Profesjonsetikk i skolen

læreres etiske ansvar

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Siden mange etiske dilemmaer oppstår spontant og uten forvarsel i klasserommet, må lærere ofte håndtere dem alene - og etter beste evne. Les mer
Vår pris
279,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Vår pris: 279,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Siden mange etiske dilemmaer oppstår spontant og uten forvarsel i klasserommet, må lærere ofte håndtere dem alene - og etter beste evne. Da er det viktig med etisk gode måter å opptre på. For å utvikle dette må både lærerstudenter og praktiserende lærere kunne identifisere etiske spørsmål og ha anledning til å diskutere dem med hverandre.Profesjonsetikk i skolen gir et grunnlag for å forstå en rekke etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen, og viser til nyere forskning på området. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag, belyses mange av de etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen. Boka er delt opp i seks kapitler som gir innsikt i forskjellige sider ved læreres profesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon.

Fakta