Barn - Reidar Hjermann

Barn

Reidar Hjermann (Redaktør) ; Knut Haanes (Redaktør)

Barn skal møtes som fullverdige, selvstendige mennesker, og de skal lyttes til og ha innflytelse. Det er ett av hovedbudskapene i BARN. Et annet er hvordan den norske barndommen kan bli god for alle barn. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Barn skal møtes som fullverdige, selvstendige mennesker, og de skal lyttes til og ha innflytelse. Det er ett av hovedbudskapene i BARN. Et annet er hvordan den norske barndommen kan bli god for alle barn.
Barneombudet gir i BARN sitt syn på hvilke temaer som er mest betydningsfulle for barns oppvekst i Norge i dag. Boken gir unike perspektiver på barn og unges oppvekstvilkår. Sentrale forskere, kunnskapsformidlere og andre utvalgte stemmer er med på laget. Tekst og foto fra barn og ungdom er viktige bidrag. Sammen formidler de hva barnekonvensjonen betyr for barns hverdag, og boken gir både oppdatert kunnskap om barns oppvekst og danner grunnlaget for videre meningsutveksling.

BARN tar opp et mangfold av temaer. Du kan lese om familieliv og skole, skilsmisser, nettspill og verdibasert oppvekst. Barnekonvensjonen. Barnevern, psykiske problemer, seksuelle overgrep og vold. Forelskelse og rus. Fritid, vennskap og identitet. Barnelitteratur, forbrukskultur og fremmedkultur. Hvem er de gode voksne, og kan vi snakke med barn om alt? Voksnes makt og barnets beste?

BARN er en bok for alle. Her finner du det viktigste av det du trenger å vite om barn, unge og deres oppvekst enten du er forelder, profesjonell, «påvirker» eller politiker.

Bidragsytere i boken er:

Hilde Frafjord Johnson
Kirsten Sandberg
Åse Strandbu
Anders Bakken
Elisabeth Backe-Hansen
Thomas Nordahl
Margret Olin
Siri Ytrehus
Anna Charlotte Amdal Neumayer
Gunnar Bjørnebekk
Bjørn Erik Thon
Jon Bing
Hanne Haavind
Eva Liestøl
Lars Grue
Anja Bredal
Hilde Lidèn
Reidun Follesø
Loveleen R. Brenna
Jesper Juul
Svein Øverland
Kirsti Ramfjord Haaland
Erling Dokk Holm
Tine K. Jensen
Sturla J. Stålsett
Ragnhild T. Bjørnebekk
Hilde Pape
Magne Raundalen
Jon-Håkon Schultz
Gro Vatne Brean
Vibeke Moe
Are Brean
Håvard Bjerke
Kjersti Lersbryggen Mørk
Arne Johan Vetlesen
Camilla Kayed
Barn og ungdom bidrar med tekster og foto.

«Barn fremstår med sine gylne permer og aktuelle innhold som en gavepakke av en bok. Her blir leseren introdusert for de mest sentrale problemstillingene innenfor ulike tema som berører barn, uten at stoffet blir tungt og vanskelig tilgjengelig. Og det hele krydres med lyriske tekster og vakre bilder.»
Ann Christin Eklund Nilsen i Fontene Forskning.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 381
ISBN: 9788215014432
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 22 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

KAPITTEL 1 Barnas land
Barneombudet


KAPITTEL 2 Barndom jorda rundt

KAPITTEL 3 Om det å møte

VOKSNE HAR MAKT!

KAPITTEL 4 Barns rettigheter og muligheter
Innledning

Barnets beste

Barnets rett til å bli hørt

Ikke-diskriminering

Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling

Sivile rettigheter og friheter

Familiemiljø og alternativ omsorg

Grunnleggende helse og velferd

Utdanning, fritid og kulturelle aktiviteter

Spesielle beskyttelsestiltak

Avslutning


KAPITTEL 5 Barns medbestemmelse sett med barns øyne
Innledning

Når barn selv de?nerer medbestemmelse

Medbestemmelse hjemme

Deltakelse i skolen

Barns opplevelse: aktører med inn?ytelse

Kjenner et utvalg norske barn til FNs barnekonvensjon og konsekvensene av den?

Medvirkning og medborgerskap


KAPITTEL 6 Respekt for barnas forstand
Scene 1: Krigstraumatiserte barn

Scene 2: Barn med kreft

Barn skal få høre, og de skal bli sett og hørt

Krisepedagogiske samtaler


VENNER

KAPITTEL 7 Ungdomstid - identitet, kvali?sering og endring
Hva er ungdom?

Identitet

Skole

Fritid

Familie

Avslutning


VENNER ELLER BESTEVENN AV

KAPITTEL 8 Identitetsdannelse i en kaotisk tid
Barns forbilder

De pedagogiske institusjonene

Foreldre


KAPITTEL 9 Starten på livet - mulighetenes tid
Det sosiale spedbarnet

Hjernens utvikling

Sosial og følelsesmessig utvikling

Graviditeten: muligheter og sårbarheter

Utfordringer i utviklingen

Har alle spedbarn i Norge de samme mulighetene?

Starten på livet - mulighetenes tid


MAMMA OG PAPPA

KAPITTEL 10 Familien som oppvekstarena for barn og unge
Hva skal barn med sin egen familie?

Tilhørighet skapes

Omsorg bygges inn i hverdagslivets rutiner

Utviklingsstøtten følger barnets initiativ og mestring

Hva slags foreldre vil barn helst ha?

Hvem støtter foreldrenes arbeid for å skape et robust hverdagsliv med sine barn?

Barna bringer sine erfaringer mellom hjemme og ute

Familien støtter den organiserte barndommen

Ungdom med økende selvstendighet - men avhengig av familien

Hvis barna kunne bestemme - hvilke foreldre skulle da få lov til å ?ytte fra hverandre?

Sosiale utfordringer for barnefamiliene


KAPITTEL 11 "Jon spiller ikke fotball"
Innledning

Å få et barn som ikke er helt som alle andre barn

Barnet kommer

Når barnet er diagnostisert

Tiden går og barnet får en plass i familien

Barnets møte med samfunnet utenfor familien

Avslutning


KAPITTEL 12 Mine, dine og våre foreldre.Mine, dine og våre barn
Hva risikerer barn ved å gi uttrykk for egne synspunkter når de lever i to familier?

Makt og ansvar

Barns omsorg for voksne

Frykten for å bli glemt

Barns stemme

Reaksjoner på nyetablering

Barnet i nyfamilien

Hvem er jeg?

Regler og normer i nyfamilien

Jeg er steforelder!


IDENTITET

KAPITTEL 13 Migrasjonens barn
Ne?ssa

Jay

Yusuf

Å bli sett på som annerledes

Foreldres autoritet vs. de unges autonomi

Barn i migrasjonsprosesser - minoritetsfamiliens sosiale status


KAPITTEL 14 Barnets beste - hvem bestemmer?
Barnets beste, hva er det?

Jeg har ikke valgt å leve med kulturkon?ikter!

De vanskelige overgangene mellom hjemmet og skolen

To verdener i kon?ikt

I mine drømmer lå min fremtid

"Den ene" som viser vei, kan være hvem som helst


KAPITTEL 15 Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole
Skolens to hovedoppgaver eller motiv

Barndommen foregår i pedagogiske institusjoner

Hvordan presterer elevene i dagens skole og hvordan trives de?

Skolens muligheter


KAPITTEL 16 "Folk tror at vi sover i lavvu"
En samisk oppdragelsesform?

Hvor samisk er jeg, eller hvor norsk?

Å lære sitt morsmål

Retten til å bli hørt - i et samisk perspektiv

Hvor går veien videre?

REGNBOGEDANS

MED EN STORM I HJERTET

HJERNEN TIL KRISTINE LOKER HVILELØST RUNDT NÅR DU ER I NÆRHETEN

SOLBRENTE BLÅMERKER

NÅR DU TAR KONTROLLEN

FLYTIMER

DET KITLAR

SNØHVITT HÅP


KAPITTEL 17 Berusende ungdomstid
Ikke bare fyll og fanteri

Utfordringer og utviklingsoppgaver

(Vrang)forestillinger om ungdom og rus

Mot strømmen: Hvorfor holder noen seg unna alkohol?

Med strømmen: Hvorfor begynner ungdom ?est å drikke alkohol?


KAPITTEL 18 Når omsorgen svikter
Samfunnets ansvar for barn

Barnevernet - hva gjør de?

Barnets beste - det enkleste og det vanskeligste

Barns rett til å bli hørt

Å snakke med barn

Familiens barn - eller barnets familie?


KAPITTEL 19 Når det utvikler seg for langt i feil retning
Innledning

De?nisjon av psykiske problemer og lidelser

Forekomst av helseplager og psykiske lidelser hos barn og ungdom

Utviklingsteori som utgangspunkt for å forstå skjevutvikling

Årsaker til skjevutvikling hos barn og ungdom

"Onde sirkler" i forholdet mellom barn og foreldre ved skjevutvikling

"Onde sirkler" i forholdet mellom barn og hjelpeapparatet

Oppsummering


KAPITTEL 20 Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet
Innledning

Alvorlig problematferd og antisosialitet

Tre karakteristiske løyper til utvikling av antisosialitet - tre ulike grupper av ungdom - tre ulike årsaksgrupper

Noen bilder fra studien "Veier til vold - om unge ute av kontroll"


KAPITTEL 21 Barn i familier med lav inntekt
Hva mener vi med barnefattigdom i Norge?

Inntektsfattigdom

Risikogrupper

Familien og forsørging

Bostedet og de lokale velferdstjenestene

Boligen og de nære omgivelsene

Barne- og ungdomsgruppen

Konklusjon


KAPITTEL 22 Barn og ungdom utsatt for seksuelle overgrep - blir de hørt?
Hvorfor forteller mange barn ikke om pågående seksuelle overgrep?


DET ER DEG

KAPITTEL 23 Barnetro og tro på barnet
"Kjære Gud, jeg har det godt..."


KAPITTEL 24 Den kommersialiserte barndommen

KAPITTEL 25 Barn som forbrukere - konsekvenser, utfordringer og muligheter
Hvor mye, hvordan og hva kjøper forbrukerbarna?

Barn som reklamemottakere

Hvilken beskyttelse gis barn gjennom dagens regelverk?

Er dagens regelverk godt nok?

Hvordan beskytte barn i en digitalisert verden - er kampen mot kommersialiseringen tapt?


KAPITTEL 26 Og Line sa
På vei mot en ny tilstand


KAPITTEL 27 Barn og digitale medier
Innledning

Spilledilla

Samfunnsansvar: regulering eller opplysning

Dataspill og samspill

Internett og brukervett

Barns digitale kompetanse - endring av status

Råd og veiledning til foreldre i et marked for bekymring


KAPITTEL 28 Fritidens betydning
Barns rett til fritid og hvile

Hva gjør barn og unge på fritiden?

Fritidens betydning for samfunnet

Fritid for alle

Barn og unge som aktive deltakere


KAPITTEL 29 Liten? Jeg? Langt ifra
Barnlig frihet, voksen støtte

Ulykkelige barn, uansvarlige voksne

Likeverdig eller underdanig - makt og avmakt i endring


KAPITTEL 30 Fremtiden på spill

NOTER

FORFATTERPRESENTASJON

BILDELISTE

FNS KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER