Rettergang i sivile saker - Jo HovNy

Rettergang i sivile saker Jo Hov

Innbundet | Papinian | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

«Rettergang i sivile saker» er en ajourført fremstilling av norsk sivilprosess. Det er lagt vekt både på å gjøre rede for reglenes innhold og for deres legislative bakgrunn. Det er tatt inn ekse

Pris
845,-
Legg i
Strafferett - Ståle EskelandNy

Strafferett Ståle Eskeland

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Det gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige ...

Pris
839,-
Legg i
Anders Sandøe Ørsted - Hilde SandvikNy

Anders Sandøe Ørsted : og den norske straffeloven av 1842 Hilde Sandvik

Paperback | Akademisk publisering | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) var Danmarks fremste jurist i første halvdel av 1800-tallet. Etter bruddet mellom Danmark og Norge i 1814 fortsatte Ørsted ...

Pris
299,-
Legg i
Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) av 28. juni 1985 nr. 167 - NorgeNy

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) av 28. juni 1985 nr. 167 Norge

Spiral | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2017
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 16. desember 2016 nr. 98 (i kraft ...

Pris
298,-
Legg i
Straffesaker i utlandet - Morten RuudNy

Straffesaker i utlandet : bistand og samarbeid Morten Ruud

Innbundet | Universitetsforl. | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.Stadig flere norske ...

Pris
499,-
Legg i
Straffesaksbehandling i tingrettene - Tor LangbachNy

Straffesaksbehandling i tingrettene Tor Langbach

E-bok | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Hensikten med denne boka er å gi en innføring og veiledning i ulike rettslige og praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker. Å behandle straffesaker er en meget regelstyrt virksom

Pris
629,-
Spar
90,-
Legg i
Straffesaksbehandling i tingrettene - Tor LangbachNy

Straffesaksbehandling i tingrettene Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hensikten med denne boka er å gi en innføring og veiledning i ulike rettslige og praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker. Å behandle straffesaker er en meget regelstyrt virksom

Pris
899,-
Legg i
Rettsstrid - Henriette N. TøssebroNy

Rettsstrid : en strafferettslig studie Henriette N. Tøssebro

Innbundet | Fagbokforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Denne fremstillingen behandler rettsstridsbegrepet i norsk strafferett. Med utgangspunkt i lovfestede rettsstridskrav og domstolenes bruk av den ulovfestede ...

Pris
339,-
Legg i
Straffeprosess - Ørnulf Øyen

Straffeprosess Ørnulf Øyen

Innbundet | Fagbokforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

En viktig målgruppe for boka er juridiske studenter. Fremstillingen skal være egnet som lærebok. Hovedvekten er derfor lagt på temaer som studenter bør ...

Pris
739,-
Legg i
Alminnelig strafferett i et nøtteskall - Thomas Frøberg

Alminnelig strafferett i et nøtteskall Thomas Frøberg

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over strafferett. Alminnelig strafferett i et nøtteskall gir en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspu

Pris
399,-
Legg i
Alminnelig strafferett i et nøtteskall - Thomas Frøberg

Alminnelig strafferett i et nøtteskall Thomas Frøberg

E-bok | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Alminnelig strafferett i et nøtteskall gir en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen ...

Pris
279,-
Spar
40,-
Legg i
Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal

Norsk spesiell strafferett Magnus Matningsdal

Innbundet | Fagbokforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud ...

Pris
699,-
Legg i
Bevisvurdering - Erling Eide

Bevisvurdering : usikkerhet og sannsynlighet Erling Eide

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Rettsmateriale i inn- og utland viser at det er et stort behov for kunnskap om hvordan usikkerhet i bevisvurderingen bør håndteres. I denne boken gir forfatteren ...

Pris
399,-
Legg i
Andenæs' Norsk straffeprosess - Tor-Geir Myhrer

Andenæs' Norsk straffeprosess : ajourføringshefte Tor-Geir Myhrer

Paperback | Universitetsforl. | 2016
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken presenteres endringer i lovgivningen og ny rettspraksis som har kommet til siden Andenæs' Norsk straffeprosess, 4. utgave, ble utgitt i 2009.Johs. ...

Pris
229,-
Legg i
Tilgang til bevis i sivile saker - Maria Astrup Hjort

Tilgang til bevis i sivile saker : særlig om digitale bevis Maria Astrup Hjort

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

«Tilgang til bevis i sivile saker - særlig om digitale bevis» tar utgangspunkt i den situasjon at en part i en sivil tvist vet eller tror at det eksisterer ...

Pris
649,-
Legg i
Utilregnelighet - Svein Atle Skålevåg

Utilregnelighet : en historie om rett og medisin Svein Atle Skålevåg

Innbundet | Pax | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Gjennom den norske rettshistorien har alltid noen lovbrytere blitt stilt på utsiden av det etablerte systemet for straff. Med ulike begrunnelser har de ...

Pris
349,-
Spar
50,-
Legg i
Lovbrudd, skyld og straff - Steinar Fredriksen

Lovbrudd, skyld og straff : hovedlinjer i alminnelig strafferett Steinar Fredriksen

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lovbrudd, skyld og straff gir en innføring i norsk alminnelig strafferett, basert på straffeloven av 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015. Boken er først og fremst ment å skulle dekke

Pris
420,-
Legg i
Lovbrudd, skyld og straff - Steinar Fredriksen

Lovbrudd, skyld og straff : hovedlinjer i alminnelig strafferett Steinar Fredriksen

E-bok | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Lovbrudd, skyld og straff gir en innføring i norsk alminnelig strafferett, basert på straffeloven av 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015. Boken er først og fremst ment å skulle dekke

Pris
294,-
Spar
42,-
Legg i
Alminnelig strafferett - Johs. Andenæs

Alminnelig strafferett Johs. Andenæs

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Alminnelig strafferett er en juridisk klassiker og var professor Johs. Andenæs' hovedverk. I denne 6. utgaven bygger Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut ...

Pris
869,-
Legg i
Strafferett - Finn Haugen

Strafferett : håndbok Finn Haugen

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Strafferett - håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, ...

Pris
1291,-
Spar
68,-
Legg i
Straffeloven 1902 -

Straffeloven 1902 : almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10 : lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, sist endret ved lov 4 august 1995 nr.53 : sist endret ved lov 9 januar 2015 nr. 1

Spiral | Norges lover. Med faglige og historiske noter | Fagbokforl. | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder ...

Pris
179,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. Etter en lang karriere i rettssalen

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Forsvareren - Tor Langbach

Forsvareren Tor Langbach

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Forsvareren gir en innføring i forsvareryrkets praktiske del, og gir en nyttig oversikt over hva forsvarere gjør, må tenke over og være forberedt på. Etter en lang karriere i rettssalen

Pris
399,-
Legg i
Hundreår med hodebry - Bernt Gran

Hundreår med hodebry : utilregnelighetens historie Bernt Gran

Paperback | Cappelen Damm | 2015
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Forfatteren tar oss gjennom de mer spektakulære sakene - fra Knut Hamsun, Sverre Risnæs og til Anders Behring Breivik - og gir oss forståelse og innsikt i synet på utilregnelighet gjennom tidene.

Pris
169,-
Legg i
Nytt i ny straffelov - Magnus Matningsdal

Nytt i ny straffelov Magnus Matningsdal

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene ...

Pris
367,-
Spar
32,-
Legg i
Strafferett - Ståle Eskeland

Strafferett Ståle Eskeland

E-bok | Cappelen Damm akademisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Endringer i grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt våren 2014 er innarbeidet. Det gis en inngående r

Pris
639,-
Legg i
Bevis i straffesaker - Ragna Aarli

Bevis i straffesaker : utvalgte emner Ragna Aarli

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. Boken omfatter innhenting og behan

Pris
807,-
Spar
42,-
Legg i
Bevis i straffesaker - Ragna Aarli

Bevis i straffesaker : utvalgte emner Ragna Aarli

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Bevis i straffesaker omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. Boken omfatter innhenting og behan

Pris
656,-
Legg i
Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen - Kari Os Eskeland

Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen Kari Os Eskeland

Innbundet | SpreDet | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Fredrik Fasting Torgersen fyller 80 år 1. oktober 2014. Denne boken handler om vår alles rettssikkerhet - og om Torgersens sak. Men ogsa. om det hans kamp ...

Pris
300,-
Spar
30,-
Legg i
ABC i alminnelig strafferett - Bjarne Kvam

ABC i alminnelig strafferett : skal gjerningspersonen straffes? Bjarne Kvam

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Den alminnelige strafferetten regulerer de allmenngyldige strafferettslige spørsmål som gjelder alle straffbare handlinger. Forfatteren gjennomgår og forklarer ...

Pris
503,-
Spar
26,-
Legg i
Hundreår med hodebry - Bernt Gran

Hundreår med hodebry : utilregnelighetens historie Bernt Gran

E-bok | Cappelen Damm | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Etter 22. juli 2011 ble galskap og straff med ett noe som alle i Norge hadde en mening om. Det som før var gjenstand for faglige diskusjoner blant en snever ...

Pris
169,-
Legg i
Hundreår med hodebry - Bernt Gran

Hundreår med hodebry : utilregnelighetens historie Bernt Gran

Innbundet | Cappelen Damm | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Etter 22. juli 2011 ble galskap og straff med ett noe som alle i Norge hadde en mening om. Det som før var gjenstand for faglige diskusjoner blant en snever ...

Pris
318,-
Spar
31,-
Legg i