Dekningsloven - Kristoffer Aasebø

Dekningsloven : med kommentarer Kristoffer Aasebø

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk litteratur. Dekningsloven regulerer hvilke ei

Pris
960,-
Legg i
Dekningsloven - Kristoffer Aasebø

Dekningsloven : med kommentarer Kristoffer Aasebø

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen ...

Pris
1187,-
Spar
62,-
Legg i
Foreldelse av fordringer - Marte Eidsand Kjørven

Foreldelse av fordringer Marte Eidsand Kjørven

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en fremstilling av foreldelseslovens regler, og innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng, og hvor ...

Pris
750,-
Spar
39,-
Legg i
Krav på penger - Geir GregersenNy

Krav på penger : sikring og oppgjør i praksis Geir Gregersen

Innbundet | Universitetsforl. | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken handler om pengekrav og hvordan disse kan behandles på en mest mulig effektiv, sikker og korrekt måte. Boken er relevant for alle som inngår en avtale som innebærer krav på en

Pris
499,-
Legg i
Lojalitetsplikt i kontraktsforhold - Henriette Nazarian

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Henriette Nazarian

Innbundet | Cappelen akademisk | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken gjennomgår minstekrav for at en kontraktspart skal ha lojalitetsplikt i konkrete tilfeller etter norsk rett. Minstekravene blir deretter anvendt ...

Pris
1044,-
Spar
55,-
Legg i
Når oppstår en fordring? - Silje Karine NordtveitNy

Når oppstår en fordring? Silje Karine Nordtveit

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Forventes 24.april

En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen ...

Pris
890,-
Legg i
Obligasjonsrett - Viggo Hagstrøm

Obligasjonsrett Viggo Hagstrøm

Innbundet | Universitetsforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser ...

Pris
1044,-
Spar
55,-
Legg i
Obligasjonsrett - Jo Hov

Obligasjonsrett Jo Hov

Innbundet | Papinian | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken gir en ajourført og pedagogisk fremstilling av norsk obligasjonsrett. Den tar bl.a. for seg følgende emner: Obligasjonsrettslige kildespørsmål av nasjonal og overnasj

Pris
860,-
Legg i
Pengekravsrett - Trygve BergsåkerNy

Pengekravsrett Trygve Bergsåker

E-bok | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken gir en omfattende og grundig fremstilling av de sentrale emnene innenfor pengekravsrett, som er en del av faget obligasjonsrett. Blant bokens temaer er rentespørsmål, overdragelse

Pris
454,-
Spar
65,-
Legg i
Pengekravsrett - Trygve Bergsåker

Pengekravsrett Trygve Bergsåker

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en omfattende og grundig fremstilling av de sentrale emnene innenfor pengekravsrett, som er en del av faget obligasjonsrett. Blant bokens temaer er rentespørsmål, overdragelse a

Pris
617,-
Spar
32,-
Legg i
Robins guide til obligasjonsretten - Kaija Bjelland

Robins guide til obligasjonsretten Kaija Bjelland

Paperback | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Denne boken gir deg en praktisk og eksamensrettet tilnærming til obligasjonsretten. De eksamensrelevante emnene fremstilles tematisk, med henvisninger til de mest sentrale kontraktsloven

Pris
339,-
Spar
30,-
Legg i
Starttidspunkt for foreldelsesfrister - Miriam Skag

Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag

Innbundet | Cappelen Damm akademisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Det er et grunnleggende utgangspunkt i rettsordenen at forpliktelser skal oppfylles. Reglene om foreldelse innebærer et unntak fra dette utgangspunktet ...

Pris
959,-
Spar
50,-
Legg i
Utleggstrekk - Vibeke Løvold

Utleggstrekk Vibeke Løvold

E-bok | Gyldendal akademisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I Utleggstrekk behandles de materielle og prosessuelle reglene rundt inndriving av pengekrav ved trekk i lønn mv. I tillegg til de alminnelige reglene ...

Pris
488,-
Legg i
Utleggstrekk - Vibeke Løvold

Utleggstrekk Vibeke Løvold

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka tar for seg de materielle og prosessuelle reglene rundt inndriving av pengekrav ved trekk i lønn mv. Boka redegjør for den relevante rettspraksis, ...

Pris
598,-
Spar
31,-
Legg i
Verdipapirfondloven - Karl Rosén

Verdipapirfondloven Karl Rosén

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet. Boken er et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med verdipapirfond. Med s

Pris
704,-
Legg i
Verdipapirfondloven - Karl Rosén

Verdipapirfondloven : med kommentarer Karl Rosén

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet.Boken er et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med verdipapirfond. Med si

Pris
854,-
Spar
45,-
Legg i