Det regulerte arbeidsmiljø - Geir R. Karlsen

Det regulerte arbeidsmiljø

implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap

Det er hovedsaklig på innsiden av organisasjoner at arbeidsmiljøet skapes og skal reguleres. Dette er et faktum som ofte ikke kommer godt nok frem når arbeidsmiljø diskuteres.
Alle norske virksomheter er lovforpliktet til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og til å drive systematisk HMS-arbeid innenfor rammene av en generell, nasjonal lovgivning og ulike forskrifter. Les mer
Vår pris
469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Det er hovedsaklig på innsiden av organisasjoner at arbeidsmiljøet skapes og skal reguleres. Dette er et faktum som ofte ikke kommer godt nok frem når arbeidsmiljø diskuteres.
Alle norske virksomheter er lovforpliktet til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og til å drive systematisk HMS-arbeid innenfor rammene av en generell, nasjonal lovgivning og ulike forskrifter. Men hva er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og hvordan skal en drive systematisk HMS-arbeid i en organisasjon? Og, hvordan skal organisasjonens idé om et godt arbeidsmiljø implementeres?

I denne boka er det organisasjoners virkemåte som er utgangspunkt for å diskutere hva som skjer når målsettinger for arbeidsmiljøet skal realiseres. Generelle reguleringer må "oversettes" til realitetene i organisasjonen, strategier må utvikles, og ansvar og oppgaver må fordeles. Forfatteren presenterer et analytisk rammeverk for hvordan slike implementeringsprosesser forløper - med organisasjonen som utgangspunkt.

"En meget god og inngående beskrivelse og analyse av de mange og sammensatte problemer som knytter seg til realiseringen av den ambisiøse målsetting om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som arbeidsmiljøloven fastsetter".
Professor emeritus Henning Jakhelln, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 247
ISBN: 9788215014111
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

1 Innledning

2 Arbeidsmiljø fra leidang til fabrikk
Først kom vikingene

Inn i den industrielle epoke

Arbeidervernet gjennom 1900-tallet

Begrepet "arbeidsmiljø" tar form

Samarbeid og ansvar: arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven i dag

Oppsummering


3 Internkontroll: den instrumenterte organisasjon
Internkontrollutredningene: fra inspeksjon til revisjon

Internkontrollforskriften

HMS-tilstanden i Norge

Instrumenteringens begrensninger


4 Mellom individ og kollektiv i organisasjoner: begrepet "arbeidsmiljø"
Arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven

Psykologiske jobbkrav: norske fagtradisjoner

Organisasjonskultur

Sosialisering: Når arbeidsmiljøet skal inn i den ansatte


5 Organisasjonen og strukturer i HMS-arbeidet
Strukturer og funksjoner i virksomheter

Struktur og HMS


6 Posisjoner og roller i HMS-arbeidet
Posisjonene i HMS-arbeidet

Roller i HMS-arbeidet

Forholdet mellom posisjoner og roller i en arbeidsorganisasjon

Mellom det formelle og det uformelle: organisasjon og mer om sosialisering


7 Strategidannelse i HMS-arbeidet
Strategi og HMS: internkontroll som strategisk oppskrift

Aspekter ved implementering av HMS


8 Implementering av HMS i et differensiert arbeidsmiljø
Avhengighet

Implementering av HMS i forskjellige organisasjonskonfigurasjoner

Enkel struktur

Maskinbyråkratiet

Profesjonsbyråkratiet

Den divisjonaliserte form

Adhocratiet


9 HMS-arbeid i et differensiert organisasjonslandskap
Rollene i HMS-arbeidet

Avslutning - det regulerte arbeidsmiljø og velferdsstatens mikrofunksjoner


Bibliogra?

Stikkord