Å fange virkeligheten - 
      Bjørn Sørenssen

Å fange virkeligheten

dokumentarfilmens århundre

Å fange virkeligheten utkom første gang i 2001 og gir deg en solid oversikt over dokumentarfilmens historie. Denne andreutgaven er oppdatert om de siste års utvikling, også der dokumentarfilmens uttrykksformer har flyttet seg inn i andre medier. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Å fange virkeligheten utkom første gang i 2001 og gir deg en solid oversikt over dokumentarfilmens historie. Denne andreutgaven er oppdatert om de siste års utvikling, også der dokumentarfilmens uttrykksformer har flyttet seg inn i andre medier.
Gjennom et drøyt århundre har ulike filmskapere forsøkt «å fange virkeligheten». Denne boken gir en oversikt over sentrale filmer, serier og andre dokumentaruttrykk: fra Robert Flatherys «Nanook», om livet blant inuittene i Canada ved begynnelsen av det 20. århundret til «Big Brother», om livet i en tv-overvåket leilighet utenfor Oslo ved inngangen til det 21. århundret. Denne andreutgaven er oppdatert også om dagens dokumentariske filmer på YouTube.

Forfatterne stiller spørsmål ved den blinde tillit som er blitt dokumentarfilmen til del. Men utgangspunkt i dokumentarfilmpioneren John Griersons begrep om «den kreative behandling av virkeligheten» understreker han at dokumentarfilm ikke er virkelighet, men er måte å betrakte virkeligheten på.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 363
ISBN: 9788215011868
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 14 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerI Innledning

II Den førdokumentære filmen - aktualitetsfilmen
April 1895: Arbeiderne forlater fabrikken

Lumières kamera fanger inn verden

Aktualitetsfilmen som førdokumentær genre

Pathé og de første filmavisene

En tidlig dokumentarfilmestetikk: "vyen"

Ekspedisjonsfilm og reisefilm

Krig, løgn og virkelighet


III Sovjetiske pionerer og europeisk avantgarde
Dziga Vertov og "filmøyet"

Esfir Shub, kompilasjonsfilmen og Turksib

Den europeiske avantgarden på 20-tallet


IV Flaherty og Grierson: Dokumentarfilmen finner en form - og et navn
Robert Flaherty og Nanook

John Grierson og den britiske dokumentarfilmbevegelsen

Økonomisk organisering: ikke-kommersiell distribusjon

Estetikk: den kreative behandlingen av virkeligheten

Rekruttering: en skole for dokumentarfilmgenerasjonen

Filmene: fra EMB til GPO

Night Mail: montasjene triumf

North Sea og rekonstruksjonens grenser


V Time Marches On!
Fra de amerikanske filmavisene til March of Time

Pare Lorentz og amerikansk sosialdokumentarisme i 30-tallets USA


VI "Besonders wertvoll" - dokumentarfilmen i Det tredje rike
Fra "kulturfilm" til Leni Riefenstahl

Ilddåp - tysk "Blitzkrieg" på film


VII "Their Finest Hour"
Britisk dokumentarfilm under krigen

John Grierson og National Film Board of Canada

Humphrey Jennings - poet i krig

Amerikansk propagandafilm under 2. verdenskrig

Sovjetfilmen i krig

1945 - høydepunkt og nedtur?


VIII Dokumentarismen - den ekspositoriske dokumentarfilmen
Den britiske dokumentarismen - dramatisert propaganda

"Guds stemme": Kommentarens funksjon

Den ekspositoriske dokumentarfilmens "stemme"

Dokumentarisme, offentlige institusjoner og sosialt ansvar

Kreativ behandling - men av hvilken virkelighet?


IX Jakten på virkeligheten: på let etter nye veier
Etterkrigsdokumentarfilm i Europa

Oppdagelser, natur og hverdagens estetikk

Oppgjøret med nazismen - dokumentarfilmen som dokumentasjon

Oppbrudd fra dokumentarismen: Free Cinema

Fjernsynet kommer

See It Now og fjernsynsdokumentaren


X Flue på veggen: direct cinema
Utviklingen i USA: living camera - direct cinema

Salesman, Wiseman - og filmskaperens påfallende fravær

Dokumentarfilmens observasjonelle modus

Betrakterens innflytelse - og ansvar: An American Family og Gimme Shelter


XI Flue i suppen: cinéma verité
Fjernsynsreportasjen og intervjuet - dokumentarfilmens interaktive modus

Jean Rouch og arven fra den etnografiske filmen

Gardner, Marker og dokumentarfilmessayet


XII Filmen som våpen
Joris Ivens - "den flyvende hollender"

Mai -68 og etterpå

Fortiden på anklagebenken

Filmer fra den tredje verden

Stridbare stemmer - Jarl og Watkins


XIII Med kamera mot speilet: den refleksive dokumentarfilmen
Refleksiv form: Sherman's March og Det sociala arvet

Den populære politiske provokasjonen - Michael Moore og Roger and Me

Tvilen satt i system - "mockumentary"

Åpen form - dokumentarfilmskaperen som "performance artist"

Refleksive former og postmoderne virkelighetstvil

XW Den elektroniske utstyrsrevolusjonen og den nye observasjonalismen

Det indeksikale båndet

"Virkelighetsfjernsyn" og "dokusåpe"

Hybridformer - faksjon og virkelighetsshow

Audiovisuell historieskriving


XV Et nytt århundre: digital dokumentar mellom argument og fortelling
Dokumentarfilmen inn i varmen?

Den digitale dokumentaren: nye framstillings- og distribusjonsformer

Mellom argument og fortelling

Dokumentarfilmtradisjon og journalistisk tradisjon

Nye dokumentarformer: fra prekestol til skriftestol?

"Dogumentar" - tilbake til direct cinema?

Film er ikke virkelighet


Litteratur

Filmer som er omtalt i boka

Bildeliste

DVD- og videoliste

Formater

Noter

Register