Musikklære - 
      Finn Benestad

Musikklære

en grunnbok

Finn Benestads "Musikklære" har i mer enn 40 år vært et standardverk i norsk musikkundervisning på alle nivåer. Den er også velegnet til selvstudium.

I denne reviderte utgaven er stoffet både faglig oppdatert og gjort mer tilgjengelig for leserne. Les mer
Vår pris
339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Finn Benestads "Musikklære" har i mer enn 40 år vært et standardverk i norsk musikkundervisning på alle nivåer. Den er også velegnet til selvstudium.

I denne reviderte utgaven er stoffet både faglig oppdatert og gjort mer tilgjengelig for leserne. Det er kommet til flere nye musikkeksempler og forslag til videre lesning. Med sine instruktive eksempler er Musikklære en uunnværlig oppslagsbok for alle som steller med musikk.

Finn Benestad har bred undervisningserfaring fra videregående skole, høyskole og universitet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 159
ISBN: 9788215014890
Utgave: 4. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerTil brukerne av boka

Musikk - en viktig del av vårt liv
Musikk: formidling - funksjon - mening

Musikkens virkning og ulike lyttertyper

Musikk som en åpner for følelsene
For den som vil vite mer

- om musikkestetiske holdningerNotesystemet
Noter og fortegn

Nøkler

Hjelpelinjer

Tonetrinn

Notesystemets inndeling
For den som vil vite mer

- om opprinnelsen til b og h

- om neumer og noter

- om utviklingen av nøkleneIntervaller
Rene intervaller
Prim

Kvart

Kvint

Oktav


Store og små intervaller
Sekund

Ters

Sekst

Septim

Større intervaller enn oktav


Intervallenes omvendinger (komplementære intervaller)

Enharmoniske intervaller

Hvordan et intervall bestemmes

Konsonerende og dissonerende intervaller

Intervalltabell
For den som vil vite mer

- om samklanger: konsonanser og dissonanserSkalaer og tonearter
Durskalaen

Mollskalaer
Ren moll

Harmonisk moll

Melodisk moll

Sigøyner moll


Parallelle tonearter

Kvintsirkelen

Varianttonearter

Kromatisk skala

Heltoneskala

Pentatone skalaer

Kirketonearter
De autentiske kirketoneartene

De plagale kirketoneartene


Atonalitet og tolvtonemusikk
For den som vil vite mer

- om gamle kirketonearter i norsk salmesang

- om videreføring av tolvtoneteknikkenAkkorder
Treklanger

Hovedtreklangene

Treklangens omvendinger

Tett og spredt akkordleie

Akkordenes posisjoner

Kadenser (slutninger)
Autentisk og plagal kadens

Skuffende kadens ("Overraskende kadens")

Frygisk kadens


Firklanger (septimakkorder)

Firklangens omvendinger

Dominantseptimakkorden
For den som vil vite mer

- om andre firklanger enn dominantseptimakkorden

- om femklangen (noneakkorden) og den forminskede septimakkorden

- om innslag av akkorder fra kirketoneartene

- om tverrstand

- om bidominanter

- om modulasjonAkkordfremmede toner
Gjennomgangstoner

Vekseltoner ("dreietoner")

Antesipasjon

Orgelpunkt og liggetoner

Forholdninger


Besifringstegn i viser, pop og jazz

Litt om akustikk
Hva er en tone?

Resonans og etterkang

Mer om svingninger

Klanganalyse og overtoner (naturtonerekka)

Kammertonen

Klangfarge

Temperering
For den som vil vite mer

- om svingningstall

- om klangfarge

- om renstemming av tasteinstrumenterNoteverdier og pausetegn
Bindebuer og punkteringer

Andre oppdelinger av noteverdiene

Pausetegn
For den som vil vite mer

- om noteverdier i eldre musikk

- om forskjellige typer av pauserNoteringsmåter
Forkortede skrivemåter

Ornamentikk ("forsiringer")
Kort forslag

Langt forslag

Dobbeltforslag og sløyfe

Etterslag

Dobbeltslag

Praltrille

Mordent

Trille

For den som vil vite mer

- om forkortede skrivemåter

-om notasjon av moderne musikkTakt
Opptakt

Takteringsfigurer

Metronom


Rytme
Rytmemønstre ("verseføtter")

Synkope og takt-rykk

Komplementærrytmikk

Noen danserytmer


Elementær formlære
Motiv og variasjonsmuligheter

Tema og temamønstre

Satsform og storform

Rekkeformer
Todelt viseform

Tredelt viseform

Rondo

Sonaterondo

Variasjonsform

Chaconne og passacaglia


Utviklingsformer
Fuge

Sonatesatsform

Konsertsonatesatsform

Den wienerklassiske ouverturen

For den som vil vite mer

- om dansesatser i barokksuiten

- om noen nyere folkelige danser

- om norske slåtterSymfoniorkestret og dets instrumenter
Strykeinstrumentene

Treblåseinstrumentene

Messingblåseinstrumentene

Slaginstrumentene

Harpe


Instrumentnavn på norsk, engelsk, tysk, italiensk og fransk

Noen andre instrumenter

Musikkuttrykk

Litteraturliste

Stikkord