9788202245337 Blanke løgner, skitne sannheter KAPITTEL I Innledende betraktninger
Tvillingtårnene symboliserte to minareter
Renhet, glemsel og myte fra Berlinmurens fall til verden av i dag
De fem kulturkretser på 1990-tallet - fra biologi til sivilisasjon
Fra sjenerøs sjeik, via Taliban-hylling til de muslimske krigers æra
KAPITTEL II Femte kulturkrets (del I):
Om hvordan ideene om de rene sivilisasjoner oppsto.
Øst er vest og vest er øst - og alltid skal de møtes
Røttene til det muslimske hat: Hvordan en ny tanke oppsto på 1990-tallet
Den utskjelte historikeren som ble verdens fremste i slamekspert
De tre vise menn og deres nyfødte profet
En ode til spådomsmesteren: Gorbatsjov mer makt kåt enn Stalin
Derfor vinner Huntington: Kritikken går ikke til røttene, men i bladene
KAPITTEL III Første kulturkrets:
Om hvordan dyrkelsen av den biologiske renhet kom inn i den norske kanon
Store Norske leksikon ærer raseteorier
På sporet av den tapte Gud: jakten på menneskets hellige gral
Biologismens triumf: 1990-tallets nye gensentrerte verdensbilde
Rasistforskernes store seier: rase, evolusjon og oppførsel i Store Norske
Hvit sørafrikaner studerer svart manns penis
Raseteoretiker får 6 millioner kroner fra Hitlers arvtagere
Mannen som omformet Store Norskes rasismeartikkel..
Store Norske leksikons rasismeforfatter vitner for Jack Erik Kjuus
Holocaust utryddes fra Store Norske leksikons rasismeartikkel
Forskere vil ikke avvise mentale raseforskjeller
"Negroide populasjoner har utviklet seg relativt separat ica.100 000 år"
Antirasismen er antirasjonell og tvilsom
Biologiens tilbakekomst: en avrunding
KAPITTEL IV Annen kulturkrets:
Om hvordan mat, musikk og massemord ble et etnisk fenomen
Vår etniske zoologiske hage
Befinner det etniske seg i genene eller i hodet?
Hvem kom før urbefolkningen?
Norge, vårt etniske Norge: 1990-tallets nye kulturbegreper
KAPITTEL V Tredje kulturkrets:
Om hvordan Annerledeslandet bygges på nytt
Fra Jan Kjærstad som oppdageren til historieverkene som oppdragere
Troen på Annerledeslandet: demokratisk kapitalisme, likhet, rettferdighet
Kritikken av samtiden: medier, gapestokk, datamaskiner, flimring
Samtidspessimismen: det tapte paradiset
Norge - Annerledeslandet eller et land i verden?
KAPITTEL VI Fjerde kulturkrets:
Om Kandahars urene homofili og den glemte muslimske Jesus
Talibans maktbase er SØr-Asias homsehovedstad
Utrenskningen av den urene homofilien fra religionene..
Jesus skal gjenoppstå dått kåmm
Mirakelmannen Jesus, jomfruelige og unike Maria
Det muslimske evangelium gjennom århundrene
Norge som muslimsk stat
Hva hvis verden ikke har gått inn i de muslimske krigers æra likevel?
KAPITTEL VII Femte kulturkrets (del II):
Om hvordan arabisk tenkning fjernes fra pensum i Norge
Afrika er Europas bestemor, Asia er hennes far
Vesten og Østen: kritikken av eurosentrismen
Multikulturalisme på gresk: overraskende vending i Bernal-debatten
Den første greske myten: Tenkningen oppsto i Hellas
Den andre greske myten: Hellas oppsto som et rent mirakel
Den tredje greske myten: Dagens demokrati stammer fra Hellas
Den fjerde greske myten: Bare Vesten er forenlig med det antikke Hellas
De greske mytenes avslutning
KAPITTEL VIII Avsluttende bemerkninger
Frihetsgudinnen skulle stå i Egypt som en afrikansk bondekvinne
Jens Stoltenberg hyller muslimsk kjærlighetstempel i India
Kampen mot glemselen: Sarajevo-Granada-Beijing-Berlin Alexandria
Oppsummering - mot et nytt verdensbilde
Etterord Tillegg Litteratur Navneregister