Våre evnerike barn - Ella Cosmovici Idsøe

Våre evnerike barn

en utfordring for skolen

; Kjell Skogen

«Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?»

I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3). Les mer
Vår pris
469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 469,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

«Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?»

I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3). De har, som alle andre, rett til et verdig liv, hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial. Opplæring er en viktig menneskerettighet.

Hensikten med Våre evnerike barn er på den ene siden å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 162
ISBN: 9788276348958
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

Kapittel 1 Inkluderingsideologien i den norske skolen
Spesialskolene

Spesialundervisning i den ordinære skolen

Lovintegreringen

Dagens lovgivning

Inkluderingsbegrepet

Spesialpedagogikkens utvikling

Oppsummering

Referanser


Kapittel 2 Tilpasset opplæring (TPO) - en forutsetning for inkludering
Inkludering og tilpasset opplæring

Opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring

Kvalitetsutvikling med vekt på tilpasset opplæring

Oppsummering

Referanser


Kapittel 3 Dagens situasjon for evnerike i den norske skolen
De evnerike elevene

Den norske skolen og de evnerike elevene

Oppsummering

Referanser


Kapittel 4 Elitisme og kollektivisme - to sider av samme sak
Ulike holdninger til evnerike barn - internasjonalt og nasjonalt

Konsekvenser av de ulike holdninger til talenter i skole og samfunn

Skolens forpliktelser overfor elevene, samfunnet og fellesskapet

Krav til lærere, skoleledere og lærerutdanning

Oppsummering

Referanser


Kapittel 5 Utdanningspolitiske og økonomiske perspektiver
Individuell underyting og fellesskapet

De evnerike som en økonomisk ressurs

De evnerike og fellesskapets utfordringer

Evnerike og de emosjonelle, moralske og sosiale perspektiver

Oppsummering

Referanser


Kapittel 6 Karakteristika
De?nisjoner av begrepet "evnerik"

Karakteristika ved evnerike barn

Sosiale vansker blant evnerike elever

Dobbelteksepsjonelle barn

Oppsummering

Referanser


Kapittel 7 Identi?sering og kartlegging
De mest anvendte instrumenter til identi?sering

Oppsummering

Referanser


Kapittel 8 Spesielle klasseromsutfordringer
Pedagogiske strategier for begavede barn

Konkrete eksempler på inkluderende klasseromsaktiviteter for lærere

Oppsummering

Referanser


Kapittel 9 Samarbeid mellom hjem og skole
Familiens rolle for evnerike barn

Emosjonell og sosial støtte

Familieverdier som er avgjørende for barns prestasjoner

Bygge partnerskap mellom familie og skole

Oppsummering

Referanser


Kapittel 10 Utfordringer for den norske lærerutdanningen
Forslag til en utdanningspolitikk for evnerike barn

Retningslinjer for å lage en utdanningspolitikk

Utviklingsveier for evnerike og talentfulle elever

Ansvar for implementering

Utfordringer for lærerutdanning

Hvem er den effektive læreren for den evnerike?


Oppsummering

Referanser

Appendix