9788251838009Utviklingshemming og psykisk helse Takk Innledning Utviklingshemming Psykisk helse blant mennesker med psykisk utviklingshemming Psykoser Behandlingsmuligheter Angst. Forståelse og behandling av angstsyndrom hos mennesker med utviklingshemming Når tanker blir til tvang. Forståelse og behandling av tvangssyndrom Depresjon. Forståelse og behandling av depressive lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming Manisk atferd og stemningsleie Utfordrende atferd. Årsaker og sammenhenger Utfordrende atferd. Tiltak og behandling Takling av vold og utagering på arbeidsplassen. Praktiske ideer til hvordan vi kan møte utfordrende atferd og vold på en hensiktsmessig måte Den gode samtalen Utviklingshemmedes seksualitet. Fra tabu til omsorg Seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming Overgripere. Kjennetegn og behandlingsmuligheter Psykisk utviklingshemming og epilepsi Livskvalitet Sosialt nettverk. Styrka tilgang og tilknytning til sosialt fellesskap - ein veg til trivsel og helse Habiliteringsplaner. Målstyring og kvalitetssikring Om forfatterne Stikkord Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS