Selvbestemmelse - Karl Elling Ellingsen

Selvbestemmelse

egne og andres valg og verdier

Karl Elling Ellingsen (Redaktør)

Boka handler om selvbestemmelse, og funksjonshemmedes egne tekster, bilder, dikt, fortellinger og intervjuer om temaet utgjør et sentralt bidrag. I tillegg inneholder den filosofiske, utviklingspsykologiske og juridiske fagartikler. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka handler om selvbestemmelse, og funksjonshemmedes egne tekster, bilder, dikt, fortellinger og intervjuer om temaet utgjør et sentralt bidrag. I tillegg inneholder den filosofiske, utviklingspsykologiske og juridiske fagartikler. Boka tar for seg ulike problemstillinger knyttet til selvbestemmelse, bl.a. selvbestemmelsens juridiske rettigheter og plikter, filosofiske grunnlag og kognitive begrensninger.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 194
ISBN: 9788215009223
Utgave: 1. utg.
Format: 23 x 22 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING
Bokas bidrag


VALG OG VERDIER
Jeg synes at alle skal tenke seg om!

Introduksjon til bidraget som følger


EN ÅNDSSTERK KVINNE
En sårende opplevelse

Enda en sårende opplevelse

Livsvernprisen 2005

Da jeg flyttet i egen leilighet

Menneskeverd


HVEM SINE VALG OG VERDIER?
Selvbestemmelse - og det er?

Enkle, viktige og verdifulle hverdagsvalg

Sånn er det bare!

Kan alle bestemme selv?

Introduksjon til de fem bidragene som følger


DET ER MITT LIV

MIN HISTORIE

HVA BETYR DET Å BESTEMME SELV?
De grunnleggende verdipremisser

Hvor reell er retten til selvbestemmelse?

Hva gjør vi når brukerens autonomi minimaliseres?

Respekt for brukernes integritet - hva mener vi med det?

De to mangeltilstander

Verdenshumanismens ide om menneskets iboende verdighet

Forsøk på en oppsummering


PROFESJONSETIKK
Innledning

Det enkelt-viktige kroppsspråket

Kroppen som subjekt

Den kroppslige samaritanen


SANT OG DIREKTE, RETT FRA HJERTET
Kjære Audgunn


JEG BESTEMMER SJØL

SANT OG DIREKTE, RETT FRA HJERTET

OM SELVET, FRIHET OG KONTROLL
Selvbestemmelse - kanskje bra for noen, men ...

Risiko - for at noen går til grunne

Underskudds- og vekstbehov fra behovsteorien

Introduksjon til de tre bidragene som følger


OM LIVET OG OM PLANER

SELVBESTEMMELSE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV
Tenke sjæl!

Autonomi, selvstendighet og selvbestemmelse

Å gjøre det man gjør Best

Negativ og positiv frihet

Valgets kval

Objektiv vurdering

Begrepet person og personlig ståsted

Fra absolutt avhengighet til selvstendighet

Konsekvenser av den utviklingspsykologiske tilnærmingen

Avslutning


TEATERGRUPPA SPOR
Hvordan vi jobber

Om draum og lengt

Forteljingar om levde liv


TEGNEREN JAN PETTER MYRABØ

RESPEKT FOR ANDRES VALG OG VERDIER
Frihetsberøvelse

Institusjonell makt

Introduksjon til de tre bidragene som følger


KJELL - LITT OM LIVET SOM PASIENT PÅ TRASTAD GÅRD
Her er en av Kjells innsidefortellinger

Kjell forteller videre om livet på avdelingene

Han fortsetter på fortellingen sin


RETTEN TIL SELVBESTEMMELSE
Innledning

Menneskerettighetene og selvbestemmelse

Pasientrettighetsloven og selvbestemmelse

Fra barn til voksen

Respekten for individet, frihet til å velge

Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

Tvang og makt

Ny lovendring, tillegg til pasientrettighetsloven

Avslutning


DET VAR EN GANG
Introduksjon


EGNE ELLER ANDRES VALG OG VERDIER?
Kan alle utviklingshemmede bestemme selv?

Reflekterte praktikere

Nothing about us without us

Introduksjon til de fem bidragene som følger


FRA ORD TIL HANDLING - ET INNBLIKK I RÅDGIVNINGSGRUPPENS HISTORIE OG UTVIKLING
Rådgivningsgruppen i Bærum - RGB blir til

Noen av sakene gruppa arbeidet med det første året

Temaer som RGB har jobbet med etter 1993/1994

Samarbeid med andre

SKT - basert på møtereferater og protokoller


ULF

KAFÉ STEINBUA - OM Å SKAPE OG DRIVE SIN EIGEN MØTEPLASS
Nokre refleksjonar


DIKT OM LIVET

REFERANSELISTE