Mennesker i krise og utvikling

en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie

; Carl Hambro (Oversetter)

Mennesker i krise og utvikling er en stimulerende innføring i hverdagslivets psykologi. Den beskriver ulike typer av kriser og depresjoner som kan ramme et menneske, og hvordan man kan komme gjennom dem. Les mer
Vår pris
359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Mennesker i krise og utvikling er en stimulerende innføring i hverdagslivets psykologi. Den beskriver ulike typer av kriser og depresjoner som kan ramme et menneske, og hvordan man kan komme gjennom dem. Forfatteren behandler slike situasjoner i et klart og begripelig språk.
Cullberg formidler et sterkt budskap til leger, sykepleiere, sosialarbeidere, pedagoger og alle andre som har til oppgave å gi medmennesker hjelp og omsorg, ikke minst i dagens situasjon der behandlingskulturen domineres av økonomi, effektivitetskrav og teknologi. Alle som ønsker å være gode hjelpere, vil ha nytte av Cullbergs råd om hvordan man kan gi riktig hjelp til rett tid, og uten selv å bli utbrent.

Budskapet går langt utover en engere krets av fagfolk; boken angår hver enkelt av oss, uansett yrke og utdannelse. Boken kan bidra til økt selvinnsikt og forståelse for problemer hos våre medmennesker.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 160
ISBN: 9788215012360
Utgave: 3. utg.
Orig.tittel: Kris och utvekling : en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie
Format: 21 x 13 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning
Samfunnsomveltning og personlighetskrise

Krisebegrepet i psykiatrien

Hva er en psykisk krise?

Utvikling og modning

Litt om det teoretiske grunnlagetDel I. Barne- og ungdomsårenes kritiske utviklingsperioder
1. Spedbarnperioden
Separasjon - individuasjon

Overgangsobjekter

Grunnleggende trygghet - utrygghet

Kontinuitet og stimulering

Når kan et barn begynne i barnehage?


2. Småbarnperioden
Analitet, autonomi, narsissisme

Er moren og faren likeverdige som foreldre for sine barn?

Fiksering og regresjon


3. Slutten av småbarnperioden - førskoleperioden
Kjønnsegenskaper og kjønnsroller

Psykoanalytiske teorier om kjønnsforskjellene

Hva innebærer en trygg kjønnsidentitet?

Ødipalkonflikten

Ambivalens

Kastrasjonsangst hos barn og voksne

Søskenrivalisering

Barnet og døden

Ødipalsituasjonen i hjem med enslig forsørger

Initiativ - skyldfølelse

Tilbakeblikk på barnets angstkilder


4. Den tidlige skolealderen
To oppdragelsesmodeller - to menneskeidealer

Sosialisering til lydighet

Sosialisering til kritisk tenkning og solidaritet


5. Tenåringsperioden
Førpuberteten

Puberteten

Onani og kroppsutvikling

Konformitet

Pubertetstrassen

En "vanlig familie" rystes

Ungdomstiden

Identitetsutviklingen

En ikke-kommersiell tenåringskultur

Noen psykiske problemtyper i ungdomsårene

SeksualidentitetenDel II. Den voksnes kritiske livsperioder
6. Slutten av ungdomstiden
Å flytte hjemmefra

Ensomhet og fellesskap

Arbeids- og studieproblemer


7. Yngre middelalder
Skapende liv kontra selvopptatthet

Den krenkende virkeligheten

Å bli foreldre - et sjokk for mange

Rollekonflikter og seksualproblemer

Å forkaste kjønnsrollene fullstendig - en umulighet med uforandret boligstruktur i samfunnet?

Ikke å finne noen partner


8. Middelalderen
"40-årskrisen"

Klimakteriet


9. Senere middelalder

10. Alderdommen
Pensjoneringskrisen

Å være gammel


11. Om å dø
Psykologisk innhold i å dø

Fasene i å døDel III. Den traumatiske krisen
12. Krisen som eksistensiell utfordring
Selvfølelse - selvforkastelse

Samhørighet - forlatthet

Meningsopplevelse - meningsløshet og kaos


13. Opplevelser som utløser en traumatisk krise
En nærstående dør

Sykdom eller plutselig invaliditet

Innleggelse på sykehus eller annen institusjon

Nederlag i tilknytning til graviditet og barnefødsel

Utroskap og skilsmisse

Sosial mislykkethet og skamsituasjoner

Oppsigelse og påtvungne sosiale oppbrudd

Ytre katastrofer


14. Det psykiske trauma i den totale livssituasjon
Den aktuelle familie- og livssituasjon

Overdeterminering og nevrose

Flere samtidige sjokk

Tretthet og sykelighet


15. Krisens forløp og symptomer
Sjokkfasen

Reaksjonsfasen

Forsvarsmekanismer i den akutte krisen

Opplevelser og symptomer i den akutte krisen

Psykosomatiske reaksjoner

Bearbeidingsfasen

Vanskeligheter med bearbeidingen

Nyorienteringsfasen

Et psykisk sjokk er ofte mange sjokk


16. Om å snakke med mennesker i krise
Kriseterapiens målsetting og innhold

Terapeutisk holdning

Når den terapeutiske holdning mangler

Praktiske sider ved den akutte kriseterapien

Terapi i den fastlåste reaksjonsfasen

Vanskeligheter i den terapeutiske holdningen ved kriser

Vår egen katastrofeangst

Vårt behov for å hjelpe


Litteratur