Klinisk undersøkelse av ryggen - Alf Sigurd Solberg

Klinisk undersøkelse av ryggen

; Gitle Kirkesola ; Rolf W. Pettersen (Illustratør)

Klinisk undersøkelser av ryggen gir en oversikt over standardiserte tester til bruk ved undersøkelser av rygg, bekken, og hofte. Denne reviderte utgaven er i tillegg utvidet med kapitler om undersøkelser av kne og ankel/fot. Les mer
Vår pris
749,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 749,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Klinisk undersøkelser av ryggen gir en oversikt over standardiserte tester til bruk ved undersøkelser av rygg, bekken, og hofte. Denne reviderte utgaven er i tillegg utvidet med kapitler om undersøkelser av kne og ankel/fot. Aktuelle tester er beskrevet i detalj, kliniske funn blir tolket og drøftet, og en rekke tester har fotoillustrasjoner.


Boken retter seg mot studenter inne medisin og fysioterapi og egner seg også som oppslagsverk for helsepersonell som undersøker pasienter med belastningslidelser i rygg, bekken og underekstremiteter.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 278
ISBN: 9788276347357
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning
Hvem skrives boken for?

Hva er hensikten med boken?

Oppbyggingen av boken

Kunnskapskilder

Begrepsavklaringer


Kapittel 1 Generelle undersøkelses-prinsipper
Diagnostisering

Funksjonsdiagnostikk

Vevsdiagnostikk


Kapittel 2 Generelt om undersøkelse
Anamnese

Inspeksjon

Aktive funksjonsprøver

Passive funksjonsprøver

Isometriske prøver

Muskellengdeprøver

Nevrologisk orienterende prøver

Krafttesting av ID-muskler

Sensibilitet

Reflekser

Koordinasjonsprøver

Nevrodynamiske prøver

Palpasjon

Spesielle prøver

Segmentelle mobilitetsprøver/spesifikke leddmobilitetsprøver

Konklusjon


Kapittel 3 Innledning om rygg
Inndeling av ryggplager

Undersøkelse


Kapittel 4 Ryggplager - noen aspekter ved undersøkelsen
Pasienttyper

Motorisk kontroll og ryggplager

Postural kontroll - kroppens indre bilde

Undersøkelse av ryggens bevegelsessegment

Muskler, muskelfascieslynger og ryggplager


Kapittel 5 Diagnostikk ved kroniske ryggsmerter
Hvem søker hjelp

Smerte og funksjonstap

Smerte, lidelse og smerteatferd

Sykeliggjøring og medikalisering

Organiske diagnoser

Uspesifikke lumbale ryggsmerter

Diagnostikk ved uspesifikke kroniske lumbale ryggsmerter

Klinisk undersøkelse

Diagnostikk i et biopsykososialt perspektiv

Samarbeid om kartleggingen

Hvilke tilleggsfaktorer bør undersøkes

Diagnostiske og behandlingsmessige overveininger ved kroniske tilstander


Kapittel 6 Spørreskjema for vurdering av ryggpasienter i klinisk arbeid
Hvilket fenomen (construct) skal skjemaet måle?

Hva skal skjemaet brukes til?

Hvilken type skjema egner seg best?

Hvor godt er skjemaet med tanke på praktisk bruk og måleegenskaper?

Presentasjon av spørreskjema

Screeningskjema for gule flagg

Ryggspesifikk funksjon

Helserelatert livskvalitet

Smerte

Arbeidsstatus

Pasienttilfredshet

Utvidet kartlegging av pasienten


Kapittel 7 Anamnese
Gule flagg ved ryggdiagnostikk

Røde flagg ved ryggdiagnostikk

Anamnesen skal gi svar på


Kapittel 8 Nivåoppmerking

Kapittel 9 Inspeksjon
Ved inspeksjon ser en etter

En observerer og palperer


Kapittel 10 Aktive funksjonsprøver av ryggen
Generelle funksjonsprøver

Hyperekstensjon

Fleksjon

Lateralfleksjon

Rotasjon


Kapittel 11 Passive funksjonsprøver av ryggen

Kapittel 12 Isometriske prøver av truncus

Kapittel 13 Segmentelle mobilitetsprøver av lumbalcolumna
Fleksjon

Ekstensjon

Lateralfleksjon

Rotasjon

Leddspilltest i mageliggende

Leddspilltest i sideliggende

Spring test


Kapittel 14 Palpasjon
Hudens forskyvbarhet

Dorsale strukturer

Ventrale strukturer


Kapittel 15 Spesielle prover av ryggen
Van Gelderens test

Stående, ettbens hyperekstensjonstest

Kompresjon med rotasjon og ekstensjon

Segmentell provokasjon i ventral retning

Segmentell provokasjon i rotasjon

Traksjon

Test av transversus abdominis


Kapittel 16 Undersøkelse av iliosakralleddene

Kapittel 17 Biostatikkvurdering
Nivåvurdering i stående

Nivåvurdering i sittende

Liggende benlengdemåling

Langsittende benlengdemåling

Vorlauf test/Piedallus tegn


Kapittel 18 Spesifikke leddmobilitetprøver av iliosakralledd
Leddspilltest av sacrum

Oscillering av ilium

Gapping i ryggliggende

Framoverrotasjon av ilium

Bakoverrotasjon av ilium


Kapittel 19 Provokasjonsprøver av iliosakralledd
P4/Posterior Pelvic Pain Provocation test

ASLR/Active Straight Leg Raise test

Distraction

Compression

Gaenslens test


Kapittel 20 Undersøkelse av symfysen
Mobilitets- og provokasjonsprøver


Kapittel 21 Undersøkelse av sacrococcygealleddet
Mobilitets- og provokasjonsprøver


Kapittel 22 Undersøkelse av hofteleddet

Kapittel 23 Aktive funksjonsprøver av hoften
Trendelenburgs tegn

Fleksjon

Hyperekstensjon

Abduksjon

Adduksjon

Utadrotasjon

Innadrotasjon


Kapittel 24 Passive funksjonsprøver av hoften
Labrumtest/Femuroacetabulær impingementtest

Patricks test/FABER = Flexion-ABduction-ExternalRotation


Kapittel 25 Isometriske prøver av hoften

Kapittel 26 Muskellengdeprøver av hofteleddsmuskulaturen
Iliopsoas - Thomas test

Obers test

Adduktorene

Rectus femoris

Hamstringsmuskulaturen

Jandas test

Quadriceps coxae


Kapittel 27 Spesifikke Ieddmobilitetsprøver av hoften
Traksjon med drag i collum femoris lengderetning

Traksjon med drag i femurs lengderetning


Kapittel 28 Undersøkelse av kneet
Leddforbindelsene


Kapittel 29 Aktive funksjonsprøver av kneet
Fleksjon

Hyperekstensjon

Utadrotasjon

Innadrotasjon


Kapittel 30 Passive funksjonsprøver av kneet
Grinding test/Glidning av patella

Test av hydrops


Kapittel 31 Isometriske prøver av kneet

Kapittel 32 Muskellengdetester av muskler med betydning for kneet

Kapittel 33 Ligamenttester av kne
Lachmans test

Skuffetest

Test av mediale sideligamenter (MCL)

Test av laterale sideligamenter (LCL)


Kapittel 34 Menisktester
Thessaly test

McMurray

Apley test/Test i traksjon

Apley test/Test i kompresjon


Kapittel 35 Spesifikke Ieddmobilitetsprøver av kneet
Spesifikke glidetester


Kapittel 36 Undersøkelse av legg, ankel og fot
Leddforbindelsene


Kapittel 37 Aktive funksjonsprøver av legg, ankel og fot
Plantarfleksjon

Dorsalfleksjon

Inversjon

Eversjon

Test av funksjonell stabilitet


Kapittel 38 Passive funksjonsprøver av legg, ankel og fot
Test av mediale leddforbindelser i foten

Test av laterale leddforbindelser i foten


Kapittel 39 Isometriske prøver av legg, ankel og fot

Kapittel 40 Muskellengdetester av legg- og fotmuskulaturen

Kapittel 41 Ligamenttester
Utadrotasjonstest for syndesmosen

Andre tester for syndesmosen

Test av laterale ligamenter i ankelen

Test av mediale ligamenter i ankelen

Fremre skuffetest


Kapittel 42 Spesifikke leddmobilitetsprøver av legg, ankel og fot
Test av talocruralleddet i plantarfleksjon

Test av talocruralleddet i dorsalfleksjon

Test av subtalarleddene i inversjon

Test av subtalarleddene i eversjon

Test av glidningen i leddene medialt og lateralt i foten

Test av proksimale tibiofibularledd

Test av distale tibiofibularledd

Test av tær


Kapittel 43 Nevrologisk orienterende prøver

Kapittel 44 Krafttesting av identifikasjonsmuskler (ID-muskler)
Krafttest av Iliopsoas

Krafttest av Quadriceps

Krafttest av Tibialis anterior

Krafttest av Extensor hallucis longus

Krafttest av Extensor digitorum longus og brevis

Krafttest av Gluteus medius og minimus

Krafttest av Hamstringsmuskulaturen

Krafttest av Fibularis longus og brevis

Krafttest av Triceps surae

Krafttest av Gluteus maximus


Kapittel 45 Reflekser
Patellarrefleksen

Hamstringsrefleksen

Tibialis posteriorrefleksen

Akillesrefleksen

Abdominalrefleksen

Plantarrefleksen


Kapittel 46 Sensibilitetstesting

Kapittel 47 Nevrodynamiske prøver
Straight Leg Raising (SLR)/Modifisert Lasègues prøve

SLR med dorsalfleksjon av ankelen

Crams test

Slump test

Strekktest av n. femoralis


Kapittel 48 Koordinasjonsprøver
Rombergs prøve

Finger-nese-prøven

Finger-finger-prøven

Tå-finger-prøven

Hæl-kne-prøven

Supinasjon-pronasjons-prøven

Tandem-gange-prøven

"Rebound Phenomenon"


Kapittel 49 Konklusjon av undersøkelsen

Appendiks
Forslag til undersøkelsesrutine

Smertetegning


Register