Henrik Ibsens ordskatt

vokabular over hans diktning

Harald Noreng (Redaktør) ; Knut Hofland (Redaktør) ; Kristin Natvig (Redaktør)


HENRIK IBSENS ORDSKATT er et vokabular over Ibsens 26 skuespill og et utvalg av hans dikt, og er bygget opp for å møte de krav som moderne tekstforskning stiller. Vokabularet gir en alfabetisk og systematisk oppstilling av alle ordene i verkene, til sammen 676136 ord, tilpasset Ibsens rettskrivningsnorm etter 1870. Les mer
Vår pris: 374,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka


HENRIK IBSENS ORDSKATT er et vokabular over Ibsens 26 skuespill og et utvalg av hans dikt, og er bygget opp for å møte de krav som moderne tekstforskning stiller. Vokabularet gir en alfabetisk og systematisk oppstilling av alle ordene i verkene, til sammen 676136 ord, tilpasset Ibsens rettskrivningsnorm etter 1870. Vokabularet gir språkgranskere fyldige og presise opplysninger om ordvalget, ortografien og formverket i Ibsens diktning. I en omfattende innledning gir HARALD NORENG en presentasjon av Ibsens diktning. Han tar også for seg Ibsens språkform under de nye synsvinkler som det nå er mulig å anvende takket være vokabularets grundige og systematiske presentasjon av dette omfattende språkmaterialet. KNUT HOFLAND beskriver den datatekniske siden ved prosjektet og KRISTIN NATVIG gir en praktisk bruksanvisning for både vokabularet og de bakenforliggende konkordanser. Konkordansene - til enkeltverkene og samlet - kan leveres på mikrokort eller i datatilgjengelig form fra NAVFs edb-senter for humanistisk forskning Postboks 53 Universitetet 5027 Bergen
Levert av © DnBB AS

Fakta