Donaldismen

en muntert-vitenskapelig studie over Donald Duck og hans verden

En klassiker til glede for nye lesere! Jon Gisles Donaldismen ble første gang utgitt i 1972 og regnes som det konstituerende verk innen norsk donaldforskning. Her belyses utviklingen fra urdonaldismen frem til kommersialismen, klodrismen og onkel Skrues stadig sterkere dominans; men også klasse- og familiestrukturen, religion, vold og sex, sosialt og kulturelt liv og kjønnsroller i Andeby. Les mer
Vår pris
199,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 199,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

En klassiker til glede for nye lesere! Jon Gisles Donaldismen ble første gang utgitt i 1972 og regnes som det konstituerende verk innen norsk donaldforskning. Her belyses utviklingen fra urdonaldismen frem til kommersialismen, klodrismen og onkel Skrues stadig sterkere dominans; men også klasse- og familiestrukturen, religion, vold og sex, sosialt og kulturelt liv og kjønnsroller i Andeby. Nytt i denne lett reviderte nyutgivelsen er blant annet en omtale av rettssystemet i Andeby med utgangspunkt i gammelislandsk landnåmsrett og eiendomsrett til løsøre, dessuten kommer et nyskrevet forord med oppsiktsvekkende nye synspunkter på eksistensen av de antatt amerikanske Donald-tegnerne.

Fakta