PC-bruk 2

for høyskoler og universiteter

; Jan Vidar Håtuft ; Trond Vegard Johannessen

PC-bruk 2 omfatter programmering i Excel 2010 med Visual Basic for Applications (VBA) og datamodellering med Access 2010. Dessuten inneholder boken et nytt kapittel om bygging av aktive nettsider, dvs. Les mer
Vår pris
525,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 525,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

PC-bruk 2 omfatter programmering i Excel 2010 med Visual Basic for Applications (VBA) og datamodellering med Access 2010. Dessuten inneholder boken et nytt kapittel om bygging av aktive nettsider, dvs. nettsider som tilpasser seg endringer i inndata fra bruker eller en database. Programmeringsdelen gir en innføring i begrepsapparatet for VBA. Hovedvekten legges på strukturert programmering av makroer, dvs. du lærer å programmere makroer som fungerer riktig, og som er oversiktlige og enkle å vedlikeholde. Dessuten lærer du hvordan makroene kobles til regnearket med dialogbokser, knapper og menyer. Kapitlene om datamodellering forklarer hvordan du utformer og bygger en relasjonsdatabase. Boken beskriver også hvordan formularer og rapporter lages, og hvordan data hentes fra databasen. Kapitlet om bygging av aktive nettsider integrerer stoffet fra de foregående kapitlene med grunnleggende HTML-programmering. Boken forutsetter forkunnskaper i Windows, Excel og bygging av enkle nettsider tilsvarende nivået i PC-bruk 1. Anna Mette Fuglseth er professor og dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole. Hun forsker og underviser i informasjonsbehandling og utforming av informasjonssystemer. Hun er spesielt opptatt av IT-støtte til ledelsen i oppgaver som er preget av kompleksitet og usikkerhet, og av hvordan forretningssystemer kan bidra til økt effektivitet i forretningsorganisasjoner. Jan Vidar Håtuft er doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole og forsker og underviser i informasjonsbehandling og informasjonssystemer. Han er utdannet dataingeniør fra Høyskolen i Bergen og har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole. Trond Vegard Johannessen er universitetslektor og har en cand. merc.-grad fra Norges Handelshøyskole. Han har flere års erfaring fra undervisning i informasjonsbehandling og informasjonssystemer og forsker på hvordan bruk av informasjonsteknologi påvirker ledelsesbeslutninger.

Fakta

Innholdsfortegnelse
7 Makroprogrammering
7.1 Makro-opptaker
Opptak av makroer

Kjøre en makro

Opptak av makroer - flere eksempler


7.2 VBA-utviklingsmiljø
Prosjektutforskeren (Project Explorer)

Egenskapsvinduet (Properties Window)


7.3 Knytte makro til knapp

7.4 Begrepsapparat
Objekthierarki og objektklasser

Objekter

Egenskaper

Metoder


7.5 Enkle submakroer

7.6 Hjelpeverktøy
Objektsøkeren

Avlusningsverktøyene


7.7 Grunnstrukturer
Sekvenser

Seleksjoner

Iterasjoner


7.8 Funksjonsmakroer

7.9 Programmeringstips
Håndtering av variabler

Avlusning


7.10 Utvidede makroer
Utvidelse av grunnstrukturer

Kall av Excel-funksjoner

Kall av makroer med argumenter

Flere regneark


7.11 Kontrollobjekter
Lage kombiboks i regnearket

Konstruere dialogbokser

Vise data i dialogboks

Dialogbokser for mottak av data8 Strukturert programmering
8.1 Prinsipper for SP
Grunnstrukturer

Top-down programmering


8.2 JSP-metoden
Sekvens

Seleksjon

Iterasjon

Programstrukturer

Detaljeringsgrad9 Databasehåndtering
9.1 Starte og avslutte

9.2 Databaseobjekter
Arbeids- og visningsmåter

Åpne og lukke et databaseobjekt

Opprette et databaseobjekt

Lagre et databaseobjekt

Kopiere et databaseobjekt

Gi nytt navn til et databaseobjekt

Skrive ut et databaseobjekt

Slette et databaseobjekt


9.3 Tabell
Utforme en tabell

Behandle data i en tabell

Koblinger

Importere data


9.4 Spørring
Utforme en enkel spørring

Utvidede eksempler

SQL-kode


9.5 Skjema
Opprette et skjema

Behandle data i et skjema

Redigere et skjema


9.6 Rapport
Opprette en rapport

Redigere en rapport

Utforme en rapport


9.7 Programmering
Makroer

Moduler


9.8 Dokumentasjon


10 Datamodellering
10.1 Databaseteori
Databasehåndteringssystemer

Datamodell

Relasjonsdatamodellen

Operasjoner på relasjoner


10.2 Prosessmodell
Notasjon

Kon tekstdiagram

Prosessmodell


10.3 Datamodell
ER-diagrammer

Tabelldefinisjoner

Normalisering


10.4 Databehandlingsmodell


11 Aktive nettsider
11.1 VWD-utviklingsmiljø

11.2 Innføring i HTML
Designvisning

HTML-kode


11.3 Tabeller
Designvisning

HTML-kode


11.4 Innføring i ASP.NET
Oppretting av ASP.NET-side

Utvikling av ASP.NET-side


11.5 Lese fra database
Hente inndata

Vise inndata

Dynamisk presentasjon av inndata


11.6 Skrive til database
Opprette databasekobling

Opprette objekter for utveksling av data


11.7 Publisering


Indeks