Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning

betydning av kommunikasjon, boforhold og tjenester

Hvilke forhold har betydning for om mennesker med lærehemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende? Hva bidrar til at denne adferden enten vedvarer eller blir redusert? Hvordan kan man planlegge boliger og tjenester for mennesker med lærehemning slik at behovet for tvang minimaliseres?
Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemninghenvender seg til alle som enten direkte eller indirekte arbeider med mennesker som fremviser utfordrende adferd. Les mer
Vår pris
679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 679,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Hvilke forhold har betydning for om mennesker med lærehemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende? Hva bidrar til at denne adferden enten vedvarer eller blir redusert? Hvordan kan man planlegge boliger og tjenester for mennesker med lærehemning slik at behovet for tvang minimaliseres?
Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemninghenvender seg til alle som enten direkte eller indirekte arbeider med mennesker som fremviser utfordrende adferd.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
ISBN: 9788205311329
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Innledning
Samspill og kommunikasjon

Integrering og segregering

Normalisering

Omgivelser

Utvikling i boforhold og tjenester

Kunnskap om utfordrende atferd

Tvang


Kapittel 2 Utfordrende atferd
Definisjoner og beskrivelser
Kategorisering

Skadende atferd

Selvskadende atferd

Stereotypier

Selvtvang

Atferdsvansker

Redskaper til utredning av utfordrende atferd


Forekomst av utfordrende atferd
Generell prevalens

Selvskadende atferd

Typer av selvskading

Frekvens og intensitet

Skadende atferd

Hyppighet

Typer av skadende atferd

Materiell ødelegging

Sammenhenger mellom skading av andre, materiell og seg selv

Stereotypier

Atferdsvansker

Endringer i prevalens


Lovbrudd

Oppsummering


Kapittel 3 Lærehemning og utvikling
Variasjon i språkbruk

Definisjoner av lærehemning

Noen utviklingsmessige aspekter ved lærehemning
Andre funksjonshemninger

Språk og kommunikasjon

Sosialkognisjon

Kulturalisering

Mentalhelse

Forskjeller mellom diagnoser

Aldersbundne endringer i omgivelsene

Livsløpsutvikling

Planlagt utvikling


Oppsummering


Kapittel 4 Individuelle forskjeller av betydning for utfordrende atferd
Grad av lærehemning
Selvskading

Skading av andre og materiell ødelegging

Årsakssammenhenger


Kommunikasjon og språk

Sansehemning

Bevegelseshemning

Epilepsi

Psykiske vansker

Søvnvansker

Kjønnsforskjeller

Somatiske forhold

Livshendelser

Oppsummering


Kapittel 5 Forløpet av utfordrende atferd
Utfordrende atferd og alder

Utvikling i barnealderen
Selvskading

Skading av andre

Materiell ødelegging


Endring og stabilitet i voksen alder
Selvskading

Skading av andre

Materiell ødelegging


Behandling og kontinuitet

Oppsummering


Kapittel 6 Forklaringer på at mennesker med lærehemning reagerer med utfordrende atferd
Psykodynamiske tilnærminger til utfordrende atferd

Utfordrende atferd som lært
Positiv og negativ forsterkning og straff

Regelstyrt atferd

Respondentbetinging

Differensiell forsterkning

Diskriminative stimuli

Kontekstforhold

Kontekstforhold og motivasjon

Matchingsteorien


Funksjonellanalyse
Redskaper for funksjonell analyse

Standardtiltak

Funksjonell analyse og motivasjon


Betydningen av den atferdsanalytiske tilnærmingen

Kommunikasjonshypotesen
Hovedfunksjoner

Problemer knyttet til kommunikasjonshypotesen

Kommunikasjonshypotesen, opplæring og utfordrende atferd


Alternative forklaringsmodeller
Oppmerksomhetssøking

Unnslippelse og unngåelse

Materielle goder

Sensoriskstimulering


Forklaringer basert på utvikling
Interaksjon og transaksjon

Selvregulering

Fra ytreregulering til selvregulering

Sosial referering

Utfordrende atferd og selvregulering

Kognitiv atferdsanalyse

Sinne

Angst

Selvstimulering

Tilknytningsteori

Utvikling av sosialkognitive ferdigheter

Utfordrende atferd som tilpasning

Traumer


Selvtvang
Kjennetegn ved gruppen

Selvtvang som selvregulering


Oppsummering


Kapittel 7 Boforhold og tjenester
Oversikt og kontroll

Boform
Endringer i boform

Utfordrende atferd i ulike boformer

Studier av flytting

Situasjonsbestemt læring


Tjenestetilbud
Bemanning

Tidsbruk

Utdanning


Segregering og støttetjenester

Kommunikasjonsmiljøet

Personalets reaksjoner på utfordrende atferd
Holdninger til ulike former for utfordrende atferd

Personalets forklaringsmodeller

Stress og utbrenthet


Utfordrende atferd hos personalet

Nærhet til familie

Atferd og livsstil

Etiske spørsmål

Oppsummering


Kapittel 8 Forebygging
Utviklingsmessig forebygging
Språk og kommunikasjon

Opplæring


Forebygging gjennom tilrettelegging av omgivelsene
Boforhold og tjenester

Utdanning og veiledning


Forskningsom forebygging

Oppsummering


Ordforklaringer

Bibliografi

Forfatterindeks

Stikkord