Fra skam til verdighet

teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep

Trine Anstorp (Redaktør) ; Beate Indrebø Hovland (Redaktør) ; Elisabeth Torp (Redaktør)

Målsettingen med denne boken er å formidle erfaring og ny faglig kunnskap om terapeutisk arbeid med mennesker som har vært utsatt for overgrep fra sine nærmeste.
Boken viser hvordan den som har opplevd seg krenket, kan bli møtt på en måte som bidrar til avklaring og heling, enten man kommer i terapi eller oppsøker kirken. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Målsettingen med denne boken er å formidle erfaring og ny faglig kunnskap om terapeutisk arbeid med mennesker som har vært utsatt for overgrep fra sine nærmeste.
Boken viser hvordan den som har opplevd seg krenket, kan bli møtt på en måte som bidrar til avklaring og heling, enten man kommer i terapi eller oppsøker kirken. Kombinasjonen av psykologiske og teologiske bidrag gir et mangfold av innspill til arbeid med selvforståelse og relasjoner, og for noens del med gudstro.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål Dansk Flerspråklig Norsk Nynorsk
Sider: 242
ISBN: 9788215002064
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerSeksuelle overgrep - en felles utfordring
Hvem er vi som skriver, og hvem er de vi skriver om?

Hva vil vi med boken?

Motstanden motkunnskap

Hjelpeapparatets rolle i møte med seksuelle overgrep

Kirkens og teologenes rolle i møte med seksuelle overgrep

Bokensoppbygning


Messe for et skjendet barn

"Du med nåden, jeg med skammen - å, hvor vi dog passer sammen"? Gud og mennesket i møte med overgrepserfaringer - Et teologisk bidrag
Fortolkninger av virkeligheten

Forkynnelsen om og til det skyldige og skamfulle mennesket

Viktigheten av å fastholde sammenhengen mellom makt og ansvar, skyld og skade

Gudsoppgjør og dom

Nærer forkynnelsen skamfølelsen?

Koblingen mellom seksualitet, urenhet og skyld

Hva Bibelen kan brukes og misbrukes til

Hvor og hvem er Gud når det vonde rammer?

Fortellinger om mennesket

Møtet med Jesusfortellingene: Å kunne se seg selv med Guds blikk

"La fare hen, la gå Guds rike vi beholder"

Litteratur


"Vi slipper deg ikke, Gud!" Om å to tilbake egen makt og verdighet. Presentasjon av en liturgisk praksis
Bakgrunn og sammenheng for arbeidet med en liturgisk praksis

Tro i lys av overgrep og krenkelseserfaring

Når Gud og tro bidrar til gjenvinning av egen makt og verdighet

Retten til å leve et godt liv

Behovet for en endret gudstjenesteliturgi

Metode for utvikling av arbeidet med liturgien

Et rom for sinne, gråt og styrke - et rom som bærer håpet i seg

Når nattverd også får handle om egen makt og verdighet, som Guds gode gave

"Vi slipper deg ikke, Gud"

Liturgier

Leserveiledning

"Vi slipper deg ikke, Gud" - en gudstjenesteliturgi

"Her er vårt rom" - en kveldsbønnliturgi med nattverd

Litteratur


Samtalen om det vonde
A vise omsorg

Å skapetillit

Å tru historia du høyrer

Å vise innleving i den utsette sin situasjon

Å vere ein deltakande samtalepartnar

Å stadfeste og akseptere reaksjonane og kjenslene

A respektere grenser

Grenser for hjelparen sin del

Grenser for den utsette sin del

Å vise respekt for dei fysiske grensene

Å vise respekt for dei åndelege grensene

A samtale om Gud

Den utsette er ekspert på si eiga historie

Litteratur


Skam ogskyld
Innledning

Fenomenologiske forskjeller

Skam

Ikke-erkjent skam

Grader av patologisk skam

Psykologens møte med skammen

Skam, traume og terapirelasjon

Motoverføring og kliniske feilgrep

Å fastholde gode bilder

Det indre drama utspilles

Skammens fire hovedretninger

Skammens dynamikk - implikasjoner for terapi

Skyld

Grader av patologisk skyld

Psykologens møte med skylden

Skyld, traume og terapirelasjon

Skyld - implikasjoner for terapi

Hva så med tilgivelse?

Kampen for de gode fortsettelser

Litteratur


Møte med den som er alene og redd. Ressursorientert terapiarbeid med fokus på etablering av trygghet og beskyttelse etter langvarige traumer
Innledning

Hva trenger vi å forstå for å jobbe med relasjonstraumer?

Svik i tilknytning og kjærlighet

Dominans

Tabubelagte traumer

Skammen over å være utsatt

Krenking av ens seksualitet og nedbryting av personligheten

Forståelse av at traumatiske minner sitter i kroppen

Biologiske overlevelsesreaksjoner

En grunnleggende holdning til psykiske problemer

Håp om en fremtid

Skape mening

Terapeutisk arbeid med trygghet

Grunn underføttene

En mental forestilling om trygghet

Hjelp til å erfare trygghet i kroppen

Kontroll over gjenopplevelser gir økt trygghet

Trygghet i nåtiden for å kunne bearbeide fortid

Fjemkontroll

Terapeutisk arbeid med affektregulering som selvbeskyttelse

Å føle er å få tilgang til seg selv

Når ønsket bare er å dø

"Det hjelper å skjære"

Trøste og ivareta seg selv

Et eventyr til trøst: Den gode fe

Arbeid med grenser og ny beskyttelse

For å kunne si ja til kjærlighet og tilknytning trengs det grenser

Noen typiske selvoppfatninger om forholdet mellom seg og andre

Trygghet og beskyttelse i klient-terapeutrelasjonen

Lengselen etter beskyttelse og omsorg

Seksualisering i timen

Terapeutens egenbeskyttelse

Avslutning - et nytt blikk

Litteratur


Fare utenfra og smerte innenfra - hvor skal "jeg" være? Forståelsen av vonde virkeligheter og de psykolog-faglige konsekvenser
Menneskets endringspotensial og troen på det gode liv

Det er ingen mening i lidelse - men i avdekking av lidelsen

Leserveiledning

Den vonde virkeligheten - og hva den gjør med mennesker

"Jeg er mest meg selv når jeg er ingen"

Det grunnleggende sviket

Den sadistiske krenkeren

"Jeg trenger ord som dekker min virkelighet" - om erfaringer med overgrep fra mor

Å leve med en vond hemmelighet låser en i taushet

Konsekvenser for tilrettelegging av terapiarbeidet

Tro på klienten

Forståelse av psykiske problemer generelt

"Jeg skal fortelle om en liten jente..."

Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID)

Erfaringen med å overleve følelsen av å dø

Organiseringen av dissosieringssystemet og konsekvenser for terapi


Noen erfaringer fra psykologisk arbeid med alvorlig dissosiasjonsproblematikk og heling gjennom terapi Hva gjør vi - og hvorfor?
Utvelging av noen temaer for presentasjon av arbeidet

Terapi som relasjonsbygging

Når det gjør vondt i terapien, er det ikke terapien som gjør vondt

De "sinte" eller "slemme" som viktige alliansepartnere for terapeuten

Forholdet mellom sint og redd

Forflytning av fokus for hvem man kan være sint på

Retten til å være seg selv - rett til å være bade redd og sint

Retten til å være sliten

Kroppen som krigssone og kunnskapskilde

Om spising og mat

Hvem var mor - og hvem vil jeg være?

Sluttord

Litteratur


Magt, køn og seksualitet. Et kulturkritisk perspektiv
Innledning

To menneskesyn

Hvad er et menneske?

Mennesket, en levende - og tvetydig - krop

Hvad er en kvinde?

Kvinder, arbejde og ligestilling

Menneskets ret - kvindens pligt

Seksualitet - lighed eller ligestilling?

Kvinden - åben og grænseløs?

Kvinde eller menneske

Menneskesyn og intersubjektivitet

En moderne kærlighedshistorie

Veje til forandring

Afsluttende bemærkning

Litteratur


Forfatterpresentasjon

Stikkord