og rasjonell

organisasjonsstruktur

Den profesjonsstyrte lederkapitalismen

Kunnskapsspredningens dialektikk

Kunnskapsarbeideren - målstyring og selvkontroll

Oppgradering av praktisk kunnskap

Utopisk kunnskapsoptimisme?


KUNNSKAPSMAKT UTEN FAGLIGE AMBISJONER
ECON og norsk klimapolitikk i 1990-årene

Kort om norsk klimapolitikks utvikling

Hva er ECON?

ECON etablerer seg innenfor klimapolitikken

ECON og gasskraftargumentet

ECON og gassargumentet

Stoltenberg som ECONs støttespiller?

Virkemiddeldebatten

Oppsummering


MAKTUTREDNING: KUNNSKAPSREGIME ELLER MOTMAKT?
Forskningsfeltet

Spesifikk og generell kapital

To stadier

Spesialisering og intervensjon

De intellektuelle

Politikken

Kunnskapsregimer

Symbolsk makt

Intellektuell autoritet

Ytringsfrihet og moral

Ytringsfrihet: modeller

Intellektuelle felter: modeller

Den norske modellen

Maktutredning

Statistikk og kritikk

Talens orden

Ingenmannslandet


FORFATTERLISTE