Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt - Hanne Thommesen

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

Hanne Thommesen (Redaktør)

Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering.
Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998-1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering.
Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998-1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering. Gjennom tretten kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye og som er viktig for mange.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 252
ISBN: 9788205398818
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerOM FORFATTERNE

KAPITTEL 1 REHABILITERING SOM POLITIKK, VIRKSOMHET OG STUDIEFELT - EN INTRODUKSJON
Hva er habilitering og rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering sett fra forskjellige ståsted
Samarbeid, koordinering og planlegging

Trygghet, selvråderett og brukerens innsats

Deltakelse sosialt og i samfunnet


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 2 REHABILITERINGSPOLITIKK
Innledning

Med utgangspunkt i medisin og normalisering

Rehabiliteringsmeldingen

Felles forståelse av habilitering og rehabilitering
Et politisk ønske om felles forståelse

Samarbeid, koordinering og helhet


Rehabilitering og habilitering som individuell prosess
Klare mål og virkemidler

Tidsavgrensede prosesser

Planlagte prosesser - individuell plan


Deltakelse, innsats og innflytelse
Økt funksjons- og mestringsevne

Selvråderett

Egeninnsats


Målgruppen

Kommunen som sentralt tjenestenivå

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 3 SYKEHUSET ER EN KOMPLEKS ORGANISASJON
Spesialisthelsetjenesten

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid sett fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeid med kommunene

Øvrige avdelinger som samarbeidspartnere

Samarbeid med rehabilitering som mål

Finansiering

Spesialisering og profesjonalisering

Samhandlingsutfordringer

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 4 KOMMUNAL PLANLEGGING AV REHABILITERINGSVIRKSOMHETEN
Kommunen pålegges mange oppgaver

Et eksempel på planlegging av kommunal rehabiliteringsvirksomhet

Ulike forståelsesrammer innen rehabilitering
Den medisinske modellen

Den relasjonelle modellen

Den sosiale modellen

Forståelsesrammene i praksis


Brukermedvirkning og kommunal planlegging
Hva er brukermedvirkning?

Lovverk, føringer og råd om brukermedvirkning i kommunalt planarbeid

Hva skjer i praksis?


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 5 "HVORFOR SPØR DE IKKE OSS?"
Innledning
Kjemp for alt hva du har kjært


Hva er utviklingshemning?

Utviklingshemning som relasjon mellom mennesker

Selvstendighet - kunnskap og erfaringer fra fokusgruppa
Støttespillere i hverdagen

Andre støttespillere

Å sette seg i respekt hos de offentlige hjelperne


Forskning knyttet til utviklingshemmede
Erfaring fra fokusgruppa

Ikke alle anses som meningsberettiget


Like barn leker best?

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 6 INDIVIDUELL PLAN OG ANSVARLIG TJENESTEYTER
Innledning

Hva er individuell plan?
Hvem har rett til individuell plan?

Hvem har ansvaret for arbeidet med individuell plan?

Intensjonen med ordningen

Individuell plan er mer enn et dokument

Individuell plan forutsetter samarbeid, men ikke opprettelse av ansvarsgruppe


Forskning om individuell plan

Hvordan gjøres arbeidet med individuell plan?

Ansvarlig tjenesteyter, ofte kalt koordinator
Hvem kan være koordinator?

Den ansvarlige tjenesteyteren trenger støtte


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 7 "DESSUTEN SÅ SKAL VI JO LEVE LITT ..."
Trygghet som mangelvare

Grunnlaget og bakgrunnen for kapittelet

Å bli sett, hørt og respektert av tjenesteyteren
Tjenesteyteren må ha relasjonskompetanse

Tjenesteyteren må tåle foreldrenes følelser

Foreldre både ivaretar gode tjenesteytere, og ønsker å knytte akkurat slike tjenesteytere til sine barn

Støtte fra andre foreldre i samme situasjon


Om å få ting i system
Informasjon

Fremtidsmål

En person å forholde seg til


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 8 BOK OG BEDRING?
Å snu opplevelse av avmakt til opplevelse av kontroll?

"Jeg driver og klipper og klipper over navlesnoren, men saksa er for sløv"

Medavhengighet

Teoretisk grunnlag for Iitteraturkurset

Hva skjedde på samlingene?

Informantenes opplevelse av samlingene

Åta kontroll i eget liv

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 9 SPEILROMMET
LAR - legemiddelassistert rehabilitering

Speilrommet

Å speiles og å observeres i det intime

Riset bak speilet
"Lille speil på veggen der,


Speiling i teori

Vannspeilinger

Å speile den andre

Fra speilrommet til speilsalen

Litteratur


KAPITTEL 10 Å HØRE ER ARBEID
Innledning

Hva er hørselshemming?

Behold jobben - et rehabiliteringsprosjekt for tunghørte i arbeidslivet

Erkjennelse og åpenhet

Bruk av høreapparat

Mestringsstrategier i kommunikasjonen for tunghørte

Psykososiale problemer ved hørselstap

Sosialt liv, fritid og familieliv
Likemenn


Tunghørte i arbeidslivet

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Tunghørte i "det nye arbeidslivet"

Tunghørtes "dobbeltarbeid"

Sosial inkludering på arbeidsplassen

Rehabilitering for tunghørte - mål og erfaringer
Møte med hjelpeapparatet


Arbeidslivet, rehabilitering og kompetanse om hørselsfeltet

Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 11 ARBEID OG AKTIVITET FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING
Arbeid og aktivitet, hva er det?
Arbeid som forsørgelse, men også som deltakelse sosialt og i samfunnet

Deltakelse i arbeid og aktivitet - rettslig forankring


Kommunale aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemming
Aktivitetstilbudet i undersøkelseskommunen


Hva skaper et godt aktivitetstilbud?
Trivsel

Kreativitet

Arkitektur, beliggenhet og funksjonalitet


Avslutning

Litteratur


KAPITTEL 12 REHABILITERING OG EMPOWERMENT
Ulike tilnærminger til empowerment

Hva kjennetegner den "nye" rehabiliteringstenkningen?

Kritikken opprettholdes: Rehabilitering som avpolitisering

Hva skal være rehabiliteringens grenser?

Avslutning
Hvor langt går profesjonenes ansvar?


Litteratur


KAPITTEL 13 SAMARBEID, SAMHANDLING OG SAMORDNING
Hva er problemet?

Å arbeide sammen er suksess, men gjør vi det?
Samarbeid - rehabiliteringspolitikk

Samordning - NAV-reformen

Samhandling - samhandlingsreformen


Brukervennlige og effektive tjenester
Individuell plan - verktøy for koordinering og brukerretting


Avslutning

Litteratur


STIKKORD