Kontakt med barn

innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon

I Kontakt med barn blir utfordringer førskolelærere møter i arbeidet med barn drøftet inngående. Tema som kontakt, omsorg, læring, gruppe ? individ og observasjon er sentrale.

At personalet har evne til kontakt med barn er et grunnleggende kriterium når en vurderer barnehagens kvalitet. Les mer
Vår pris: 441,-
Spar: 38,-

Veil. pris: 479,- (Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

I Kontakt med barn blir utfordringer førskolelærere møter i arbeidet med barn drøftet inngående. Tema som kontakt, omsorg, læring, gruppe ? individ og observasjon er sentrale.

At personalet har evne til kontakt med barn er et grunnleggende kriterium når en vurderer barnehagens kvalitet. Førskolelæreren skal ikke bare ha god innsikt i egen kontaktevne, hun eller han har også et ansvar for å følge opp de øvrige ansattes kontaktkompetanse.
Boka stimulerer til refleksjon knyttet til førskolelærerstudentens relasjon til enkeltbarn og barnegrupper. Slik refleksjon fremmer læring og utvikling av det å kunne forholde seg til barn, oppdragelse og læring på en profesjonell måte. I den nye utgaven av boka er særlig områdene lek, likestilling og et ressursorientert syn på barn forsterket.

Fakta