Personer med demens

møte og samhandling

Anne Marie Mork Rokstad (Redaktør) ; Kari Lislerud Smebye (Redaktør)

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i

demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området. Les mer
Vår pris
649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i

demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.


Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.


Sentrale temaer i boka:kommunikasjon
miljøbehandling
utfordrende atferd
samarbeid med pårørende
veiledning av personalet
etiske, juridiske og faglige utfordringer

Historien om Anna

Gjennom hele boka følger vi Anna og utviklingen av hennes demenssykdom. Historien gir et godt innblikk i hvordan det oppleves for både personen med demens og de pårørende å få og leve med en slik diagnose. Annas møter med omgivelsene, erfaringer og følelser blir gjengitt på en varm og innsiktsfull måte.


Personer med demens er først og fremst skrevet for studenter innenfor demensomsorg, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Pårørende og pasienter vil imidlertid ha stor nytte av å lese boken fordi den på en god måte berører aktuelle temaer og problemstillinger som oppstår i forhold til denne pasientgruppen.

Fakta