På vei mot en integrert medisin - Audun Myskja

På vei mot en integrert medisin

en innføring i komplementær og alternativ behandling

Alternativ behandling er i eksplosiv vekst i Norge og andre vestlige land, og det er økende interesse for å integrere alternative terapier i helsevesenets tilbud. Det krever økt kunnskap slik at man kan skille klinten fra hveten innenfor et uoversiktlig fagfelt. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Alternativ behandling er i eksplosiv vekst i Norge og andre vestlige land, og det er økende interesse for å integrere alternative terapier i helsevesenets tilbud. Det krever økt kunnskap slik at man kan skille klinten fra hveten innenfor et uoversiktlig fagfelt. Denne boken er den første i sitt slag i Norge og gir leseren oversikt over terapier, viten om aktuelle forskningsmetoder og forskningsresultater vi kan bygge på, og klarhet i begreper. Audun Myskja gjør dypdykk i stoffet og gir praktiske tips med illustrerende pasienthistorier i en rik og mangefasettert framstilling. På vei mot en integrert medisin er rettet mot helsearbeidere og studenter i helsefag, og er egnet for det allmenne publikum. Audun Myskja er spesialist i allmennmedisin, faglig leder ved Senter for livshjelp i Ski og overlege med ansvar for forskning på musikkterapi ved Bergen Røde Kors sykehjem. Han tok utdanning innenfor alternativ behandling på 1970-tallet, har hatt en omfattende kurs- og foredragsvirksomhet i over tyve år, og har skrevet en rekke bøker og artikler innen fagområdet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 310
ISBN: 9788245002409
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning: Status presens for komplementær og alternativ behandling - et tidsbilde og en oversikt

KAPITTEL 1 Folkemedisin og lærd medisin gjennom historien
Folkemedisin - en plan te med dype røt ter

Medisinsk kunnskap - universell og kul turbetinget

Folkemedisin og lærd medisin - en gammel polaritet

Ikke-rasjonelle og rasjonelle strømninger

Utviklingen av "vanlig" og "alternativ" medisin gjennom historien

Framveksten av moderne medisin

Fra folkemedisin til kvantemedisin i Norge

Tre folkelige helbredere


KAPITTEL 2 Hva er alternativ behandling?
Kjært barn har mange navn

"Komplementær" og "alternativ" - hva er forskjellen?

Etablert/alternativ: Vitenskapelig/uvitenskapelig?

Hva kjennetegner det alternative verdensbildet og menneskesynet?

Hvem arbeider med komplementær og alternativ behandling?

Hva er forskjellen på helsevesenet og den alternative verdenen?


KAPITTEL 3 Hovedkategoriene innen alternativ behandling
Klassi?sering - en vanskelig oppgave

Tradisjonelle helbredelsessystemer

Biologisk baserte terapier

Terapeutisk bruk av ernæring og urter

Sinn/kropp-terapier

Manuelle og fysiske metoder

Sansestimulering

Energiterapier


KAPITTEL 4 En oversikt over vanlige terapiformer
Vanskelige valg


KAPITTEL 5 Virker det?
Forskning på alternativ behandling: Grunnleggende problemstillinger

Komplekse terapier, komplekse problemstillinger

En trinnvis tilnærming

Kvalitative studier - et viktig supplement

De alternative terapienes egne forskningsmetoder

Hvordan kan vi vite om det virker?


KAPITTEL 6 Er det trygt? Bivirkninger og forsiktighetsregler ved alternativ behandling
Har alternativ behandling bivirkninger?

Hvordan kan vi forebygge feilbehandling?

Noen kjøreregler for pasienter og pårørende ved bruk av alternativ behandling


KAPITTEL 7 Alternativ behandling i praksis
Hvordan styrke vår selvhelbredende evne?

Ernæring som terapi

Kosttilskudd

"Positiv tenkning" - kan sinnets kraft gjøre deg frisk?

Avspenning - en viktig ferdighet

Musikk og selvinnsikt

Øvelser i å bearbeide følelser

Toning - din terapeutiske stemme

Ta vare på kroppen. Trening og energiøvelser

Egen massasje og akupressur

Å styrke livsviljen - rytme og meditasjon


KAPITTEL 8 Hvem bruker alternativ behandling - og for hva?
Hvor ut bredt er bruken av alternativ behandling?

Øker bruken?

Hva søker brukerne hjelp for?

Hvilke behandlingsformer er mest brukt?

Hvem er brukerne?

Primær- og veterinærhelsetjenesten


KAPITTEL 9 Grunner til å velge alternativ behandling
Myter og virkelighet

Pasientenes eget syn

Grunner til å bruke alternativ behandling: Funn i forskningslitteraturen


KAPITTEL 10 Placeboeffekten og håpets fysiologi
Ulike erfaringer med alternativ behandling

Hvordan kan alternative terapier virke? Grunnleggende betraktninger

Det limbiske systemet - et mulig felles multiplum

Placeboeffekten - en sekk for alt som ikke pas ser inn?

Hawthorne-effekten - det hjelper å skjerpe seg

De uspesi?kke faktorene i helbredelse

Er placeboeffekten av livet?

Er alternativ behandling bare placebo?

Pseudovitenskap - en utfordring for alternative terapier


KAPITTEL 11 Integrert medisin - visjon og virkelighet
Fornying i medisinens egne rekker

Hvor går komplementær og alternativ behandling? Utviklingstendenser

Integrert medisin - det beste av alle verdener?

Integrert medisin i Norge - en trang fødsel

De små skritts vei

En eksepsjonell pasient har ordet


EPILOG: En ryggkur som virket

Vedlegg 1 Hva virker innen alternativ behandling - og på hva?

Vedlegg 2 Holdninger til alternativ behandling
Alternativ behandling innen for den etablerte helsetjenesten

Helsepersonell som brukere av alternativ behandling

Studie blant Legeforeningens medlemmer

Den norske legeforenings holdning til alternativ behandling

Holdninger blant brukerne

Bør utgifter til alternativ behandling refunderes?

Hvem bør utøve alternativ behandling?

Holdninger blant utøvere av KAM


Vedlegg 3 Hva sier lovverket?
Lov om alternativ behandling av sykdom mv


Vedlegg 4 Kost hold: Til legg om til skudd
Vitamin- og mineraltilskudd


Ved legg 5 En helhetlig helsemodell

Litteratur

Stikkord