Over andres dørstokk

yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter

Boka gir ei innføring i verdimessige og etiske sider ved arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Den drøfter ulike praktiske og prinsipielle valg i forbindelse med slikt arbeid. Har litteraturliste. Les mer
Vår pris
310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boka gir ei innføring i verdimessige og etiske sider ved arbeid hjemme hos klienter og pasienter. Den drøfter ulike praktiske og prinsipielle valg i forbindelse med slikt arbeid. Har litteraturliste.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Kommuneforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 100
ISBN: 9788244612173
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Fra den hippokratiske huslegen til velferdsproduksjon i hjemmet
Den gamle greker Hippokrates

Tre tidsbilder

Bondesamfunn for 100 år siden

En arbeiderfamilie for 60 år siden

I dagens velferdsstat

Etiske utfordringer


Kapittel 2 Fag, politikk og etikk
Faglig arbeid

Politikk

Etikk - hvordan kan vi velge det riktige og det gode?

Noen begreper

Retninger i etisk refleksjon

Pliktetikk

Sinnelagsetikk

Formålsetikk

Konsekvensetikk

Etikkens begrunnelse

Yrkesetikk

Områdeetikk

Etiske retningslinjer - hva sier de?


Kapittel 3 Over andres dørstokk
"Hjem hjemme" og "hjem borte"

Fellesskap eller regulering?

Naturlig og unaturlig hjelp

Menneske eller hjelper?


Kapittel 4 Verdigrunnlaget for hjemme-hos-arbeid
Verdi - et mangslungent begrep

Grunnlagsverdier og områdeverdier

Målverdier i hjemme-hos-arbeid

Selvrealisering, (re)habilitering og hjelp til selvhjelp

En meningsfull hverdag og livskvalitet

Brukeren i sentrum - fleksible tilbud i eget hjem

Rettighetsverdier i hjemme-hos-arbeid

Retten til materielle goder

Retten til liv og helse

Retten til å bli respektert

Retten til selvbestemmelse eller informert samtykke

Retten til ikke-diskriminering

Retten til taushetsplikt og personvern

Retten til privatliv

Andre generelle menneskerettigheter

Middelverdier i hjemme-hos-arbeid

Medvirkning i egen problemløsning

Kontinuitet

Likebehandling

Holdninger til bestikkelser og gaver

Menneskelig nærhet og profesjonell distanse

Generelt om yrkesetiske verdier

Brukermedvirkningens mange sider

Beneficans

Livs synsverdier

Kristen og religiøs etikk

Livssynshumanisme


Kapittel 5 Interessemotsetninger og lojalitetskonflikter
Konflikter mellom dine interesser og brukerinteresser

Når brukerne har motsatte interesser

Når du og dine kolleger har motsatte interesser

Når du må velge side

Når alt går galt, og ingen blir fornøyd


Kapittel 6 Rollekonflikter
Hjelper - samtalepartner

Arbeider - gjest

Medmenneske - profesjonell

Hjelper og kontrollør

Å takle dobbeltroller


Kapittel 7 Mål-middel-konflikter
Verdikollisjoner og mål

Rasjonalitet - to ulike tenkemåter om mål og midler

Virkemidler og verdier

Bieffekter

Bruk av tvang?

Målforskyvning


Kapittel 8 "Vei i vellinga" eller lempelig ydmykhet?
Etisk refleksjon - rammer og innhold

Verdier som bakteppe

En verdietisk refleksjonsmodell

Grunnlaget i verdiene

Omstendigheter

Deontologiske perspektiver

Teleologiske perspektiver

Et sted å drøfte etiske problemer

Personlig ansvar for egne valg


Litteratur