Den gode samtalen

kunsten å skape dialog

Dialog er en samtale preget av gjensidig åpenhet og velvilje. Som dialogpartnere strekker vi oss mot et felles mål. Stadig flere av oss innser at vi trenger god dialog for å møte de utfordringene vi står overfor. Les mer
Vår pris
139,-
Spar
30,-

Veil. pris: 169,-  (Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 139,-
Spar: 30,-

Veil. pris: 169,-  (Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Dialog er en samtale preget av gjensidig åpenhet og velvilje. Som dialogpartnere strekker vi oss mot et felles mål. Stadig flere av oss innser at vi trenger god dialog for å møte de utfordringene vi står overfor. Den gode samtalen handler først og fremst om dialog i praksis, men er også en innføring i dialogens teori og filosofi. Helge Svare ser nærmere på dialogiske idealer som oppriktighet, årvåkenhet, målbevissthet, undring, respekt og kunsten å lytte. Boka er skrevet for alle som er opptatt av å styrke dialogen. Den gir inspirasjon, motivasjon og konkret veiledning.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1. Innledning

2. Hva er en dialog?
Monolog

Debatt

Dialog

Forskjellige typer dialoger

Dialogens uskrevne regler


3. En vei til innsikt
Språk, tanke og erkjennelse

Indianerspråk og diktere

Å tale er å tenke

Småprat og sammenheng

Dialogisk sannhet


4. Å bli seg selv. Dialog som selvdannelse
Ordløs dialog

Jeg og du

Et spørsmål om liv

Det viktigste i livet

Krig og fangenskap

Sykdom og isolasjon

Krefter settes fri

Det dialogiske selvet

Virkeligheten mellom oss


5. Dialogen og det sosiale
Bubers dialogiske utopi

Paulo Freire. Handling og endring


6. Dialogens idealer
Kunsten å lytte

Å åpne for egen og andres innsikt

Vær målbevisst!

Relevans og kreativitet

Samspill

Still spørsmål!

Undring

Kritikk

Sosial årvåkenhet

Vær oppriktig!

Høflighet, takt og respekt

Positivitet

Kjærlighet og vennskap

Tro, håp og ydmykhet

Dialogen som karneval


7. Trusler mot dialogen
Spørsmål som våpen

Person i stedet for sak

Ekspertene sier..

Latterliggjøring

Irrelevant humor

Å argumentere mot stråmenn

Falske enten-eller

Asymmetriske vurderinger

Følelser i stedet for argumenter

Når følelsene avgjør

Strategiske fellestrekk

Vær våken!


8. Den konfliktløsende dialogen

9. Den neosokratiske dialogen
Personlige møter, engasjement og refleksjon

Dialogen gir et løft


10. Den bohmske dialogen

11. Den offentlige dialogen
Ytringsfrihet og innsikt

Borgerlig offentlighet

Verdige og uverdige dialogpartnere


Vi og de andre
Den autoritære trusselen


12. Den dialogiske arbeidsplassen
Dialogiske igangsettere

Dialogisk kollegaveiledning

Reflekterende arbeidsplasser

LØFT

Scenariedialoger


13. Dialogiske øvelser - og litt om det å lede en gruppedialog
Lytteøvelse

Parafrase

Målbevissthet

Samspill

Å lede en gruppedialog

Å lede som en dirigent

Å lede som en coach

Før man begynner - klargjøring av idealer

Å bli enige om et mål og metode

Ordstyrende grep

Å ta en runde

Talestokk

Øvelser knyttet til runder

Er det klart?

Metasamtalen - dialogens livsnerve


14. Tilbake til opphavet: Platons dialogfilosofi
Den gåtefulle Sokrates

Den levende dialogen

Åpent for alle

Hva er det?

Dydene

Elenchos - gjendrivelse

Fødselshjelperen

Taus kunnskap

Praksiskunnskap

Engasjement

Dialog og samfunn

Moral og innsikt

Hva kan Platons dialogfilosofi si oss i dag?


15. Ettertanker

Noter

Litteratur