Vegar til vår tid

verdshistorie etter 1850 : lærebok

Vegar til vår tid, nyare historie
Læreverket Vegar til vår tid
Har eit moderne historiesyn der det sosialhistoriske perspektivet har fått stor vekt
Prøver å gi svar på kvifor livet til . Les mer
Vår pris: 608,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Vegar til vår tid, nyare historie
Læreverket Vegar til vår tid
Har eit moderne historiesyn der det sosialhistoriske perspektivet har fått stor vekt
Prøver å gi svar på kvifor livet til menneska har endra seg så grunnleggjande, ved å ta opp hovudtrekk i dei økonomiske, kulturelle og politiske endringsprosessane
Kjem tett på historia ved å bruke "levande menneske" som døme
Har ein ryddig struktur der hovudlinjene i historia får stor plass
Har eit eige metodekapittel som gjer det lettare å arbeide med kjeldestoffet og IT

Fakta