Den andre dagen

det nye læringsrommet

; Rita Tiller

Det virkelige livet har for liten plass i skolen. Skolen vil sprenges innenfra hvis livsrommet fortrenges ytterligere. Medisinen er ikke større kontroll og flere markedsinspirerte grep. Forfatterne argumenterer for at læringsrommet må utvides betydelig. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Det virkelige livet har for liten plass i skolen. Skolen vil sprenges innenfra hvis livsrommet fortrenges ytterligere. Medisinen er ikke større kontroll og flere markedsinspirerte grep. Forfatterne argumenterer for at læringsrommet må utvides betydelig. De unges livserfaringer må få større plass. Mye må og kan gjøres for å bringe større læringslyst og glede inn i skolen. Da vil også den faglige læringen styrkes. Glød og resultater henger nært sammen.


Man behøver ikke å gå over bekken etter vann. Det er ikke nødvendigvis det radikalt nye, det glamorøse eller det ukjente som rommer løsningene for å få skolen ut av klemma. Bokas tittel henspiller på en tid der elever enkelte steder gikk annenhver dag på skolen. Den andre dagen deltok de i lokalsamfunnets mange gjøremål. Gode løsninger på dagens skoleproblemer kan finnes i elevenes primære interessefelt, i det lokale arbeidsliv og i den uutnyttede foreldreressursen. Barnehagen kan også være en inspirasjonskilde. Handas kunnskap, det praktiske, må få større plass, og helhetlig læring må styrkes.


Uttrykket den andre dagen står for en ny måte å drive skole på der liv og læring balanseres. I Den andre dagen gis eksempler på andredagens pedagogikk fra flere land. Boka henvender seg til lærere, førskolelærere, ledere, foreldre, politikere og alle som er interessert i skole og utdanning.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Kapittel 1. Den andre dagen
En metafor tar form

Innskrenkning av læringsrommet

Det urbane virus

Bilder fra den andre dagen

Når livserfaringene forvitrer

Lysende laeringsmøter

En lærer må se sine elever

Det viktige selvbildet

Kan den andre dagen rehabiliteres?

Likhet eller likeverd?

D-dagen

Den nye andre dagen - trenger vi den?


Kapittel 2. På formuleringsarenaen
Læreplaner som styringsredskap

Et lite tilbakeblikk

Skolen og den lokale utfordring

Skolestarten

Skole og fritid

Fra plan til person

Skjøre relasjoner


Kapittel 3. Kan skolen lære av barnehagen?.
Den andre dagen - i barnehagens idegrunnlag

Glimt fra forskning og utviklingsarbeid

Når idealene realiseres

På god vei


Kapittel 4. På jakt etter den nye andre dagen
Møte med noen finske laerere

Et pustehull i skolehverdagen

Hesten som kunnskapens trekkraft

Rom for livsdrømmen


Kapittel 5. Livet som lærer - og de unges rett til å gjøre ingenting
En dikter minnes

Retten til å drømme

Fra Emil til EMIL

Mange har advart

Lettere sagt enn gjort?

Den tilfeldige læringen

Hva ville Freire sagt?

Myter på mote

Livets kraftstasjon


Kapittel 6. Handas kunnskap
Lenergi

Handas kunnskap

Skolen som tidstyv

To likeverdige kunnskapsformer

Boklig imperialisme

Etterpå skjaerer man bort alt som ikke er hest..

Møtet mellom grep og begrep


Kapittel 7. Læringslys og mørke skolekroker
I læringens lys

De fire løringssolene

Spørsmålene - læringens gode hjelpere..

Lys i skolemørket


Kapittel 8. Det nye læringsrommet
En forskjell som betyr en forskjell

Flere læringsmestere i skolen

Kunnskap og kjennskap

Mening og læring gjennom å fortelle

Den andre dagen - en dag for alle


Litteratur