Blanke ark - 
   Kjell Skogen
  
   Mette Bunting
  
   Håvard Tjora

Blanke ark

råd og tips for foreldre med barn i skolen : praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter

; Mette Bunting ; Håvard Tjora

I løpet av seks uker forsto Tommy det norsk skole ikke hadde klart å lære ham på åtte år. Blanke ark, boka med opplegget fra serien, gir råd om praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Les mer
Vår pris
439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

For halvannet år siden fikk Håvard Tjora, lærer på Tåsen skole, en telefon. Den var fra produksjonsselskapet Monster. De var ute etter en allmennlærer som ville påta seg å løfte åtte niendeklassinger, som hadde falt av allerede i barneskolen, som slet med grunnleggende ferdigheter og nå hang flere år etter de andre, opp på nivå med resten av klassen. Håvard Tjora tok jobben, og sto med glans. Her er boka som presenterer det pedagogiske opplegget som ble fulgt.

Innhanking av umotiverte elever
Det dreier seg ikke om barn med spesielle lærevansker, men barn som på et eller annet tidspunkt har de ikke fått den tilpassede undervisningen de trengte, og så har sakket akterut. Den internasjonale elevmålingen PISA viste i 2006 at 22 prosent av norske 15-åringer ligger på eller under det laveste lesenivået. Det betyr at de sannsynligvis vil få problemer i videre utdanning og når de går ut i jobb, dersom de ikke blir flinkere til å lese. Resultatene viser også at norske 15-åringers leseferdigheter ligger under gjennomsnittet i OECD-landene. Selv om norske elever er blitt bedre i matte og naturfag de siste årene, havner de et godt stykke under det internasjonale gjennomsnittet også her.

Forskningsbasert læring
Blanke arks pedagogiske team er ledet av professor Kjell Skogen fra Universitetet i Oslo, Mette Bunting fra Høgskolen i Telemark og Lene Heibø Knudsen fra Pedagogisk Senter i Skien. Sammen med lærer Håvard Tjora har de brukt anerkjente pedagogiske metoder kombinert med nye tanker, og resultatene er oppsiktsvekkende. Ved å fokusere på hvordan hver elev lærer best, har teamet nådd fram til den enkelte elev.

Undervisningen i Blanke ark tar utgangspunkt i:

 • Kartlegging av hvordan den enkelte elev lærer best. Denne kunnskapen hjelper både lærere og elever i den videre læringen. Elevenes sterke sider brukes som innfallsvinkler til læring.
 • Det legges vekt på hvordan elevene lærer, ikke bare hva.
 • Elevene lærer seg å lære, og de får positive opplevelser knyttet til mestring.
 • Alle elevene jobber mot kompetansemål fra læreplanverket. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete, relevant, kommuniserbare og kjente delmål for elevene. Dette gjør det enklere å holde oversikten for både elev og lærer.
 • Fokus på lesing - både mengde, riktig nivå og lesestrategier. 
 • Utstrakt bruk av hjelpemidler som konkretiseringsmateriell, ulike spill og varierte oppgaver som er tilpasset hvordan elevene lærer best.

Foreldrene og skolen
Boka handler om hva foreldre kan gjøre for å motivere og hjelpe barnet sitt på skolen. Boka består av tre deler. Del én handler om foreldrenes rettigheter og hvilke formelle organer de kan forholde seg til for å få innflytelse på sine barns skolegang. Del to omhandler ulike typer intelligens og læringsstiler. Del tre inneholder råd og praktiske tips om hvordan foreldrene kan bidra aktivt i leksehjelp og skolearbeidet hjemme. Her er det mange gode råd og konkret hjelp for alle med barn i skolen!

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 172
ISBN: 9788276348378
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger