Det er sammenhengen, og det å få orden på tilværelsen, som er en av de store utfordringene

en mikroetnografisk studie av en spesialpedagogs tilrettelegging av opplæringen for to barn med spesielle behov

Serie: Skriftserien Klasseromsforskning 16

Boken er en studie, hvor vi får møte en lærer og to av hennes elever. Begge barna har diagnosen autisme, men har svært forskjellige forutsetninger for å få en god læringssituasjon. Hovedfokus i studien er det spesialpedagogiske opplegget knyttet til disse to barna, og gir innsyn i hvordan læreren jobber med det mål for øye å tilpasse undervisningen til det enkelte barnet. Les mer
Vår pris
150,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 150,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boken er en studie, hvor vi får møte en lærer og to av hennes elever. Begge barna har diagnosen autisme, men har svært forskjellige forutsetninger for å få en god læringssituasjon. Hovedfokus i studien er det spesialpedagogiske opplegget knyttet til disse to barna, og gir innsyn i hvordan læreren jobber med det mål for øye å tilpasse undervisningen til det enkelte barnet. Forfatteren trekker frem tre gjennomgående trekk ved lærerens måte å undervise på - struktur og forutsigbarhet, valg av respons på ulik atferd, og bekreftelse av barna og deres initiativ. Har litteraturliste.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Tapir akademisk forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 77
ISBN: 9788251921596
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerI. INNLEDNING

2. METODE
Kvalitativ forskning

Mikroetnografisk studie

Forskerrollen i kvalitative studier

Forskningsprosessen

Valg av informant

Datainnsamlingen

Data- reduksjon og utvikling av kategorier


3. OM AUTISME
Autisme

Kjennetegn ved diagnosen

Teorier knyttet til kognitiv fungering og elever med autisme

To elever med autisme

Espen og Are


4. TILRETTELEGGING FOR FORUTSIGBARHET OG OVERSIKT
Teoretisk bakgrunn

Struktur

Praksis

Illustrasjon av en praksissituasjon

Analyse og tolkning av illustrasjonen

Drøfting


5. GRUNNLAG FOR POSITIV SAMHANDLING I LÆRINGSSITUASJONEN
Teoretisk bakgrunn

Drivkraft i læringssituasjonen

Bruk av forsterkere

Praksis

Illustrasjon av en praksissituasjon

Analyse og tolkning av illustrasjonen

Drøfting


6. IVARETAKELSE AV ELEVENS INITIATIV
Teoretisk bakgrunn

Anerkjennende relasjoner

lntersubjektivitet

Praksis

Illustrasjon av en praksissituasjon

Analyse og tolkning av illustrasjonen

Drøfting


7. AVSLUTTENDE KOMMENTARER

LITTERATURLISTE

VEDLEGG
Vedlegg 1 Beskrivelse av forskningsprosessen

Vedlegg 2 Beskrivelse av data

Vedlegg 3 a) Beskrivelse av kategoriene

b) Eksempel på kategorisering av en intervju- utskrift

Vedlegg 4 a) Brev til informant

b) Brev til foreldre/ foresatte

Vedlegg 5 Bildesamling