Oppgaver i rettslære

oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet

Oppgaver i rettslære inneholder oppgaver og løsningsforslag og er et hjelpemiddel i studiet av sentrale juridiske emner.
Den systematiske oppgavedelen er utarbeidet for å dekke emner som er sentrale innenfor økonomisk/administrative studier og revisorstudiet: Personrett, familierett, arverett, avtalerett, kjøpsrett, pengekravsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, selskapsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett og arbeidsrett. Les mer
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Oppgaver i rettslære inneholder oppgaver og løsningsforslag og er et hjelpemiddel i studiet av sentrale juridiske emner.
Den systematiske oppgavedelen er utarbeidet for å dekke emner som er sentrale innenfor økonomisk/administrative studier og revisorstudiet: Personrett, familierett, arverett, avtalerett, kjøpsrett, pengekravsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, selskapsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.
I tillegg til emneoppgavene er det også tatt med en rekke komplette oppgaver til registrert revisoreksamen. Det er løsningsforslag til samtlige oppgaver.
Boken er beregnet på studenter ved økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og andre studier med lignende fagkrets i rettslærefaget. Boken er også et velegnet hjelpemiddel til høyere revisoreksamen.

Fakta