Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer Anders Thue

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og priv

Pris
952,-
Legg i
Miljø- og ressursforvaltning - Carl August Fleischer

Miljø- og ressursforvaltning : grunnleggende forutsetninger Carl August Fleischer

Paperback | Universitetsforl. | 1999
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Miljøvern og forvaltning krever en kontinuerlig verdiprioritering og avveining av motstående hensyn. Dermed blir rettsregler, bindende bestemmelser og ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Den elektroniske forvaltningen og loven - Dag Wiese Shcartum

Den elektroniske forvaltningen og loven Dag Wiese Shcartum

Paperback | Kommuneforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivning som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Gjennomgangen ...

Pris
404,-
Spar
35,-
Legg i
Innføring i juss - Erik Boe

Innføring i juss : bd. 2 : statsrett og forvaltningsrett Erik Boe

Innbundet | Tano Aschehoug | 1993
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Lærebok om rett og offentlig styring. Boka henvender seg til alle som har behov for å kjenne grunnleggende regler i forvaltningsrett og for vårt statsstyre. ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Forvaltningsloven - Geir Woxholth

Forvaltningsloven : kommentarutgave Geir Woxholth

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler, og har registre over Lovavdelingenes og Sivilombudsmannens praksis, samt domsregister. Vedlegget ...

Pris
1044,-
Spar
55,-
Legg i
Energiloven - Jens Naas-Bibow

Energiloven : med kommentarer Jens Naas-Bibow

E-bok | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boka gir utførlige kommentarer til energiloven. Forfatterne legger særlig vekt på beskrivelsen av lovens konsesjonsordninger og forvaltningspraksis i tilknytning ...

Pris
600,-
Legg i
Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. Bugge

Lærebok i miljøforvaltningsrett Hans Chr. Bugge

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljørett og miljøretten i ...

Pris
413,-
Spar
36,-
Legg i
Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter Graver

Alminnelig forvaltningsrett Hans Petter Graver

Innbundet | Universitetsforl. | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir ei innføring i den alminnelige forvaltningsretten. Hovedvekten er lagt på å få fram allmenne prinsipper som ligger til grunn for enkeltreglene, ...

Pris
617,-
Spar
32,-
Legg i
Politirett - Ragnar Auglend

Politirett Ragnar Auglend

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonen

Pris
890,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore Lunde

Markedsføringsloven : med kommentarer Tore Lunde

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
683,-
Spar
36,-
Legg i
Energiloven - Jens Naas-Bibow

Energiloven : med kommentarer Jens Naas-Bibow

Innbundet | Gyldendal akademisk | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir utførlige kommentarer til energiloven. Forfatterne legger særlig vekt på beskrivelsen av lovens konsesjonsordninger og forvaltningspraksis i tilknytning ...

Pris
759,-
Spar
40,-
Legg i
Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett - Thorbjørn Riise Haagensen

Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett Thorbjørn Riise Haagensen

Innbundet | Fagbokforl. | 2008
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken inneholder sentrale høyesterettsavgjørelser i alminnelig materiell forvaltningsrett, innledet med et sammendrag og ledsaget av kommentarer. Rettsreglene ...

Pris
455,-
Spar
40,-
Legg i
Anskaffelsesrett i et nøtteskall - Morten Goller

Anskaffelsesrett i et nøtteskall Morten Goller

E-bok | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2014
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken gir en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser. Boken behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til ...

Pris
328,-
Legg i
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser - Anders Thue

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer Anders Thue

Innbundet | Gyldendal juridisk | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I denne boken kommenteres både lov om off#30;entlige anska#30;ffelser og forskrift om o#30;ffentlige anskaff#30;elser. Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og priv

Pris
1234,-
Spar
65,-
Legg i
Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Offentlige anskaffelser : regelverk, praksis og løsninger Marianne H. Dragsten

Innbundet | Universitetsforl. | 2013
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken vil gi svar på de fleste spørsmål og går dypt inn i problemstillingene samtidig som det gis en utførlig oversikt over praksis fra EU-domstolen, norske ...

Pris
1092,-
Spar
57,-
Legg i
Håndbok i offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten

Håndbok i offentlige anskaffelser Marianne H. Dragsten

Paperback | Universitetsforl. | 2006
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Håndboka gir en kortfattet og praktisk oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser. Hovedreglene, og den praktiske gjennomføringen av anskaffelsesprosessen ...

Pris
493,-
Spar
26,-
Legg i
Lærebok i kulturminnerett - Michael Kahn

Lærebok i kulturminnerett Michael Kahn

Innbundet | Tapir akademisk forl. | 2007
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Boken omhandler de rettslige konsekvensene som følger av at byggverk, anlegg, gjenstander og lignende anses som kulturminner. Boken har en pedagogisk vinkling ...

Pris
419,-
Spar
36,-
Legg i
Anskaffelsesrett i et nøtteskall - Morten Goller

Anskaffelsesrett i et nøtteskall Morten Goller

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Anskaffelsesrett i et nøtteskall gir en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser. Boken behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til eventuell

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Lærebok i forvaltningsrett - Morten Walløe Tvedt

Lærebok i forvaltningsrett Morten Walløe Tvedt

Paperback | Gyldendal juridisk | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka forklarer oppbygningen av forvaltningen og hvordan forvaltningen skal gå fram for å treffe vedtak. Den benytter utdrag fra aktuelle dommer for å vise ...

Pris
450,-
Spar
39,-
Legg i
Kommentarbok til offentleglova - Nils E. Øy

Kommentarbok til offentleglova Nils E. Øy

Paperback | Cappelen Damm akademisk | 2015
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Med overbevisende innsikt i og kunnskap om offentleglova, hva den handler om og hvordan den skal tolkes, leverer Nils E. Øy en viktig kommentarbok om praktisk ...

Pris
385,-
Spar
34,-
Legg i
Politirett - Ragnar Auglend

Politirett Ragnar Auglend

E-bok | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonen

Pris
623,-
Spar
89,-
Legg i
Forvaltningsloven i kommunene - Kyrre Grimstad

Forvaltningsloven i kommunene : veiledning og kommentarer Kyrre Grimstad

Innbundet | Kommuneforl. | 2011
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Dette er en veileder til forvaltningsloven, med beskrivelser av lovens regler og eksempler fra praksis i kommunene. I tillegg redegjøres det for viktige ...

Pris
903,-
Spar
47,-
Legg i
Politirett i et nøtteskall - Steinar Fredriksen

Politirett i et nøtteskall Steinar Fredriksen

E-bok | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Politirett i et nøtteskall har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ved håndhevingen ...

Pris
244,-
Spar
35,-
Legg i
Forvaltningsrett i et nøtteskall - Sunniva Cristina Bragdø-EllenesNy

Forvaltningsrett i et nøtteskall Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2017
Fri frakt! Leveringstid: Forventes 1.mai

En innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten. Sentrale temaer som behandles er forvaltningsrettslige grunnprinsipper som legalitetsprinsippet og forvaltningsskjønnet,

Pris
399,-
Legg i
Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann - Susann Funderud Skogvang

Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann Susann Funderud Skogvang

Innbundet | Universitetsforl. | 2012
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Markedsføringsloven - Tore Lunde

Markedsføringsloven : med kommentarer Tore Lunde

E-bok | Gyldendal juridisk | 2015
E-bøker kan leses umiddelbart etter kjøp.

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i andre utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys ...

Pris
559,-
Legg i
Politirett i et nøtteskall - Steinar Fredriksen

Politirett i et nøtteskall Steinar Fredriksen

Paperback | Nøtteskallserien | Gyldendal juridisk | 2016
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boken gir en innføring i norsk politirett. Politirett i et nøtteskall.har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ve

Pris
349,-
Legg i
Internhusleie - Ola Lædre

Internhusleie : teori og praksis Ola Lædre

Paperback | Universitetsforl. | 2012
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Driv bedre eiendomsforvaltning! Boken tar for seg internhusleie som virkemiddel for en effektiv eiendomsforvaltning. Med empiri, teori og relevante eksempler ...

Pris
284,-
Spar
25,-
Legg i
Forvaltningsrett - Torstein Eckhoff

Forvaltningsrett Torstein Eckhoff

Innbundet | Universitetsforl. | 2014
Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

I den nye utgaven av «Forvaltningsrett» er hele teksten gjennomgått og videreutviklet, en rekke avsnitt er kommet til, mens andre er omskrevet eller tatt ...

Pris
664,-
Spar
35,-
Legg i
Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter -

Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter : (lov om kulturminner) av 9. juni 1978 nr. 50 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrifter

Paperback | Særtrykk av lover og forskrifter | Cappelen Damm akademisk | 2016
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Kulturminneloven m/forskrifter og stadnamnlova m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015). Med historiske og faglige noter.

Pris
99,-
Legg i