Gode fagfolk vokser

personlig kompetanse i arbeid med mennesker

I grove trekk har forfatteren i denne revisjonen av Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker beholdt den samme kapittelinndelingen. Boka handler fortsatt om at personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten, særlig i yrker der møtet med andre står sentralt. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

I grove trekk har forfatteren i denne revisjonen av Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker beholdt den samme kapittelinndelingen. Boka handler fortsatt om at personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten, særlig i yrker der møtet med andre står sentralt. Kommunikasjon, konflikthåndtering og personlig utviklingsarbeid står fortsatt i fokus. Likevel er dette en omfattende revisjon. Boka er ikke bare faglig oppdatert; den er nyskrevet fra perm til perm.


Gamle sitater og litteraturhenvisninger er fjernet, og nye er tatt inn. Forfatteren har arbeidet mye med teksten for å oppnå større klarhet og strammere språkbruk. Bokas hovedtanke - at den som skal arbeide i forhold til andre menneskers vekst, endring og utvikling, alltid også må arbeide med sin egen - kommer på en klarere og mer nyansert måte fram her enn i tidligere versjoner. Boka som helhet har dermed fått et kvalitativt løft. Den er fortsatt lett å lese, og forfatteren har vært opptatt av at boka skal ha noe av verdi å si til både studenter i profesjonsutdanningene og til folk som allerede arbeider i sosiale yrker.


Fakta