Det er sammenhengen, og det å få orden på tilværelsen, som er en av de store utfordringene

en mikroetnografisk studie av en spesialpedagogs tilrettelegging av opplæringen for to barn med spesielle behov

Serie: Skriftserien Klasseromsforskning 16

Boken er en studie, hvor vi får møte en lærer og to av hennes elever. Begge barna har diagnosen autisme, men har svært forskjellige forutsetninger for å få en god læringssituasjon. Hovedfokus i studien er det spesialpedagogiske opplegget knyttet til disse to barna, og gir innsyn i hvordan læreren jobber med det mål for øye å tilpasse undervisningen til det enkelte barnet. Les mer
Vår pris
150,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Vår pris: 150,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Boken er en studie, hvor vi får møte en lærer og to av hennes elever. Begge barna har diagnosen autisme, men har svært forskjellige forutsetninger for å få en god læringssituasjon. Hovedfokus i studien er det spesialpedagogiske opplegget knyttet til disse to barna, og gir innsyn i hvordan læreren jobber med det mål for øye å tilpasse undervisningen til det enkelte barnet. Forfatteren trekker frem tre gjennomgående trekk ved lærerens måte å undervise på - struktur og forutsigbarhet, valg av respons på ulik atferd, og bekreftelse av barna og deres initiativ. Har litteraturliste.

Fakta