Barn og unge med Asperger syndrom i skolen - 
      Roar Engh

Barn og unge med Asperger syndrom i skolen

Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt.


Barn og unge med Asperger syndrom i skolen viser hvordan disse elevene kan bli møtt og hjulpet i skolen slik at skolen kan gi dem positive erfaringer og rom for optimal utvikling. Den gir også ideer til praktisk tilrettelegging og undervisning. Boka er også tenkt som et bidrag til å utvikle et godt samarbeid mellom lærere og foreldre til barn og unge med Asperger syndrom.


Roar Engh er førstelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Vestfold. Sitt yrkesliv har han delt mellom lærerutdanning og grunnskolen. Han har mange års erfaring som lærer og spesialpedagog, blant annet flere år som lærer i barnepsykiatrien. På Høyskolen i Vestfold har han i mange år hatt ansvar for det spesialpedagogiske studiet.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 135
ISBN: 9788276348712
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Hva er Asperger syndrom?
Gjensidig sosial samhandling

"Theory of mind" og sosial kompetanse

Ensidige interesser

Tvangsmessige ritualer

Språk og kommunikasjon

Motorikk

Eksekutive funksjoner

Overfølsomhet

Er det forskjell på gutter og jente med Asperger syndrom?

Hvor mange barn har Asperger syndrom?

Europarådets anbefalinger for opplæring og inkludering av barn og unge med autismespekterforstyrrelser

Sammendrag av anbefalingene


Kapittel 2 Er det forskjell på Asperger syndrom og høytfungerende autisme?

Kapittel 3 Å leve med Asperger syndrom
Emosjonelle forhold

Sosiale forhold

Språklige forhold

Perseptuelle vansker (vansker som angår sansning)


Kapittel 4 Intervju med Andreas
Intervjuet


Kapittel 5 Barn og unge med Asperger syndrom i den inkluderende skolen
Bør elever med Asperger syndrom undervises i klasserommet?

Mobbing

Kommunikasjon

Tilrettelegging av undervisningen

Bør man informere foreldre og medelever om diagnosen?

Noen avsluttende råd fra foreldre til barn og unge med Asperger syndrom


Kapittel 6 Undervisning av elever med Asperger syndrom
TEACCH

Unyttelse av særinteressene

Sosiale historier

Noen ideer til undervisning av de yngste elevene med Asperger syndrom

Lekser

Friminuttene


Kapittel 7 Brev fra foreldre
Brev fra en far

Brev fra moren til Andreas

Brev fra Gro Dahle


Kapittel 8 Kan man vokse seg ut av Asperger syndrom?

Litteratur