Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst - Reidar Säfvenbom

Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

grunnbok i aktivitetsfag

Reidar Säfvenbom (Redaktør)

Denne grunnboka i aktivitetsfag viser hvordan fritidskontekster kan være pedagogiske tumleplasser i arbeid med barn og unge.
Det presenteres ulike psykologiske og sosiologiske perspektiver på fritid og fritidens betydning i den menneskelige utvikling, og det synliggjøres hvilke arenaer og pedagogiske verktøy som er sentrale, hvordan involveringsprosessen bør være og hvilke konsekvenser dette får for miljøarbeidet. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne grunnboka i aktivitetsfag viser hvordan fritidskontekster kan være pedagogiske tumleplasser i arbeid med barn og unge.
Det presenteres ulike psykologiske og sosiologiske perspektiver på fritid og fritidens betydning i den menneskelige utvikling, og det synliggjøres hvilke arenaer og pedagogiske verktøy som er sentrale, hvordan involveringsprosessen bør være og hvilke konsekvenser dette får for miljøarbeidet.

I bokas siste del knyttes teori og didaktikk sammen i fritidsaktivitetene musikk, drama, nettaktivitet, film, friluftsliv, fysisk aktivitet og motor.

Boka er skrevet for studenter og yrkesgrupper som arbeider med barn og unge, oppvekst og utvikling.

Reidar Säfvenbom som er redaktør og hovedforfatter er forsker ved Norges idrettshøgskole. Bidragsyterne har bred erfaring med aktivitetsfag og bruk av aktiviteter i pedagogiske virksomhet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 279
ISBN: 9788215006093
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Fra fritids til frihet
Introduksjon

Målet med boken

Sentrale begreper

Menneskelig utvikling

Fritid og fritidsaktiviteter

Miljøarbeid

Andre begreper

Bokens innholdDEL I FRITID OG MENNESKELIG UTVIKLING
Kapittel 1 Fritid, hva er det?
Innledning

Fritid på norsk

Fritid som frihet fra arbeidsgiver

Fritid som frihet fra andre og annet

Når opplever vi fritid?

Mental tilstand som mål på fritid

Fritid som resultat "flow"

Opplevelse kontekst som mål på fritid

Fritid som frihet "til å være" (freedom to be)

Fritid som opplevelse meningsfull tid

Fritid som frihet til selvutvikling

Oppsummering


Kapittel 2 Barn og unges utvikling i det moderne samfunnet
Innledning

På vei mot et kontekstperspektiv

Vitenskapelig fusjon

Det sosialøkologiske perspektivet

Det psykologiske perspektivet

Utvikling i kontekst

Livsløpet

Hverdagen

Det unge mennesket som aktiv part

Den pedagogiske utfordringen

Oppsummering


Kapittel 3 Fritidens rolle i den menneskelige utviklingsprosessen
Innledning

Fritiden som roten til alt vondt

Fritiden som en "drømmeverden"

Drømmeverdenens påvirkning på den lokale fritiden

Offside 2000 - en case fra en videregående skole

OppsummeringDEL II FRITIDEN SOM PEDAGOGISK TUMLEPLASS
Kapittel 4 Fritiden som pedagogisk tumleplass i arbeidet med vanskeligstilte barn og unge
Innledning

Kort om atferdsvansker

Fritiden og unge med problematferd

One size doesn't fit all

Det pedagogiske potensialet innenfor de frivillige organisasjonene

Det pedagogiske potensialet utenfor de tradisjonelle organisasjonene

Det pedagogiske verktøyet: fritidskontekstenes tre samhandlingsrelasjoner

Aktiviteten og jeg

De andre og jeg

Arenaen og jeg

Aktivitet, sosiale relasjoner og arena i interaksjon

Empiriske funn

Hvilke opplevelser er viktige?

Oppsummering


Kapittel 5 Gangen i en involveringsprosess
Tre aktuelle faser

The Getting Involved Program

Fase 1: ungdommenes definering og redefinering

Fase 2: involvering, forføring og eksaltatoriske opplevelser

Fase 3: den selvinkluderende, refleksive fasen

Oppsummering


Kapittel 6 Konsekvenser for miljøarbeidet
Politisk handling

Taperne i risikosamfunnet er taperne i fritidsmarkedet

Lik fordeling meningsfulle goder

Bevissthetsstøtte til den unge

Praksisstøtte til den unge

Planlegging

Gjennomføring

Evaluering

OppsummeringDEL III ULIKE FRITIDSKONTEKSTER

Introduksjon til del III


Kapittel 7 Musikk som tilbud om deltakelse
Musikk som bruk

Hva er musikk

og hvor musikalske er vi?

Musikk som tilbud om deltakelse

Forutsetninger for deltakelse

Deltakerstrategier

Deltakerbaner

Musikk som sosialpedagogisk ressurs

Til sosialpedagogen

Avsluttende kommentar


Kapittel 8 Drama og teater - rom for både tårer og latter
Chatellerault, Frankrike, mai 2005

Teater - produkt eller prosess?

Drama og teater - et redskap for å forstå seg selv

Fra teori til praksis

Å lage teater på bakgrunn personlige fortellinger

Eventyr som dramatisk materiale

De undertryktes teater

Lederskap - om å ha tro


Kapittel 9 Fritid, friluftsliv og identitet
Friluftsliv - patentmedisin eller åpent rom for livsorientering?

Er dette noe vi egentlig vet noe om?

Friluftslivets iboende pedagogikk

Identitet - det moderne menneskets grunnspørsmål

Friluftsliv som modernitetsfenomen

Friluftsliv gir rom for å oppgi arter selvundertrykkelse

Friluftsliv gir anledning til helhetlig og integrert livsutfoldelse

Friluftsliv gir spesielle forutsetninger for menneskelig samvær

Friluftsliv gir egendefinerte utfordringer

Friluftsliv gir vedvarende referansepunkter

Friluftsliv gir rom for det grensesprengende, det skjellsettende

Friluftsliv gir mulighet for å orientere seg i tidsdimensjonen

Friluftsliv gir et sunt alternativ til annen fritid

Friluftsliv kan gi utløp for engasjement

Friluftsliv kan gi et rikt liv med enkle midler


Kapittel 10 Dataspill - forspilt tid?
Klokketid, fritid og time management

Spill er uproduktivt og unyttig

Spill er frihet!

Spill er avgrenset i tid og rom

Dataspill er designet for å skape flow

Glemme bekymringer

Å kjede seg eller ikke kjede seg - det er spørsmålet!

Gutter og jenter - hver sin flow?

Flow og online-spill

Spill og disiplinering instinkter

Digital barndom - sosialpedagogiske utfordringer


Kapittel 11 De levende bildene - om film og filmproduksjon
Historisk introduksjon

Levende bilder


1892 - animasjonen blir født

1895 - filmen blir født
Det 20.århundre - de levende bildenes tid

Barn og unge i bildestrømmen

Film for barn og unge

Hvorfor film?

Vold i billedmedia

Film i skolen

Å produsere en film

Real film - film på alvor

Animert film


Kapittel 12 Motor - ikke hva, men hvem, hvordan og hvorfor
Et første møte med 2&4

Ikke helt som andre

Virksomhetsteori

Fra teori til praksis

Det spesielle med motoraktiviteter

Til slutt


Kapittel 13 Bevegelsesaktivitet og idrett
Innledning

Hva?

Hva er bevegelsesaktivitet og idrett?

Hva representerer bevegelsesaktivitet og idrett i det norske samfunnet?

Hva består en bevegelsesaktivitets-/idrettskontekst av?

Hvorfor?

Hvorfor bevegelsesaktivitet?

Hvorfor bevegelsesaktivitet og idrett blant vanskeligstilte barn og unge?

Hvordan?

Hvordan legge til rette for ulike former for bevegelsesaktivitet og idrett i befolkningen?

Hvordan legge til rette for bevegelsesaktivitet og idrett blant vanskeligstilte unge?

Et rekreasjonsperspektiv på bevegelsesaktivitet utenom idretten


Litteratur

Forfatterpresentasjon

Register

Relevant friluftslivslitteratur

Relevante medieverksteder