Atferdsavtaler

et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd

Børge Holden (Redaktør) ; Jonny Finstad (Redaktør)

Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Les mer
Vår pris
344,-
Spar
115,-

Veil. pris: 459,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 344,-
Spar: 115,-

Veil. pris: 459,-  (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse.
Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer og i skolen. Metoden kan utformes svært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 216
ISBN: 9788205398764
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD


DEL 1 TEORI
KAPITTEL 1 HVORDAN PÅVIRKES ATFERD?
Hva er atferd og hvilken atferd snakker vi om?

Konsekvenser av det vi gjør, kan få oss til å gjøre mer av lignende atferd
Positiv forsterkning

Negativ forsterkning


Konsekvenser av det vi gjør, kan få oss til å gjøre mindre av lignende atferd
Positiv straff

Negativ straff

Handlinger kan opphøre fordi de ikke lenger forsterkes


Medfødte og lærte forsterkere og ubehag

Mange handlinger gjør samme nytte

Det varierer hvor mye handlinger forsterkes

Forhold som påvirker effekten av forsterkning og straff
Verdien av primære forsterkere og ubehag

Verdien av lærte forsterkere

Litt finere ord for de nevnte prosessene


Forhold som kan påvirke valg mellom alternative handlinger

Impulsivitet og selvkontroll

Mer avansert påvirkning av atferd: språklig, eller verbal, påvirkning

Enkel verbal påvirkning av atferd
Å gjøre som andre eller vi selv har sagt

Å gjøre som vi selv synes er best

Følging og sporing, og atferdsavtaler

Andre forhold som øker sannsynligheten for å følge en regel

Utsagn kan skape nye forsterkere


Mer avansert verbal påvirkning
Egne mål og verdier

Psykologisk fleksibilitet versus unngåelse

Hvordan kan overdreven unngåelse oppstå?

Følger for behandling


Til slutt: Atferdsavtaler og funksjonelle analyser


KAPITTEL 2 NÅR ER ATFERDSAVTALER AKTUELT?
Problemer og ikke personer er utgangspunktet

Hvilke problemer er atferdsavtaler aktuelt for?
Manglende motivasjon for endring

Personen har liten erfaring med å yte noe

Personen ivaretar sin egen helse dårlig

Hjelpavhengighet

Impulsivitet

Personen motarbeider forsøk på endring

Psykiatriske diagnoser


Hvor er atferdsavtaler aktuelt?
Begrepet "behandling"

Arenaer for atferdsavtaler


Er atferdsavtaler "naturlig" eller "kunstig" påvirkning?

Verdier, mål og etikk: Hvem er atferdsavtaler til for?
Generelt

Atferdsavtaler og kapittel 4A i lov om sosiale tjenester

Er atferdsavtaler bindende?


Når er atferdsavtaler lite aktuelt?
Generelt

Psykiatriske diagnoser

Verdier

Hva kan være aktuelt i stedet for atferdsavtaler?


Dokumentasjon av effekten av atferdsavtaler


KAPITTEL 3 HVA INNEHOLDER ATFERDSAVTALER OG HVORDAN UTFORMES DE?
Generelt om atferdsavtaler
Først av alt: Hvorfor kaller vi det atferdsavtaler?

Atferdsavtaler er et vidt begrep og et fleksibelt redskap


Er problemet stort nok til at atferdsavtaler trengs?

Også problematferd kan være oppgaver

Er det grunn til å tro at personen vil endre atferd?

Personens deltakelse i utforming av atferdsavtaler. Brukermedvirkning

Utarbeidelse av mål

Hvordan bør atferdsavtalen formuleres og presenteres?

Litt om ordlyden i atferdsavtaler

Hjelp til å utføre oppgaver som inngår i atferdsavtale
Hjelp til selve oppgaven

Hjelp til å begynne på oppgaven


Registrering for å se om avtalen fungerer eller bør endres

Måter å forsterke på
Generelt

Langsiktig forsterkning

Mer kortsiktig forsterkning: Bruk av lærte forsterkere og tegnøkonomi

Fastlagt forsterkning eller valg?

Kartlegging av forsterkere

Gradering av betydningen av oppgaver i komplekse atferdsavtaler

Avtaleplan, avtaleforsterker og ytterligere forsterkning

Sparing

Bonus


Når atferdsavtaler ikke følges: Forsterkere kan utebli

Møter for å utforme og evaluere atferdsavtaler

Bivirkninger av avtaler

Når det går av seg selv: Nedtrapping av atferdsavtaler, progresjon

Eksempler på enkle og mer komplekse atferdsavtaler
Enkle atferdsavtaler

En mer kompleks avtaleKAPITTEL 4 PRAKTISKE RÅD TIL DERE SOM SKAL UTARBEIDE OG GJENNOMFØRE ATFERDSAVTALER
Problemer kan alltid dukke opp

Når personen selv er uinteressert i atferdsavtaler
Motivering og måter å "selge" atferdsavtaler på

Positive formuleringer og fokus på utforenlig og alternativ atferd

Ta kontroll over forsterkere, om nødvendig


Når de som skal utføre atferdsavtaler, er uinteresserte
Er atferden et problem?

"Skal slik atferd forsterkes?"

"Kunstig" forsterkning kan erstattes av "naturlig"


Atferdsavtaler må være individuelle
Person

Mål

De som skal utføre atferdsavtaler, og ressurser


Trengs det enkle eller komplekse atferdsavtaler?

Måter å forsterke på
Noen trenger nokså umiddelbar forsterkning

Sparing

Bonus

Problematferd ved levering eller konsumering av forsterker

Unngå for mange "kjedelige" oppgaver på rad


Trenger vi å skille mellom viktige og mindre viktige oppgaver i komplekse atferdsavtaler?
"Standardmåten"

En enklere løsning

Andreløsninger


Avtalemøter

Evaluering på praktiske måter

Litt mer om brukermedvirkning

Slitasje

Progresjon
Varighet

Oppgaver og/eller problematferd

Forsterkning

Medbestemmelse

Regresjon

Progresjon kan være en illusjon


SluttkommentarDEL 2 PRAKSIS
KAPITTEL 5 BEHANDLING AV ANTISOSIAL OG UTAGERENDE ATFERD HOS UNGDOM MED ADHD OG ASPERGERS SYNDROM
Om personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Hva atferdsavtaler gikk ut på
Mål

Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet

Avtalemøter

Forsterkning


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 6 REDUSERE UTAGERING OG ØKE UTFØRING AV OPPGAVER HOS PSYKIATRISK PASIENT
Om personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Hva atferdsavtaler gikk utpå
Mål

Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet

Avtalemøter

Forsterkning


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 7 BEHANDLING AV PASSIVITET, VEGRING OG UTAGERING HOS KVINNE MED MODERAT UTVIKLINGSHEMNING
Personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Hva atferdsavtaler gikk utpå
Mål


Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet
Praktiske oppgaver

Progresjon

Atferdsavtaler for å gjennomføre andre tiltak

Reduksjon av klemming


Møter for å gjennomføre atferdsavtaler

Forsterkning
Tegnøkonomi med hjerter

Sparing

Tegnøkonomi med poeng


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 8 ØKE SELVSTENDIGHET OG REDUSERE PROBLEMATFERD HOS MANN MED LETT UTVIKLINGSHEMNING OG OPPHOLD I PSYKIATRIEN
Om personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Forberedende opplæring

Hva atferdsavtaler gikk ut på
Mål

Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet

Hvordan atferdsavtaler ble utarbeidet og presentert

Forsterkning

Et DRO-tiltak gikk over til atferdsavtaler


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 9 INNSATT SOM HADDE GJORT STORE ØDELEGGELSER OG HADDE LITE ORDEN PÅ LIVET
Litt om personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Hva atferdsavtaler gikk utpå
Mål

Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet

Progresjon

Avtalemøter


Forsterkning
Avslutning


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 10 BRUK AV BILDER FOR MANN MED MODERAT UTVIKLINGSHEMNING OG TROLIG AUTISME
Litt om personen og bakgrunnen for atferdsavtaler

Hva atferdsavtaler gikk ut på
Mål

Oppgaver og problematferd som atferdsavtaler omfattet

Avtalemøter

Forsterkning


Resultater

Erfaringer


KAPITTEL 11 ENKLERE ATFERDSAVTALER FOR PERSONER MED ULIKE PROBLEMER PÅ ULIKE ARENAER
Innledning

Hjemme hos personer som får boligtjenester
En mann med Aspergers syndrom hadde det ekstremt rotete og skittent

En mann med lett utviklingshemning avviste personalet

En ung kvinne med Downs syndrom drev med tidkrevende ritualer og nektet samhandling

En ung kvinne med lett utviklingshemning "terroriserte" AMK-sentralen

En ung kvinne med lett utviklingshemning trengte hjelp til å passe på sin diabetes II


I skolen
En gutt på barneskolen med ADHD fant på mye rart

En gutt på ungdomsskolen med normalt evnenivå deltok lite i undervisning

En jente med moderat utviklingshemning utagerte mye

En gløgg gutt på videregående skole hadde mye konflikter med lærere og lite oppmøte


I behandling av skolenekting
Gutt på ungdomsskole med Aspergers syndrom hadde uklare grunner for ikke å møte

En gutt på ungdomsskolen var plaget av angst, men likte også godt å være hjemme


I psykiatrien
En mann med Aspergers syndrom gjorde grove seksuelle tilnærmelser mot kvinner


På arbeidsplasser
Forebygging av utfordrende atferd ved hjelp av "avtalt forutsigbarhet"


Problemer med å følge reglene på arbeidsplassen


SLUTTORD

OM FORFATTERNE

REFERANSER

STIKKORD