Fellesskapet som metode - 
      Dag Furuholmen
    
      Arne Schanche Andresen

Fellesskapet som metode

miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere

; Arne Schanche Andresen

Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene.

Boken har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene.

Boken har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 360
ISBN: 9788202247218
Utgave: 3. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord


Del I Miljøterapi. Roller og forutsetninger for deltakere og ansatte
Kapittel 1 Ideologi som arbeidsredskap
De gamle tenkeres syn på ideologi

Historisk perspektiv på ideologi

Ideologiske modeller i norsk misbrukerbehandling

AAs ideologi som eksempel på samspill av flere krefter

Trender i medisin og psykiatri i vår tid

Trender i misbrukerbehandling i vår tid

Bieffekter av sykdomsmodellen

Faresignaler for utviklingen framover

Spørsmål i en ideologisk diskusjon


Kapittel 2 Hvem er rusmisbrukeren?
Familiebakgrunn

Alder og tilvekst i misbrukerpopulasjonen

Økende grad av psykiatriske lidelser

Lavere terskel inn i misbrukermiljøet

Dobbeltdiagnoser

Tiltak for klienter med dobbeltdiagnoser

Hvordan forstår vi informasjonen vi får om klientene?

Relasjonsforstyrrelser

Depressive lidelser


Kapittel 3 Problemdefinering og utvikling i behandlingen
Ideologiens forhold til metode, ressurser, teori og personlig ideologi

Problemets natur

Progresjonsmodellen (trappen)

Individualisering av progresjon

Markering av utvikling

Økt status, privilegier og økonomi

Rom for progresjon i organisasjonsstrukturen

Progresjon i en terapiprosess

Økning av retensjonsraten i et terapeutisk samfunn ved bruk av forskning og alternative teorier


Kapittel 4 Myter og jakten på enkle løsninger
Mytenes opprinnelse og funksjon

Myter som fjerner skyld

Myten om den avhengige slaven

Myten om misbruket som en sykdom

Myten om abstinensen

Myten om stoffhungeren eller suget

Myten om sprekken

Myten om stoffsklia

Smittemyten

Myten om problemets størrelse

Jakten på enkle løsninger

Opiater i behandlingen av misbrukere

Myten om den smertefrie tilværelsen


Kapittel 5 Samarbeid og samspill i et terapeutisk fellesskap
Sammenhengen mellom delene

Vi må styre prosessen

Å bli trukket ut av miljøet

Samspill mellom behandlingselementene

Når fortid og nåtid blander seg

Åpen informasjon er en forutsetning for å styre miljøet effektivt

Åpen informasjon kan også være mangelfull

Kraften i gode og dårlige spørsmål

Å orientere etter forskjellige kart

Brannslukking eller langsiktig planlegging?


Kapittel 6 Struktur og kultur i et terapeutisk fellesskap
Skrevne og uskrevne regler

De såkalte absolutter

Kultur i stedet for regler

Holdninger implisitt i organisasjonen


Kapittel 7 Miljøstyring og dynamikk
Dynamiske polariteter

Dynamikken i beboergruppen speiler dynamikk og holdninger i voksengruppen

Hvordan kan vi måle atmosfæren i behandlingsmiljøet?


Kapittel 8 Gruppeprosesser
Fokus på miljø eller individ?

Gruppedyret, et sensitivt vesen

Summen av enkeltindivider skaper en egen kollektiv prosess

Gruppen rommer felles ønsker, angst, forsvar og strategier

Noen av miljøterapeutens og gruppelederens oppgaver

Bion om gruppers kollektive ubevisste antakelser

Enkeltindividet i gruppen

Opererer beboeren i nåtid eller i fortid?

Følelseskalenderen, å ta tempen på fellesskapet

Å skape kanaler eller ventiler for prosessen


Kapittel 9 Behandlerrollen i et terapeutisk fellesskap
Valg av gode medarbeidere

Utdannet sosialarbeider eller eksmisbruker?

Kjønnsfordeling

Overskudds- eller underskuddsmotiv?

Personlig, privat eller profesjonell?

Ansattes forhold til egne behov

Personlig ideologi

Implikasjoner for ansettelser

Speiling av personalgruppens holdninger

Overføring

Gode og onde objekter. Idealisering og devaluering

Projektiv identifikasjon og containerfunksjonen

Det er vi som lar oss splitte

Hvem blir jeg i samspillet med klienten?

Motoverføring

Utbrenthet

Organisasjon, lederskap og å la seg lede

Veiledning med personalgrupper

Forskjellige veiledningsnivåer

Assistanse til å klargjøre behandlingsideologi

Formidling av ny kunnskap

Samspillet mellom delene

Prosessveiledning i stabsgruppen

Konklusjon

ReferanserDel II Utvikling av behandlings- og rehabiliteringstiltak for rusmiddelavhengige
Kapittel 10 Farvel solidaritet?
Dokumentasjon viktigere enn før

Evidenskrav gir makt til noen og utdefinerer andre

Vi vet mye om hva som virker


Kapittel 11 Ting tar tid
Klargjøring av motiver, målgruppe, målsetting, grunnverdier og metode

Målsetting og målgruppe

Fellesskapet som metode

Elementer som bør inngå i det terapeutiske fellesskapet

Et integrert system av tiltak

Faser på veien ut av avhengighet

Behandlingsrelaterte stadier (7-10)

Systematisk bruk av kunnskap

Å begynne med begynnelsen - utredning

Kartlegging

Oppsummering


Kapittel 12 Realisering av planarbeidet
Sett opp milepæler i etablerings- eller omleggingsprosesser

Prosjekthåndbok

Budsjettering og økonomistyring

Informasjon og PR

Søk allianser i nærmiljøet

Støtteforening

Familieforeninger

Behandlingsstedet som ressurs i lokalmiljøet

Inntaksprosedyre

Oppfølging

Rekruttering av medarbeidere

Ansettelsesseminar med hospitering - et alternativ

Oppsummeringer

Hospitering som opplæringstiltak

Utkast til opplæringsplan for ansatte

Veiledning

Oppsummering

ReferanserDel III Evaluering av egen virksomhet
Kapittel 13 Evaluering - hva skal det tjene til?
Evidensbaserte intervensjoner?

Hvem skal bestemme hva slags forskning som gjelder?

Om å sette klare mål og å arbeide kunnskapsbasert

De alternative tiltakene ble også "evalueringspionerer"

Snøballen ruller!

Dokumentasjon av klientopplysninger

Intervjuskjemaer og begrensningens kunst

Hva har vi i verktøykassa?

Kartlegging av livsløp og problematikk

Inntaksintervjuet - et klinisk verktøy

Livssituasjon siste seks måneder og DTES

Fokus på psykiske problemer

CMRS og behandlingsavbrudd

Forhold omkring utskrivelsen - mål og håp for framtiden

Et tilbakeblikk på behandling/rehabilitering

Generell livssituasjon i etterundersøkelsesperioden

Kvalitetssikring av eget arbeid - her og nå

Blir klientene friske hos oss?

Oppsummering

Referanser