Klinisk pediatri

Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Boken gir råd om tilnærmingen til både barnet og familien og legger vekt på en systematisk differensialdiagnostisk tenkemåte. Les mer
Vår pris: 575,-
(Innbundet)

Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Boken gir råd om tilnærmingen til både barnet og familien og legger vekt på en systematisk differensialdiagnostisk tenkemåte. Boken beskriver den normale variasjonen i vekst og utvikling og poengterer betydningen av vanlige symptomer og kliniske funn. Det er lagt vekt på enkle patofysiologiske forklaringsmodeller og praktiske beslutningskjeder i utredning, observasjon og behandling. Vanlige sykdommer er viet størst plass og gitt så bred omtale at boken kan være en god praktisk veileder. Sjeldne sykdommer er tatt med i et slikt omfang og i en slik sammenheng at de kan gjenkjennes i en diagnostisk prosess. Mange nyttige anatomiske, fysiologiske og biokjemiske normalverdier er beskrevet i tabeller og figurer. Første utgaven av Klinisk pediatri kom ut i 2003. Denne reviderte utgaven er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert, og barneleger med spesiell kompetanse har bidratt som medforfattere til de fleste kapitlene. Boken inneholder også nye kapitler om sorg hos barn og barns helse i global sammenheng. Boken er rikt illustrert med bilder, figurer, flytskjemaer og tabeller. Klinisk pediatri er beregnet på legestudenter, leger, sykepleiestudenter innenfor videreutdanning i barnesykepleie, helsesøstre, sykepleiere og annet helsepersonell som særlig arbeider med barn. Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han er professor ved seksjon for pediatri, Universitetet i Bergen, forskningskoordinator ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet HF og leder for Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Markestad har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitets- og lokalsykehus og har i de senere årene også hatt stillinger som kommuneoverlege, helsestasjonslege, skolelege og generell barnelege ved en travel s...

Fakta