9788215002026Den glemte skriften Forord Innledning 1 HISTORISK RAMME Hovedtrekk av skriftens historie i Norge
Middelalderen
Skriftreformene ved overgangen til nyere tid
1600- og 1700-tallet, velmaktstiden for gotisk håndskrift
Det mangfoldige 1800-tallet
Skriftsplittelsen går mot slutten
Tysk etterspill, norsk ekko
Skriveferdighet
Kunnskap for de få
Betydningen av bøker og allmueskole
Det store omslaget
Skriveopplæring utenfor allmueskolen
Rekrutteringen til skriveryrket
Rettskrivning
Penn, blekk og papir
Penn
Blekk
Papir
II Å LESE GOTISK HåNDSKRIFT Veier til målet
Gotisk trykkskrift
Fra 1800-tallet og bakover
Utvalget av tekster
Presentasjonen av tekstene
På egen hånd
Bokstav for bokstav
1800-TALLET I Gotisk håndskrift fra grunnen av
1 Kirkedepartementets skjønnskrifthefte 1830
Skjønnskrift av flere slag
2 Da barn var ekte og uekte: kirkeboksider fra 1846
3 Koleraen truer 1857
4 Oppdragende leseøvelser for ungdommen 1893
5 Folketellingen 1865
6 En aftenbønn fra 1849
Vanlig bruksskrift
7 Å våge liv og blod for fedrelandet 1814
8 17. mai-grunnloven 1814
9 En grav i Grotten 1845
10 Et godt parti 1809
11-13 Husråd, skredderregning og matoppskrifter
14-15 Dødsfall i Kristiania 1845, ekteskap på Toten 1825
16-17 Gårddeling på Romerike 1857, matrikulering i Troms 1819
18 Husmannskår1859
19 Vaskekona som stjal et tørkle og søkte kongen om nåde 1833
20-22 Tørkletyveriet i andre kilder
Dokumenter om en gård og familien der
23 Folketellingen 1801
24 Minneskrift over Marte Pedersdatter 1810
25 Skifte etter Jakob Pedersen 1823
26 Branntakst på Hensvollen 1849
27 Føderådsbrev for Torkild Olsen og Dorte Andersdatter 1847
1700-TALLET Fra 1750 til 1800
28 Gammelmodig skjønnskrift med moderne illustrasjoner 1802
29 Om sildefisket i Rogaland 1745
30 Middel mot ulveplagen i Trøndelag 1760
31 En gammel beretning om sjøormen 1759
32 Kirkebøker på forskjellig vis 1761 og 1771
33 Separasjon og barnefordeling 1763
34 Gjensidig testamente 1767
35 Den enes død ... 1782
36 Rekognosering i Bardu 1789
Fra 1700 til 1750
37 Skattebrev med skjønnskrift 1700
38 Parykk i selvangivelsen 1711
39 Skuddet som stanset krigen 1718
40 Matrosens dagbok 1711
41 Krigens spor 1716
42 Gårdhandel i faste former 1732
43 Skifteregistrering på en husmannsplass 1727
44 Dødsfall i barkebrødstider 1742
1600-TALLET Fra 1650 til 1700
45 Manntall uten sidestykke 1664
46 En av mange skattelister 1657-1658
47 Ekteskap mellom slektninger 1660
48 Kartlegging av innvandrere 1686
49-50 Utnevnelse og tilgivelse for Petter Dass 1689 og 1673
51-52 Herr Petter fører ordet 1689
53 Hvalerprestens kirkebok 1694-1696
54-56 Dødfødt eller drept? 1682
Fra før 1600 til 1650
57 Med fullmakt til å hylle kongen 1591
58 Pestlegen i Bergen 1603
59 Tilbakeblikk på eldre skrift 1582
60 Storbykriminalitet 1613
61 Med fanden på Fillefjell 1624
62 "Berigwercherne udj wort Rigge Norgge ..." 1642
63 Kongelig oppdekning 1648
III OPPSLAGSDEL Alfabeter og spesialtegn
Bokstavformer i gotisk skrift, ca. 1580-1700
Romertall
Bokstavformer i gotisk skrift, 1700-tallet
Bokstavformer i gotisk skrift, 1800-tallet
Forkortelser
Forkortelser og kirkeboklatin
Transkripsjoner
Generelt om transkripsjon
Tillegg til del II: Transkripsjoner, ordforklaringer, kildehenvisninger og litteratur
Litteratur Illustrasjonskilder Registre
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS