God uten juks

etiske valg i utdanning og forskning

Inntil for få år siden ble plagiering og andre former for uetisk studieatferd oppfattet som et marginalt fenomen i Norge. Dette forandret seg da Internett ble tatt i bruk. I tillegg har Kvalitetsreformen åpnet for mer varierte vurderingsformer. Les mer
Vår pris
279,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 279,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Inntil for få år siden ble plagiering og andre former for uetisk studieatferd oppfattet som et marginalt fenomen i Norge. Dette forandret seg da Internett ble tatt i bruk. I tillegg har Kvalitetsreformen åpnet for mer varierte vurderingsformer. Nå blir det lagt større vekt på innhenting og bruk av data, og det er mindre kontroll enn det som var tilfellet da tradisjonell eksamen var den eneste vurderingsformen. Denne første norske boka om akademisk integritet retter seg spesielt mot høyere utdanning og forskning, men vil være til nytte for alle som skriver akademiske tekster. Leseren får innblikk i kilder og kildebruk via en rekke eksempler, og forfatteren legger vekt på offensive tiltak i stedet for moralisering. Informasjon er et nøkkelord. Det handler om å redusere fristelsene til å handle uetisk, og samtidig belønne ærlig arbeid. Vidar Gynnild er førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han har mer enn 25 års erfaring med undervisning og utviklingsarbeid.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

KAPITTEL 1 Kvalitetsreformen møter virkeligheten
Kvalitetsreform uten juks

Høyere utdanning ved et tidsskille

Hva er akademisk integritet?

Om forskjellen på mitt og ditt

Hvorfor drikker Jeppe?


KAPITTEL 2 Uredelighet må tas på alvor
Med viten og vilje eller bare en forglemmelse?

En grenseløs oppfinnsomhet

Flukt som løsning

Hvilke lover og regler gjelder?

Lovens krav til skyld

Studentenes rettigheter

Lesning til ettertanke

Fra eksamenskultur til læringskultur

Oppsummering


KAPITTEL 3 Internett på godt og vondt
Internett gir nye muligheter

Hva finnes på nettet?

Forskningsbaserte artikler på Internett

Oppsummering


KAPITTEL 4 Tiltak for å fremme redelighet
Internett mot fusk

Bruk av søkemotorer

På ære og samvittighet

Informasjon mot fusk

Oppsummering

Vedlegg


KAPITTEL 5 Handlingsteoretisktilnærming
Et mangfold av virkemidler

Eksempler på tiltak

Krav til referanser

Policy og sanksjoner

Prinsipielle vurderinger

Oppsummering


KAPITTEL 6 Rett og galt ved bruk av kilder
Nettsider om kildebruk

Ferske studenter og kildebruk

Nyttig om akademisk integritet

Vanvare eller overlegg?

Flerkulturelle utfordringer

Avslutning


KAPITTEL 7 Uredelighet i forskning
Forskningsjuks og akademisk jåleri

Forfatterskap forplikter

Tøffere tider for juksemakere

Tiltaksplan for redelighet i forskning

Varsling og varslere

Sluttord


Referanser

Stikkord