Utredning og diagnostisering - Jarle Eknes

Utredning og diagnostisering

utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker

Jarle Eknes (Redaktør) ; Trine Lise Bakken (Redaktør) ; Jon Arne Løkke (Redaktør) ; Ivar Mæhle (Redaktør)

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning.
Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Les mer
Vår pris
599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning.
Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon. Leserne guides til å gjennomføre best mulig kategorisering av vansker og forståelse av de sammenhenger som kan være involvert i psykiske lidelser og atferdsvansker. Forfatterne presenterer kartleggingsverktøy ved utfordrende atferd og mistanke om psykiske lidelser, somatisk differensialdiagnostikk og diagnostisering av utviklingshemning og autisme.

Målgruppen er studenter i helsefag og helseprofesjoner som arbeider for mennesker med utviklingshemning, deriblant vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, leger og psykologer.

"Sjelden bok om viktig tema." Geirmund Skeie, Tidsskrift for den norske legeforening.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 306
ISBN: 9788215013015
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerBokens innhold og oppbygning


Del 1 Utredning av utviklingshemning og autisme
Kapittel 1 Diagnostisering av utviklingshemning hos barn
Grunnsteinene i diagnosen

Andre betegnelser for psykisk utviklingshemning

Forekomst

Grader av psykisk utviklingshemning

Diagnostisering og utredning av psykisk utviklingshemning

Kartlegging som ledd i diagnostisering

Utredning av psykisk utviklingshemmede barn med tilleggsvansker

Kognitive profiler og psykisk utviklingshemning

Utfordringer i diagnostisering av barn med psykisk utviklingshemning

Når evnenivået faller

Hensikten med diagnostisering

Oppsummering


Kapittel 2 Diagnostisering av utviklingshemning hos voksne
Diagnosekriterier

Utredning

Anamnese

Utredning av intellektuell funksjon

Utredning av adaptiv atferd

Differensialdiagnostisering

Oppsummering


Kapittel 3 Diagnostisering av autisme
Alder for diagnostisering av autisme

Screening og tidlig diagnostisering

Målsetting for utredning og diagnostisering

Diagnostiske kriterier

Diagnostiseringsprosessen.Praktisk gjennomføring

Differensialdiagnostiske vurderinger

Begrunnelse for diagnosen

OppsummeringDel 2 Kartlegging og utredning av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
Kapittel 4 Diagnostisering - perspektiver og utfordringer
Klassifikasjon

Diagnosesystemer

Klinisk skjønn, erfaring og klokskap


Kapittel 5 DC-LD: diagnostiske kriterier for psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemning
Når bør DC-LD brukes?

Strukturen i DC-LD

Oppsummering


Kapittel 6 Kartlegging av psykiske lidelser ved hjelp av Reiss Screen, DASH-II/ADD og Mini PAS-ADD
Reiss Screen

DASH-II og ADD

Erfaringer med bruk av kartleggingsredskapene


Kapittel 7 Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer
Presentasjon av symptom/problem


Kapittel 8 Utredning av psykisk lidelse hos mennesker med autisme og utviklingshemning
Kompliserende faktorer i utredningsarbeidet

Utredning av psykose, depresjon, angst og tvangslidelse

Oppsummering


Kapittel 9 Analyse av atferdsfunksjoner - en introduksjon
Nærmere om hva funksjonelle analyser er

Mening og funksjon

De ulike metodene for funksjonelle analyser

De vanligste funksjonenes utviklingDel 3 Diagnostisering av atferdsforstyrrelser, psykiske og nevropsykiatriske lidelser
Kapittel 10 Diagnostisering av atferdsforstyrrelser, psykiske og nevropsykiatriske lidelser
Begrensede verbale evner

Diagnostisk overskygging

Symptomoverlapp og komorbiditet

Særlige diagnostiske utfordringer

Prosedyre


Kapittel 11 Diagnostisering av depresjon hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Symptomer hos personer med utviklingshemning

Diagnostiske kriterier

Kartleggingsverktøy

Differensialdiagnostikk


Kapittel 12 Diagnostisering av bipolar lidelse hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Symptomer hos personer med utviklingshemning

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnostikk


Kapittel 13 Diagnostisering av angst og belastningsrelaterte lidelser hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Symptomer hos personer med utviklingshemning

Kriterier

Fobiske angstlidelser (F40)

Andre angstlidelser (F41)

Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning (F43)

Differensialdiagnostikk


Kapittel 14 Diagnostisering av tvangslidelse hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Symptomer

Kriterier

Sjekklister og kartleggingsredskaper

Differensialdiagnoser


Kapittel 15 Diagnostisering av schizofreni og andre psykoser hos personer med utviklingshemning
Forekomst hos utviklingshemmede

Symptomområder ved psykose

Kriterier

Differensialdiagnostikk


Kapittel 16 Diagnostisering av akutt konfusjon hos personer med utviklingshemning
Symptom

Diagnostiske kriterier

Utløsende årsaker til akutt konfusjon

Undersøkelser

Differensialdiagnose


Kapittel 17 Diagnostisering av demens hos personer med utviklingshemning
Demenssykdommer

Forekomst

Symptomer hos personer med utviklingshemning

Kriterier

Tester

Differensialdiagnostikk

Normal aldring


Kapittel 18 Diagnostisering av ADHD hos personer med utviklingshemning
Generell forekomst av ADHD

Diagnostisering av ADHD ved utviklingshemning

Differensialdiagnostikk

Komorbiditet ved ADHD

Andre mulige målinger ved ADHD

Oppsummering


Kapittel 19 Diagnostisering av spiseforstyrrelser hos personer med utviklingshemning
Overvekt og fedme

Forekomst

Diagnoseverktøy

Tidlig henvisning

Anoreksi

Differensialdiagnostikk

Bulimi

Overspising

Oppkast

Tap av appetitt

Matvegring

Drøvtyggings-/oppgulplidelse

Pica

Overdreven tygging/matspyttingslidelse

Sårbarhetsvariabler knyttet til gruppen utviklingshemmede

Sjekkliste ved utredning av spiseforstyrrelser


Kapittel 20 Diagnostisering av personlighetsforstyrrelser hos personer med utviklingshemning
Forekomst

Komorbiditet

Diagnostiske utfordringer ved utviklingshemning

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnostikk

Refleksjoner


Om forfatterne

Referanseliste

Stikkord