Emosjonsregulering og oppmerksomhet - Karl Jacobsen

Emosjonsregulering og oppmerksomhet

grunnfenomener i terapi med barn og unge

; Birgit Svendsen

Hvorfor snakkes det så lite om emosjoner i behandling av barn og unge? Har vi blitt for opptatt av strukturerte utredninger, diagnoser og behandlingsprogrammer som skal redusere symptomtrykket? Er det tilstrekkelig med symptomreduksjon som tegn på vellykket behandling, eller er det nødvendig å se at barnets vitalitet og livskraft har kommet tilbake? Denne boken viser at emosjonsregulering og oppmerksomhet er grunnfenomener i utvikling og menneskelig fungering. Les mer
Vår pris
649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Hvorfor snakkes det så lite om emosjoner i behandling av barn og unge? Har vi blitt for opptatt av strukturerte utredninger, diagnoser og behandlingsprogrammer som skal redusere symptomtrykket? Er det tilstrekkelig med symptomreduksjon som tegn på vellykket behandling, eller er det nødvendig å se at barnets vitalitet og livskraft har kommet tilbake? Denne boken viser at emosjonsregulering og oppmerksomhet er grunnfenomener i utvikling og menneskelig fungering. Emosjonsregulering er den mest komplekse prosessen i utviklingen og involverer alle deler av hjernen. Også oppmerksomhet styres fra alle deler av hjernen og av et samspill mellom emosjon og kognisjon. Forfatterne viser at utvikling av disse funksjonene er en følge av barnets konstitusjon og samspill med andre fra fødselen av, og at dysfunksjoner i emosjonsregulering og oppmerksomhet antas å ligge i bunnen av alle psykologiske problemer. Teoretiske modeller og terapeutiske tilnærminger retter seg mot emosjonsregulering og oppmerksomhet og mot følgetilstandene (symptomene) av langvarig dysfunksjon i disse grunnfunksjonene. Enkelte terapeutiske tilnærminger behandler bare følgetilstandene, mens andre også retter behandlingen mot å bedre grunnfunksjonene. Med utgangspunkt i dette diskuterer Jacobsen og Svendsen om det under noen betingelser er tilstrekkelig å behandle symptomene, om det under andre betingelser er nødvendig å rette behandlingen mot å få i gang de to grunnfunksjonene, eller om en alltid må gjøre begge deler. Forståelsesrammen som presenteres blir belyst gjennom ulike kasuistikker. Karl Jacobsen er professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU i Trondheim. Han har mange internasjonale og norske publikasjoner. Han har også skrevet, redigert og bidratt i flere bøker. Hans forskningsområder er terapi med barn, behandling av mennesker med hjerneskade og ulike syndromer, relasjonen emosjon og kognisjon, utvikling og undersøkelse av syn, og sang og emosjonalitet. Birgit Svendsen er dr.psychol. og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim. Hun er også psykologspesialist med klinisk erfaring fra PPT, barnevern, BUP og sakkyndighetsarbeid. Hennes forskningsområder er terapi med barn og familier, og sentralt i hennes tilnærming står barnets kommunikasjon, lekens betydning, og emosjonsregulering og oppmerksomhet. Svendsen har laget et fordypningsseminar i psykoterapi med barn og unge for psykologer og leger i spesialistutdanningen ved RBUP Midt og RBUP Øst og Sør.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 270
ISBN: 9788245007862
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Innledning

Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering
Oppmerksomhet

Emosjon og emosjonsregulering

Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet


Kapittel 3 Implikasjoner for terapi
Nevrobiologisk kunnskap som støtte for terapeutisk arbeid

Den terapeutiske relasjon

Oppmerksomhet i det terapeutiske møtet
Intersubjektivitet


Å leke sammen

Bedret oppmerksomhetsfunksjon og emosjons regulering - resultatet av vellykket terapeutisk møte?

Samarbeid med foreldre


Kapittel 4 Gutten med to grunnmønstre
Innledning

Gutten som hadde to grunnmønstre
Henvisning og de første møtene med Per

Aktiveringskurven og emosjonsspill

Samtale med foreldre

WISC

Ishockeyspillet

Felles fokus

Pers to grunnmønstre


Avsluttende kommentar


Kapittel 5 Separasjonsangst eller selvreguleringsvansker?
Jenta som prøvde å gjøre alt rett
En mulig klinisk forståelse - Oda har separasjonsangst


Separasjonsangst
Mulige intervensjoner


Ny forståelsesramme - Oda trenger hjelp til bedre emosjonsregulering

Nye intervensjoner - barnets subjektive opplevelse i fokus

Samarbeid med foreldre
Endringer


Avsluttende kommentar


Kapittel 6 10 år og overspist
Innledning

Emosjonsregulering og overspising
Metode


De første samtalene

Affektbevissthet og overspising

Samarbeid for å finne alternativer til å spise

Avsluttende kommentar


Kapittel 7 Gutten med superkreftene
Innledning

Biologiske forutsetninger - premature barn er sårbare
Utvikling av stressresponsen

Boltrelek og sosial utvikling


Tobias - fem og et halvt år, men ikke helt i gang
Tids av grensetterapi med barn

Forståelse av Tobias' vansker

Behandlingsforløpet

Å gjøre noe sammen - nødvendig for utvikling av alliansen

Parallell dialog med foreldrene

Endring


Av sluttende kommentar


Kapittel 8 Gutten som var i ferd med å bli usynlig
Innledning

Emosjonsregulering - en forutsetning for sosialkompetanse

Sosial tilbaketrekking

Kasuspresentasjon
Vurdering etter første møtet med familien

De første terapitimene med Jonas

Vurdering etter de første timene med Jonas

Samtale med læreren

Refleksjoner etter samtale med læreren til Jonas

Terapitimene etter skolebesøket - starten på et vendepunkt

Endringer


Avsluttende kommentar


Kapittel 9 Når den som skal trøste og ivareta, selv trenger trøst
Innledning

Kasusbeskrivelse
Møtene med Anne

Samtalene med mor

Kliniske vurderinger og diskusjon


Avsluttende kommentar


Kapittel 10 "Jenta i kryssilden"
Innledning

Konfliktens påvirkning på barns emosjonelle utvikling

Strategier for å unngå overveldende emosjoner
Situasjonsseleksjon, situasjonsmodifikasjon og retting av oppmerksomhet

Responsmanipulering


Emosjonell reaktivitet
Regulering av konflikteksponering


Kasus
Den første samtalen med mor

De første møtene med Stine

Forståelse av Stines forsøk på å håndtere det vanskelige


Avsluttende kommentar


Kapittel 11 Gutten som ville unngå usikkerhet
Innledning

De første møtene

En mulig forståelsesramme
Prediksjon og kontroll


Oppsummerende hypotese

Affekt bevissthet

Diskusjon av behandlingsstrategier
Å romme frykten

En overordnet ramme av prediksjon og kontroll

"På siden-snakk"

Å overkomme frykten heller enn å stenge den ute

Atferdseksperimenter


Avsluttende kom men tar


Kapittel 12 Jenta som ikke ville snakke i klassen, ta bussen eller handle i butikken
Innledning

Kasusbeskrivelse med fortløpende diskusjon

Avsluttende kommentar


Kapittel 13 Gutten uten rom for negative følelser
Innledning

Sosialisering av emosjoner

Mestring av manglende negativ ekspressivitet

Kasuspresentasjon

Arbeidshypotesen

De videre samtalene

Samtaler med mor

Kliniske vurderinger og implikasjoner

Avsluttende kommentar


Kapittel 14 Jenta som gikk fra krigen til bondegården
Innledning

Anamnese

Ut red ning

Terapiprosessen

Vendepunkthendelse

Tines ambivalens

Avslutning på terapien

Avsluttende kommentar


Kapittel 15 Avsluttende diskusjon

Litteraturliste

Stikkord