Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning, undervisning og formidling

; Ola Nordal

De materielle etterlatenskapene fra NTNUs forsknings- og undervisningshistorie består av svært ulike deler: instrumenter fra forsknings- og undervisningslaboratorier, samlinger for demonstrasjonseksperimenter, kjemikaliesamlinger, mineralsamlinger, datamaskiner med programvare, kunstobjekter, kart, konstruksjonsmodeller, verkstedutstyr, maskiner og maskinmodeller og mye annet. Les mer
Vår pris: 240,-
(Paperback)

Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

De materielle etterlatenskapene fra NTNUs forsknings- og undervisningshistorie består av svært ulike deler: instrumenter fra forsknings- og undervisningslaboratorier, samlinger for demonstrasjonseksperimenter, kjemikaliesamlinger, mineralsamlinger, datamaskiner med programvare, kunstobjekter, kart, konstruksjonsmodeller, verkstedutstyr, maskiner og maskinmodeller og mye annet. Disse gjenstandene har ikke bare antikvarisk verdi, men er kulturminner og viktige kilder til NTNUs forsknings- og undervisningshistorie. Mange gjenstander har også en spesiell verdi i og med at de fortsatt blir brukt i undervisning. Gjenstandene og samlingene har dessuten et stort potensial for kunnskapsformidling og de vil kunne brukes i utstillinger og til demonstrasjoner. Denne rapporten ser vi som det første steg på veien mot noe som vi er overbevist om vil bli en viktig sak for NTNU i framtida, både i forhold til kunnskapshistorie, egen institusjons historie, identitetsskaping, tverrfaglighet og internasjonalisering. Her ligger det store utfordringer for et universitet med ambisjoner om å være nyskapende.

Fakta