Kritisk tenkning

sokratisk samtaleledelse i skolen

I skolens nye formålsparagraf og i læringsplakaten står det at elevene skal lære å tenke kritisk. Men hva vil det si å tenke kritisk? Og på hvilken måte kan lærere undervise i kritisk tenkning? Denne boka tar sikte på å besvare begge deler. Les mer
Vår pris: 531,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

I skolens nye formålsparagraf og i læringsplakaten står det at elevene skal lære å tenke kritisk. Men hva vil det si å tenke kritisk? Og på hvilken måte kan lærere undervise i kritisk tenkning? Denne boka tar sikte på å besvare begge deler. Den påpeker at kritisk tenkning er et sentralt uttrykk i filosofien samt nært beslektet med den vitenskapelige tenkemåten som elevene også skal tilegne seg.Målgruppen for boka er lærere og lærerstudenter som ønsker å drive samtalebasert filosofiundervisning i grunnskolen og i videregående skole. Forfatteren presenterer noen grunnleggende grep for sokratisk samtaleledelse som gjelder for alle klassetrinn, og som kan brukes i de fleste fag. Ved hjelp av slike grep vil lærere flest kunne gjøre en gruppesamtale filosofisk interessant.

Fakta