Selvskading - Svein Øverland

Selvskading

en praktisk tilnærming

Selvskading er i ferd med å bli et alvorlig helseproblem hos ungdom og unge voksne. De fleste som arbeider med barn og unge, kan regne med å støte på fenomenet og ha behov for mer kunnskap om det. Til nå har det ikke foreligget noen norsk fagbok om selvskading. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Selvskading er i ferd med å bli et alvorlig helseproblem hos ungdom og unge voksne. De fleste som arbeider med barn og unge, kan regne med å støte på fenomenet og ha behov for mer kunnskap om det. Til nå har det ikke foreligget noen norsk fagbok om selvskading. Denne boken endrer på dette. Den er skrevet på en lettfattelig og oversiktlig måte, og gir en bred innføring i et vanskelig emne. I Selvskading beskriver Svein Øverland hvordan selvskading oppleves av dem som skader seg selv, og hvordan selvskading kan forstås som et forsøk på mestring. Dette er et viktig utgangspunkt for å komme i dialog med selvskadende ungdom, og Øverland gir mange eksempler på hvordan dette kan gjøres på en praktisk måte. Han presenterer ulike innfallsvinkler til behandling av selvskading, og praktiske verktøy for å hjelpe ungdom til å slutte å skade seg. Selvskading gjennomgår resultater fra både nasjonale og internasjonale undersøkelser om forekomst og typer av selvskading, og beskriver ulike behandlingsformer som har vist seg å være effektive. Målgruppen er fagfolk både i førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Boken henvender seg dessuten også til foreldre og venner av ungdom som skader seg selv, og gir råd om hvordan de kan forholde seg til problemet. Svein Øverland er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i psykoterapi og familieterapi, og videreutdanning innenfor dialektisk adferdsterapi og voldsrisikovurdering. Han har lang og variert erfaring fra arbeid i barnevern, psykisk helsevern og kriminalitetsforebyggende arbeid, og fra målrettet arbeid med selvskading. Han veileder også faggrupper om selvskading.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 269
ISBN: 9788245004236
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del I Selvskading, villet egenskade, selvmutilering og selvmordsforsøk
Kapittel 1 Definisjon og klassifikasjon
Innledning

Definisjoner

Forekomst

Metoder

Kategorier

Biologiske forklaringer

Egenbeskrivelser fra ungdom som skader seg selv

BeskyttelsesfaktorerDel 2 Forståelse av selvskading
Kapittel 2 Forståelse som begrensning og mulighet
Ulike innfallsvinkler til å forstå og beskrive selvskading

Det umulige i å forstå

Det umulige i å beskrive

Hvordan likevel forsøke å forstå


Kapittel 3 Klinisk beskrivelse av selvskading
En forenklet inndeling

Selvskading gir kontroll

Selvskading gir straff

Selvskading gir renselse

Selvskading gjør uvirkeligheten virkelig

Selvskading gjør virkeligheten uvirkelig

Selvskading som en ond sirkel

Selvskading og aggresjon


Kapittel 4 Hindringer for behandling
Hver enkelt ungdom

Forhold ved hjelperen og relasjonen

Korrigerende emosjonell erfaring

Organisering av hjelpetilbudetDel 3 Behandling av selvskading
Kapittel 5 Generelle forhold
Ikke-spesifikke terapeutiske faktorer

Maktesløshet som felles opplevelse

Tillit

Bruk av personlig historie

Mandat

Å være lur


Kapittel 6 Teknikker til hjelp i behandling av selvskading
Bekymringssamtalen

Å oppdage selvskading

Seligmans hunder

Fra defensiv til spørrende posisjon

Borgmetaforen

Kontrollgrafen

Dagbok

Kjedeanalyse

Affektbro

Affektpil

Effektgrafen

Motiverende intervju

Misforståelsesgrafen

Metaforer

Telefoner

Kritikk av teknikkene


Kapittel 7 Behandlingsformer
Adferdsterapi

Dialektisk adferdsterapi (DBT)

Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Overføringsfokusert terapi (OFT)

Likheter mellom ulike behandlingsformerDel 4 Behandling tilpasset ulike nivåer
Kapittel 8 Generelle utfordringer og tilpasninger
Behandlingsmessige utfordringer

Valget mellom poliklinisk behandling og innleggelse

Felles faktorer i behandlingen


Kapittel 9 Behandling i institusjon
Behandlingseffekt

Samarbeid

Miljøterapi

Ivaretagelse av andre pasienter

Selvskadeprosjektet i Telemark


Kapittel 10 Behandling i førstelinjetjenesten
Alvorlighet og tilgjengelighet

Utgangspunktet for kontakt

Den første kontakten

Etablering av mandat

Hvordan forholde seg til foreldre?

Kontakt ved innleggelser

Å avslutte kontakten

Typiske problemstillinger


Kapittel 11 Råd til foreldre og venner
Noen råd til foreldre

Å lage arenaer raskt

Maktesløshet

Å støtte en venn som skader seg

Si det


Epilog
Å slite seg til blods for sine pasienter


Referanseliste

Stikkordregister