Sosiale landskap og sosial kapital

innføring i nettverkstenkning

; Per Morten Schiefloe

Boka er en innføring i nettverksforståelse. Hva er sosiale nettverk? Hvordan skapes, vedlikeholdes og fungerer de i ulike livsfaser, på ulike arenaer og i forskjellige sosiale kontekster? Forfatterne formidler begreper, analytiske redskaper og teorier som viser betydningen av uformelle relasjoner, interaksjon og sosial kapitaldanning på alle nivåer, fra enkeltindivider til samfunn. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Boka er en innføring i nettverksforståelse. Hva er sosiale nettverk? Hvordan skapes, vedlikeholdes og fungerer de i ulike livsfaser, på ulike arenaer og i forskjellige sosiale kontekster? Forfatterne formidler begreper, analytiske redskaper og teorier som viser betydningen av uformelle relasjoner, interaksjon og sosial kapitaldanning på alle nivåer, fra enkeltindivider til samfunn. De drøfter også betydningen av nye teknologier for kommunikasjon og samarbeid. Boka er ment for ansatte i undervisnings-, helse-, sosial- og omsorgssektorene, for dem som arbeider med personalpolitikk og organisasjonsutvikling, og for ledere. Med litteraturliste og register.

Fakta