Jus for jordmødre og sykepleiere

; Bente Ohnstad

Boken er laget for jordmødre og sykepleiere som lærebok og som oppslagsbok. Den omfatter sentrale temaer innen helselovgivningen og gir veiledning i spørsmål som jordmødre og sykepleiere står overfor i sitt daglige virke. Les mer
Vår pris: 589,-
(Paperback)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boken er laget for jordmødre og sykepleiere som lærebok og som oppslagsbok. Den omfatter sentrale temaer innen helselovgivningen og gir veiledning i spørsmål som jordmødre og sykepleiere står overfor i sitt daglige virke. I boken er det gitt en rekke eksempler knyttet til forsvarlighetskravet, taushetsplikten, dokumentasjonsplikten mv. Den gir en gjennomgang av krav i forbindelse med behandling og oppfølgning av pasienter og pårørende. Tilsynssystemet, pasientombudsordningen og ordninger for klage, reaksjoner og erstatning omtales i en egen del. I boken gis det også en oversikt over plikter og rettigheter innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern, knyttet til forvaltning, tilrettelegging og yrkesutøvelse. Det gis også en oversikt over krav i forbindelse med bedriftshelsetjenesten og oppdrag som sakkyndig og vitne. Dette er en oppslagsbok som kan følge jordmødre og sykepleiere fra studiet og gjennom hele yrkeskarrieren.

Fakta